Gebiedsontwikkeling De Plantage

Vraag aan ons De Plantage is de grootste nieuwbouwwijk in de Betuwe, liggende in de gemeente Geldermalsen. Een prachtige ruim opgezette wijk met een divers woningbouwprogramma, van vrije kavels tot starterswoningen. De wijk is volop in ontwikkeling en de eerste mensen hebben er hun woongenot gevonden. De gemeente Geldermalsen werkt sinds 2009 samen met vier…

BoTu als next generation woonwijk en energiewijk

Vraag aan ons De coalitie van opdrachtgevers vraagt om een business cases voor de wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu) als Next Generation Woonwijk, en om een ontwerpend onderzoek voor BoTu als Energiewijk. Beiden vragen worden in één traject opgepakt met als doel de leefbaarheid in BoTu te vergroten.   Onze oplossing Wij geloven vanuit Over Morgen dat een…

postcoderoos

Bedrijfsdaken Noordeloos

Samen met energiecoöperatie Noordeloos kijkt Over Morgen naar de ontwikkelingskansen om het totale elektriciteitsgebruik van Noordeloos, duurzaam op te wekken. Bij dit vraagstuk worden alle toepassingsvormen van zonne-energie in beschouwing genomen voor verschillende projecten: zon op daken, zonnevelden, saldering, SDE+ subsidies en postcoderoos projecten. Over Morgen deelt die kennis dan ook graag en biedt naast advies ook tools, zoals de kansen- en potentiekaart zon (de digitale Zonnewijzer).

Online raadpleging stiltebeleid Midden-Delfland

Midden in de metropoolregio Rotterdam Den Haag ligt de gemeente Midden-Delfland. Deze gemeente kent rijke cultuurhistorie, en de rust en stilte in dit gebied zijn belangrijke kernwaarden. De gemeente wil achterhalen hoe bewoners, ondernemers en bezoekers de rust en stilte in Midden-Delfland ervaren en waar kansen liggen om dit beter te behouden én te benutten. Over Morgen heeft hiertoe een participatieproces vormgegeven en uitgevoerd.

Route naar een CO2-neutraal vastgoed voor Rotterdamse woningcorporaties

Over Morgen heeft voor vier Rotterdamse woningcorporaties de opgave naar aardgasvrij en CO2-neutraal vastgoed inzichtelijk gemaakt. Het regeerakkoord zet in op het aardgasvrij maken van de bestaande gebouwde omgeving. Op dit moment wordt nog 80% van alle woningen in Rotterdam voorzien van warm water en verwarming via aardgas. Over 33 jaar moet dit 0% zijn. Voor Havensteder, Woonbron, Vestia en Woonstad dus een dringende opgave.

Opnieuw kijken naar wat er al is: Van Bermgras tot Bladzijde

Over Morgen heeft een kansenanalyse uitgevoerd voor concrete circulaire projecten in de papiersector in regio Apeldoorn. Al snel werd duidelijk dat kansrijke circulaire projecten sector overstijgend zijn en samenwerkingen nodig zijn met bijvoorbeeld de biobased industrie, de energiesector en de voedselketen. Uit een selectie van negen kansrijke projecten koos gemeente Apeldoorn het project ‘Van Bermgras tot Bladzijde’. Een circulair project waarbij we bermgras inzetten voor de productie van karton. Grasleveranciers, -verwerkers, en papierfabrieken werken momenteel in een pilot om dit project te lanceren. Gemeente Apeldoorn benadert bermgras vanuit waarde in plaats van als kostenpost.

Succesvolle marktselectie locatie Slotgraven te Hardenberg

Over Morgen heeft de marktselectie uitgevoerd voor de meest prominente herontwikkelingslocatie in het centrum van Hardenberg; de locatie Slotgraven. Een selectie die vroeg om een kwalitatief hoogwaardig ruimtelijk ontwerp, die de lat voor de duurzaamheidsambities op gebied en gebouw hoog legde en die financieel leidde tot een marktconforme grondprijs. Uiteindelijk heeft Ter Steege Vastgoed de beste inschrijving ingediend.

Dag van de Omgevingswet

Op congresachtige wijze werd in de gemeente Coevorden het startschot gegeven van de Omgevingswet. Onder leiding van Co Verdaas werden op informele wijze zowel raadsleden, college en ambtenaren bij elkaar gebracht, waar zij werden uitgedaagd om mee te denken: wat gaat er al goed, wat kan beter en door middel van welke stappen komen we tot een goede implementatie van de Omgevingswet?