Ruimte voor Ruimdenkers

Het thema leegstand in Overijssel moet op een vernieuwende wijze worden gepositioneerd. Over Morgen heeft dat gedaan door middel van de prijsvraag ‘Ruimte voor Ruimdenkers’. Ruim 350 jonge ondernemers, ontwerpers, kunstenaars, hebben deel genomen aan de prijsvraag en bijna 20 vastgoedeigenaren stelden hun locaties ter beschikking.

Warmtenet Den Haag

Duurzame warmte voor 100.000 huishoudens

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn en wil weten hoe de warmte– en koudesystemen van Haagse bewoners en bedrijven verduurzaamd kunnen worden. Over Morgen ondersteunt de Gemeente Den Haag met advies en projectmanagement om te komen tot een duurzaam warmtenet waar 100.000 woningequivalenten op zijn aangesloten.

Hernieuwbare energie laten werken!

De stad Almere wil in 2022 energieneutraal zijn. Over Morgen heeft een programma ontwikkeld dat er voor gaat zorgen dat Almere in 2022 zoveel mogelijk wordt gevoed door hernieuwbare energie. Het door ons opgestelde programmaplan ‘Energie Werkt!’ gaat vooral uit van een doelgroepenbenadering. Want de energietransitie vraagt vooral sociale innovatie.

Tools voor verduurzaming warmtevoorziening

Met een eenvoudige tool moeten de kansen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in kaart gebracht worden. Samen met de gemeente hebben wij een warmte – koudekaart ontwikkeld. Op basis van de kaart zijn een aantal kansrijke gebieden aangewezen voor aansluiting op een duurzaam gevoed warmtenet. Dit moet in eerste instantie leiden tot 100.000 aangesloten huishoudens in 2030.

GIS voorspelt netwerk van laadpunten in Den Haag

Gemeente Den Haag wil weten hoeveel elektrische auto’s in de toekomst naar de gemeente komen en wat voor laadinfrastructuur daarvoor moet worden geplaatst. Met behulp van GIS heeft Over Morgen inzichtelijk gemaakt waar de bewoners, forenzen en bezoekers van de stad graag hun elektrische auto willen laden. De GIS analyse helpt het vraagstuk concreet te maken.

Ontwikkeling binnenstad

Voor de binnenstad van Schiedam hebben wij samen met relevante partijen een toekomstperspectief opgesteld. Een concrete prioritering van middelen en maatschappelijke, economische en ruimtelijke ambities bestendigen de ingeslagen koers.

Spoorzone Delft

Voor spoorzone Delft is door ons een proces voor vraaggestuurde ontwikkeling in gang gezet, waarbij we de balans tussen helderheid bieden en ruimte voor initiatief bewaken. Het tijdelijk gebruik van het gebied maakt onderdeel uit van de ontwikkelstrategie.

Slimme inzet participatie en communicatie in Naarden

In Naarden hebben wij het participatietraject opgetuigd voor de ontwikkeling van een gebied in een bestaand woonwijk. Op basis van gesprekken met sleutelfiguren hebben we een aanpak opgesteld en vanuit verschillende rollen uitgevoerd. Het ene moment als procesbegeleider, het andere moment als strateeg en adviseur of als facilitator van interactieve bijeenkomsten en producent van communicatiemiddelen.

Duurzaamheid Haagse wijken

Over Morgen ontwikkelde een subsidieregeling voor energiebesparing en CO2 reductie die de kracht van de stad maximaal benut. In totaal is 200.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld met als resultaat dat er 26 initiatieven blijvend bezig zijn met het verduurzamen van Den Haag.