Haalbare flexibiliteitsoplossingen in Overijssel

  In 2023 moet 20% van het energieverbruik in Overijssel afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Deze ontwikkeling vraagt om voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. Dat is nu niet overal het geval (netschaarste). Met flexibiliteitsoplossingen kun je de bestaande netcapaciteit efficiënter benutten. Zijn zulke flexibiliteitsoplossingen haalbaar in deze regio?   Over Morgen onderzocht samen met Encon…

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Flevoland

    Over Morgen stelde voor de werkregio KlimaatAdaptief Flevoland (KAF) een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2025 op. Met deze Uitvoeringsagenda kan het KAF structurele afspraken maken en meerjarig werken aan een klimaatbestendiger Flevoland. De volgende fase is een Regionale Adaptatie Strategie, waarvoor adviseurs van Over Morgen de startnotitie schrijven. Gelukkig blijft het niet bij plannen alleen;…

Netwerkstrategie klimaatadaptatie

Netwerkstrategie klimaatadaptatie waterschap Amstel, Gooi en Vecht

  Vraag aan ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vroeg de adviseurs van Over Morgen ondersteuning bij het opstellen van een netwerkstrategie om klimaatadaptatie vorm te geven in het gebied. Deze netwerkstrategie is op 22 april 2021 vastgesteld in het algemeen bestuur. Met deze netwerkstrategie kan het waterschap effectief haar inzet en rol bepalen om in een netwerk van partners te…

duurzaamheidsvisie station Leiden

Duurzaamheidsvisie stationsgebied Leiden

  Vraag aan ons  Het stationsgebied in Leiden is volop in ontwikkeling. De openbare ruimte wordt vernieuwd, er komen nieuwe voorzieningen en er worden woningen gerealiseerd. De gemeente heeft stevige duurzaamheidsambities om dit gebied toekomstbestendig te ontwikkelen: het stationsgebied moet onderdeel uitmaken van de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Tegelijkertijd is er het besef bij gemeente…

inspraakplatform laadpalen

Inspraakplatform laadpalen

  Gemeenten zijn hard aan de slag om klaar te zijn voor de transitie naar elektrisch vervoer. Het kabinet wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw de weg op komen volledig zero-emissie zijn. Een dekkend laadnetwerk is hier een essentieel onderdeel van. Bij het ontwikkelen van een publiek laadnetwerk is participatie van bewoners erg…

handreiking laadinfrastructuur parkeergarages

Handreiking laadinfrastructuur in parkeergarages

  Het aantal elektrische voertuigen neemt snel toe. Daarom wordt het steeds belangrijker om op verschillende locaties in de behoefte om op te laden te voorzien. Zo ook in parkeergarages. Maar hoe pak je daar de realisatie van laadinfrastructuur aan?   Als gemeente of parkeerorganisatie wil je je klanten zo goed mogelijk van dienst zijn.…

handreiking basisafspraken laadpleinen

Handreiking en basisafspraken realisatie laadpleinen

  Laadpleinen zijn een belangrijke oplossing om in de (toekomstige) laadbehoefte te voorzien. Over Morgen hielp het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur met het opstellen van een Handreiking en basisafspraken voor het realiseren van laadpleinen.   Het aantal elektrische auto’s neemt toe. Dit betekent dat ook de behoefte naar laden van deze auto’s toeneemt. Het realiseren van laadpleinen is een belangrijk onderdeel om…

stappenplan snelladers Gelderland

Stappenplan voor snelladers in Gelderland

  Over Morgen heeft in opdracht van de provincie Gelderland concrete handvatten ontwikkeld voor de realisatie van snelladers en snellaadstations. Collega’s Willem Knol, Florian Sloots en Ferdinand Michiels maakten vanuit verschillende disciplines een stappenplan. De provincie stelt dit stappenplan beschikbaar aan de Gelderse gemeenten. Ze gaan hiermee de elektrificatie van het vervoer in de provincie een boost geven.…

Stappenplan wijkaanpak Drechtsteden

Interactief Stappenplan Wijkaanpak Drechtsteden

  Over Morgen ontwikkelde het schaalbare, interactieve Stappenplan aardgasvrije wijkaanpak Drechtsteden, een levend en bruikbaar online document dat beschikbaar is voor alle gemeenten en partners in de regio. Het stappenplan zorgt met een overzichtelijk format en veel praktijkvoorbeelden en checklists, voor structuur en houvast.   Over Morgen is al jaren actief in de Drechtsteden, een…