De manier waarop we onszelf verplaatsen van de ene naar de andere plek moet schoner en anders om onze steden leefbaar en bereikbaar te houden. Technologische innovaties zoals elektrisch vervoer, slimme laadvoorzieningen, mobility as a service en autonoom vervoer zijn de bouwstenen voor de mobiliteit van de toekomst. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe mobiliteit ook bijdraagt aan de verduurzaming van onze energievoorziening? En wat betekent dit voor de (her)inrichting van een bestaande stad of voor het ontwerpen van een toekomstige woonwijk?

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Edvard Hendriksen.

Duurzame mobiliteit en ruimte

De druk op de ruimte neemt toe. We willen steeds meer op hetzelfde oppervlakte. Om onze ruimte in de toekomst slimmer en schoner in te richten moeten we onze mobiliteit verduurzamen. Dit vergt een andere blik op ‘traditioneel’ mobiliteitsgebruik. Wij helpen gebiedsontwikkelaars en overheden bij het integreren van nieuwe mobiliteitsconcepten in het ruimtelijk plan, zowel in de tenderfase als in de ontwerpfase. Hierbij maken we gebruik van onze kennis van ruimtelijke ontwikkeling, data, gebiedseconomie, de samenwerkingsvormen en de koppeling met (lokale) duurzame energievoorziening.

 

De lokale situatie is altijd het uitgangspunt voor het bepalen van een geschikt concept dat aantrekkelijk is voor de eindgebruiker. In binnensteden biedt een pakket van verschillende vervoersdiensten (‘mobility as a service’) bijvoorbeeld een oplossing voor ruimtegebrek en hoge parkeerdruk. In andere gebieden is de ontsluiting van het openbaar vervoer een oplossing voor het behouden van de bereikbaarheid.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Slimme laadinfrastructuur

Elektrisch vervoer en laadinfrastuctuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; door de groei van het aantal elektrische voertuigen neemt de behoefte aan laden toe. Dit geldt voor personenvervoer, maar ook bijvoorbeeld voor bussen, deelauto’s, doelgroepen vervoer en stadslogistiek. Laadinfrastructuur bestaat dus in verschillende vormen en maten. Het realiseren van voldoende en passende laadinfrastructuur moet zorgvuldig worden gedaan. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat deze goed is ingepast in de directe omgeving, dat het lokale energienet het gevraagde vermogen aan kan en dat er voldoende lokaal draagvlak is voor het plaatsen van laadinfrastructuur.

 

Wij bieden verschillende oplossingen om tot optimale inpassing en realisatie van (verschillende vormen van) laadinfrastructuur te komen. Zo werken we samen aan een schone en duurzame toekomst!

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Verduurzaming van mobiliteit

Elektrisch rijden is schoon en stil. Daarnaast is het ook erg comfortabel en in veel gevallen financieel aantrekkelijk. Het verduurzamen van een wagenpark is een belangrijk stap om de CO2 uitstoot van uw organisatie te verminderen. Over Morgen helpt uw organisatie om het wagenpark op een passende manier te verduurzamen. Dit betekent enerzijds dat er wordt over gestapt op elektrische auto’s, anderzijds bieden wij een handvatten voor het veranderen van mobiliteitsgedrag. Zo kunt u inzetten op het delen van auto’s, het gebruik van elektrische fietsen voor ritten op de middellange afstand en gebruik maken van het openbaar vervoer. Onze aanpak laat niet alleen zien wat de verduurzamingspotentie is, maar geeft u ook inzicht in de waarde hiervan. Wij richten ons daarnaast niet alleen op het wagenpark van uw organisatie, ook adviseren wij over slimme laadoplossingen op de werklocatie en bij uw werknemers thuis.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Projecten duurzame mobiliteit