De manier waarop we onszelf verplaatsen van de ene naar de andere plek moet schoner en anders om onze steden leefbaar en bereikbaar te houden. Technologische innovaties zoals elektrisch vervoer, slimme laadvoorzieningen, mobility as a service en autonoom vervoer zijn de bouwstenen voor de mobiliteit van de toekomst. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe mobiliteit ook bijdraagt aan de verduurzaming van onze energievoorziening? En wat betekent dit voor de (her)inrichting van een bestaande stad of voor het ontwerpen van een toekomstige woonwijk?

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Edvard Hendriksen.

Duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling

Op succesvolle wijze alle facetten van duurzame mobiliteit verankeren in een gebied. Dat is nog nooit in Nederland waargemaakt. Dit is hét ei van Columbus. Wij willen dit samen met onze opdrachtgevers als eerste waarmaken. Pionieren en baanbrekend werk doen. Van plan naar praktijk.

Wij helpen gemeenten, ontwikkelaars en corporaties bij het integreren van duurzame mobiliteitsconcepten in het ruimtelijk plan. Wij kennen de mobiliteitsaanbieders en zijn actief in de hele mobiliteitsketen, van visie naar uitvoering: Mobiliteitsvisie, Mobiliteit Programma van Eisen, Mobiliteitsconcept, Mobiliteitsplan en implementatie.

Met onze brede ervaring in gebiedsontwikkeling hebben we hierbij oog voor samenwerking, energie, businesscases, governance en data om te komen tot succesvolle implementatie.

Bekijk meer projecten
Lees de brochure voor gemeenten
Lees de brochure voor ontwikkelaars
Neem vrijblijvend contact op

Slimme laadinfrastructuur

Elektrisch vervoer en laadinfrastuctuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; door de groei van het aantal elektrische voertuigen neemt de behoefte aan laden toe. Dit geldt voor personenvervoer, maar ook bijvoorbeeld voor bussen, deelauto’s, doelgroepen vervoer en stadslogistiek. Laadinfrastructuur bestaat dus in verschillende vormen en maten. Het realiseren van voldoende en passende laadinfrastructuur moet zorgvuldig worden gedaan. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat deze goed is ingepast in de directe omgeving, dat het lokale energienet het gevraagde vermogen aan kan en dat er voldoende lokaal draagvlak is voor het plaatsen van laadinfrastructuur.

 

Wij bieden verschillende oplossingen om tot optimale inpassing en realisatie van (verschillende vormen van) laadinfrastructuur te komen. Zo werken we samen aan een schone en duurzame toekomst!

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Verduurzaming van mobiliteit

Elektrisch rijden is schoon en stil. Daarnaast is het ook erg comfortabel en in veel gevallen financieel aantrekkelijk. Het verduurzamen van een wagenpark is een belangrijk stap om de CO2 uitstoot van uw organisatie te verminderen. Over Morgen helpt uw organisatie om het wagenpark op een passende manier te verduurzamen. Dit betekent enerzijds dat er wordt over gestapt op elektrische auto’s, anderzijds bieden wij een handvatten voor het veranderen van mobiliteitsgedrag. Zo kunt u inzetten op het delen van auto’s, het gebruik van elektrische fietsen voor ritten op de middellange afstand en gebruik maken van het openbaar vervoer. Onze aanpak laat niet alleen zien wat de verduurzamingspotentie is, maar geeft u ook inzicht in de waarde hiervan. Wij richten ons daarnaast niet alleen op het wagenpark van uw organisatie, ook adviseren wij over slimme laadoplossingen op de werklocatie en bij uw werknemers thuis.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Projecten duurzame mobiliteit