Florian: Aan de slag voor morgen

Een duurzame toekomst Ik denk dat de komende jaren de uitdaging is om mensen en bedrijven te overtuigen om duurzaamheid er niet even ‘bij te doen’ maar mee te nemen in alledaagse activiteiten en keuzes, en dit ook mogelijk te maken voor iedereen in de samenleving.   Mijn kennis inzetten Vanuit mijn studie heb ik…

Over Morgen anticipeert op autonoom vervoer

Over Morgen visualiseert en analyseert voor opdrachtgevers continu de ruimtelijke effecten van de energietransitie, onder andere op het gebied van mobiliteit. Binnen duurzame mobiliteit onderscheiden wij drie belangrijke ontwikkelingen voor de nabije toekomst: elektrisch rijden, autodelen en autonoom vervoer. Over Morgen acht de komst van autonoom deelvervoer evident en ontwikkelt daarom, naast een data-tool voor…

Max: Aan het werk voor morgen

De grootste uitdaging van aankomende jaren voor een duurzame leefwereld Om uiteindelijk een duurzame leefwereld te realiseren vind ik het noodzakelijk dat iedereen op een democratische manier hierin wordt meegenomen. Er liggen ambitieuze plannen om Nederland energieneutraal te maken, maar we moeten niet vergeten om te denken vanuit de eindgebruiker. Waar jij en ik ook…