warmtenetten UK

Strategie voor warmtenetten in de UK

Vraag aan ons De Britse regering heeft ten doel gesteld om tegen 2050 de broeikasgasemissies van de hele Britse economie naar nul te brengen. Om deze netto-nuldoelstelling te halen, moet vrijwel alle warmte in gebouwen CO2-neutraal worden gemaakt. Warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de Britse strategie voor warmte en gebouwen. Het Climate Change Committee…

circulaire zonnepanelen

Circulaire zonnepanelen voor provincie Zuid-Holland

Vraag aan ons  De explosieve groei van het aantal zonnepanelen gaat de komende jaren ook zorgen voor een groeiende afvalberg. De beperkte beschikbaarheid van de kritieke metalen die nodig zijn om voor de productie van zonnepanelen is bovendien een groeiend risico voor het laten slagen van de energietransitie. Deze bedreiging biedt kansen voor nieuwe en…

Circulaire gebiedsontwikkeling NYMA-terrein Nijmegen

Circulaire gebiedsontwikkeling Nyma-terrein in Nijmegen

Vraag: circulaire gebiedsontwikkeling van industrieel erfgoed De gemeente Nijmegen tovert het fabrieksterrein NYMA om tot een nieuwe bruisende plek aan de Waal. Vol bedrijvigheid, horeca en events. Als gebiedsontwikkelaar van de gemeente Nijmegen, zorgt Over Morgen samen met ondernemers en initiatiefnemers voor een toekomstbestendige en circulaire gebiedsontwikkeling van het industrieel erfgoed.   Onze oplossing: verbinden…

Lokale adaptatiestrategie voor gemeente Lelystad

Lelystad wil koploper zijn op het gebied van natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Over Morgen hielp de gemeente om deze ambities vast te leggen in een Lokale Adaptatiestrategie (LAS). Want klimaatadaptatie is het meest effectief als je oplossingen uit de natuur gebruikt. Dus de beste tip: maak onze leefomgeving onderdeel van een robuust ecosysteem.   Lelystad…

Raadswerkgroep energietransitie

Raadswerkgroep energietransitie Wormerland

Vraag aan ons De gemeente Wormerland is actief bezig met de energietransitie. Verschillende kansen vanuit de Transitievisie Warmte worden op wijkniveau steeds concreter gemaakt. Zo is de potentie voor aquathermie in de startwijken Plaszoom en Molenbuurt onderzocht en kunnen vervolgstappen gezet worden om dit te realiseren. Daarnaast is tijdens het RES-traject besloten waar kansen liggen…

logo-hoogheemraadschaphollandsnoorderkwartier-hhnk-donkerblauw

Succesvolle impulsaanvraag klimaatadaptatie voor werkregio Noorderkwartier 

Het gebied in Noord-Holland, ten noorden van het Noordzeekanaal, past zich aan aan het veranderende klimaat. In de werkregio Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier werken 27 gemeenten, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland aan de juiste maatregelen. Daarvoor maakt ze gebruik van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Over Morgen hielp met een succesvolle aanvraag.   De werkregio…