nieuws

Over Morgen brengt smart mobility en gebiedsontwikkeling samen in MRA

Door de toenemende trends van verstedelijking en vergrijzing staat de leefbaarheid en (auto)bereikbaarheid van de stad steeds meer onder druk. De grote woningbouwopgave van het komende decennium is fors (700.000 tot 2030) en de wens is om deze opgave voor het grootste deel in de bestaande stad te realiseren. Smart Mobility, ook wel geduid als…


Lees het hele artikel
Ruben Visser blogt:

"Toekomstbestendig bouwen: versnellen van de woningbouw vraagt samenwerking, leiderschap en vakmanschap"

In grote delen van Nederland is de roep om meer woningen aan de orde van de dag. De prognoses en doelstellingen vliegen ons om de oren. De druk om tempo te maken in onze woningbouwprojecten neemt toe. Het Rijk drukt op provincie, provincie drukt op regio, regio drukt op gemeente, gemeente drukt op ontwikkelaars en…


Lees de blog van Ruben