deelmobiliteit

Beleidskader deelmobiliteit Gouda

Vraag aan ons  Gouda is goed bereikbaar met het OV en de stad staat voor een grote verdichtingsopgave. De aankomende jaren zal de auto een minder centrale plek krijgen in het centrum van Gouda en worden andere modaliteiten belangrijker. Vanuit de wens om duurzame mobiliteit te stimuleren en de stad bereikbaar te houden, maar ook…

Actieplan deelmobiliteit

Actieplan deelmobiliteit Zwolle

  Vraag aan ons Gemeente Zwolle is eind 2021 gestart met de vergunningsprocedure voor deelscooters en deeltweewielers. Sinds mei 2022 rijden de deelvoertuigen rond. Daarnaast heeft de gemeente een bestaand aanbod deelauto’s van verschillende aanbieders. Om het bestaande aanbod, maar ook nieuwe concepten, gerichter in te zetten voor de uitdagingen en ambities van de stad…

Haalbaarheidsstudie super slim laadplein Vlissingen

Vraag aan ons Het kabinet, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen hebben een bestuurlijk akkoord bereikt om stevig te investeren in Zeeland. Dit gebeurt onder andere op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Tegelijkertijd wordt er binnen dit fiche geïnvesteerd in het stationsgebied van Vlissingen. Dit biedt de kans om twee…

Logistieke hubs

Netwerkvisie logistieke hubs Noord-Holland en Flevoland

Vraag aan ons  Adviseurs van Over Morgen zijn gevraagd een netwerkvisie te ontwikkelen voor logistieke hubs in Noord-Holland en Flevoland. In de netwerkvisie kijken we naar zowel first-mile als last-mile hubs voor alle logistieke stromen. We formuleren en onderbouwen hubconcepten en stellen een kaartbeeld op van bestaande en potentiële logistieke hubs.   Onze oplossing Logistieke…

laadinfra bedrijventerreinen

Bepalen laadvraag bedrijventerreinen Gelderland en Overijssel

Vraag aan ons Gelderland en Overijssel gaan aan de slag met laadinfrastructuur plankaarten voor bedrijventerreinen. Samen met Arcadis, Panteia, CE Delft en Futureproof mogen de adviseurs van Over Morgen aan de slag om de laadvraag van trucks en bestelvoertuigen te bepalen op de bedrijventerreinen in de provincies. Een mooie en complexe opdracht die tot eind…

ALC

Energiemodel voor Amsterdam Logistic Cityhub (ALC)

Vraag aan ons  In de haven van Amsterdam verrijst het logistieke centrum van de toekomst; de Amsterdam Logistic Cityhub (ALC). Een fonkelnieuw gebouw dat bijdraagt aan een emissieloze stadslogistiek naar Amsterdam. Logistieke partijen kunnen hier hun grotere, vaak op fossiele brandstoffen gebaseerde, transporten overslaan op schonere en kleinere alternatieven die voldoen aan de steeds strengere…

Warmtetransitie Drechtsteden

Warmtetransitie Drechtsteden

Vraag aan ons  De adviseurs van Over Morgen werken al jaren samen met de gemeenten in de regio Drechtsteden aan het waarmaken van de warmtetransitie. Na afronding van de transitievisies warmte, gaan we nu aan de slag met de volgende stap.   Onze oplossing Isolatie en andere individuele maatregelen als hybride oplossingen vragen de komende…

Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

Vraag aan ons  De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal zijn. Om deze ambitie te realiseren, heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. In vergelijking tot de afgelopen periode waar het Servicepunt zich vooral richtte op het ‘waarom’ en ‘wat’ van de energietransitie zal het zich de aankomende jaren steeds meer…

Amernet verduurzaming

Programma verduurzaming Amernet

Vraag aan ons  Met warmte, opgewekt in de Amercentrale worden meer dan 40.000 woningen verwarmd in de provincie Noord-Brabant in en rondom Breda, Tilburg, Oosterhout, Made en Drimmelen. En er ligt een opgave om het net te verduurzamen. Hiervoor is een toekomstvisie gemaakt waarin naast het verduurzamen van de centrale energiebron (de Amercentrale) ook ruimte is voor groei met…