7 stappenmodel transitiegereed voor corporaties

Met de aanpak van Over Morgen breng je de energietransitie en vastgoedsturing samen. Zo lukt het om met meer zekerheid doelmatig te investeren in het transitiegereed maken van woningen. Werken aan de energietransitie betekent voor corporaties momenteel vooral omgaan met onzekerheid; wetgeving, techniek en gewenste maatregelen veranderen snel. De energietransitie heeft ook invloed op vastgoedsturing.…

masterplan schalkwijk aardgasvrij

Masterplan Schalkwijk aardgasvrij

  Vraag aan ons  Hoe maken we een wijk aardgasvrij waar nog geen infrastructuur of bronnen aanwezig zijn? Schalkwijk in Haarlem is een naoorlogse wijk waar stedelijke vernieuwing en de energietransitie hand in hand zullen gaan. Omdat veel woningen – voor een groot deel flats – in bezit zijn van drie woningcorporaties (Elan Wonen, Per…

Energietransitie Haag Wonen

Haag Wonen maakt snelheid met verduurzaming

Vraag aan ons  Woningcorporatie Haag Wonen is druk bezig met de energietransitie. In Den Haag heeft uitbreiding van het bestaande warmtenet veel potentie. Dit biedt kansen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Haag Wonen heeft zich ten doel gesteld om 1.000 woningen per jaar te verduurzamen en zo geschikt te maken voor aansluiten op het…

Vastgoedatlas

Vastgoedatlas woningcorporaties Haaglanden

      Vraag aan ons De ambitie van de overheid is dat de gebouwde omgeving voor 2050 aardgasvrij is en CO2-neutraal. Woningcorporaties hebben zich gecommitteerd aan deze ambitie en spelen een sleutelrol in de warmtetransitie. Ze positioneren zichzelf als startmotor. Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid en betaalbaarheid van de warmtetransitie en…

Habion

Habion zet met Over Morgen koers uit om CO2-neutraal te zijn in 2050

  Vraag aan ons Woningcorporatie Habion heeft wooncomplexen in heel Nederland en huisvest met name senioren. Deze complexen wil zij op een doelmatige manier verduurzamen. Dit vraagt om een concrete duurzaamheidsstrategie, gericht op maatregelen per complex. De strategie moet ook in lijn zijn met de overall-strategie, inclusief aankoop en verkoop, nieuwbouw en verzelfstandiging van onzelfstandige…

grondbeleid Leusden

Grondbeleid Leusden

    Vraag aan ons  De gemeente Leusden heeft Over Morgen gevraagd de nota grondbeleid te vernieuwen. Over Morgen verzorgde de procesbegeleiding en het schrijven van de nota voor de jaren 2020 – 2025. De voorgaande nota was opgesteld in de crisisperiode, door huidige marktontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving was…