Woningbouwontwikkeling Sortie 16

Vraag aan ons Sortie 16 is een woningbouwlocatie van 7 hectare gelegen in Soesterberg tussen de toekomstige woonwijk Vliegbasis Soesterberg, woonwagencentrum Beukbergen, bedrijventerrein Soesterberg-Noord en de Amersfoortsestraat. Het gebied ligt op grondgebied van de gemeente Zeist, en tegen de kern Soesterberg aan (gemeente Soest). Provincie Utrecht is grondeigenaar. Sortie 16 maakt deel uit van het…

Ontwikkelstrategie windpark Bergentheim-Kloosterhaar

Het gebied Bergentheim-Kloosterhaar is door de gemeenteraad in het kader van de energietransitie benoemd als pilotproject voor windenergie. Dit gebied kent een opgave voor het opwekken van duurzame energie van ten minste 0,9 PJ. (= equivalent van 20 molens met 60MW opgesteld vermogen). Het creëren van lokaal eigenaarschap en draagvlak bij bewoners én het grote aantal grondeigenaren is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling. De gemeente heeft geen grondposities in het zoekgebied. Over Morgen is gevraagd hiervoor een ontwikkelstrategie op te stellen.

Uitgangspunten omgevingsvisie Heemskerk

De gemeente Heemskerk werkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Eén van die stappen is het formuleren van uitgangspunten voor de omgevingsvisie. Over Morgen hielp de gemeente Heemskerk eerder met het opstellen van leidende principes voor deze visie. Dit proces focuste zich op de betrokkenheid van de raad. De vervolgstap naar uitgangspunten verbreedt de aanpak en richt zich ook op de ambtelijke organisatie en de samenleving.

ABG-gemeenten: actualisatie grondexploitaties, rekenmodel op maat, nota’s Grondbeleid en meer

Vraag aan ons De ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen) heeft Over Morgen gevraagd om de gemeentelijke grondexploitaties te actualiseren in het eerste kwartaal van 2018. Na het actualisatieproces hebben wij de gemeente ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuw rekenmodel. We kregen de vraag om een eenvoudig en gebruiksvriendelijk model op te leveren die tevens…

Projectbegeleiding BORgronden Naarden

De gemeente Gooise Meren heeft net als veel andere gemeenten een woningbouwopgave. Op de locatie van de BORgronden, tussen de huidige wijk het Componistenkwartier en de A1, is ruimte voor woningbouw. De gemeenteraad heeft deze gronden op diverse momenten aangemerkt als woningbouwlocatie. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gronden zijn in handen van particuliere grondeigenaren. Over Morgen ondersteunt de gemeente Gooise Meren in de ambtelijke projectleiding van dit woningbouwproject.

Story Maps Arnhemse wijktransitieplannen

De gemeente Arnhem werkt aan wijktransitieplannen voor alle Arnhemse wijken. Eén van de stappen om hiertoe te komen, is het maken van wijkanalyses. Het is de nadrukkelijke wens van de gemeente dat dit geen ellenlange, saaie verhalen worden. Daarom wil de gemeente de wijkanalyses digitaal ontsluiten. Dit doen we in de vorm van Story Maps; online beeldverhalen met interactieve kaarten. Deze zullen per wijk het verhaal van de Arnhemse energietransitie vertellen. Over Morgen maakt samen met de gemeente de wijkanalyses en ontwikkelt de Story Maps.