Van Transitievisie Warmte naar uitvoering in Medemblik

Vraag aan ons Gemeente Medemblik heeft in 2020 de route naar een aardgasvrij Medemblik in kaart gebracht. Dit hebben zij gedaan met de netbeheerder, woningcorporaties en inwoners. Deze route naar een aardgasvrije gemeente beschrijft welke warmteoplossingen de gemeente ziet, met de kennis van nu, om wijken aardgasvrij te maken. Er zijn 4 woonwijken aangewezen waar…

centrumvisie Teylingen

Centrumvisie Teylingen

De centra van Sassenheim, Voorhout en Warmond gaan een glansrijke toekomst tegemoet als vitale centrumgebieden. De gemeenteraad heeft ingestemd met de centrumvisie voor de gemeente Teylingen. Adviseur Sanne Veldhuizen: ‘De uitvoering van de visie gaat nu starten. Ons werk wordt beloond en de gemeente mag trots zijn dit haar inwoners te kunnen bieden.’   De…

glazen bol elektrisch vervoer

Duurzaamheidsvisie gebiedsontwikkeling Putten-Zuid

Vraag aan ons Om in de groeiende behoefte aan woningen te voorzien wil de gemeente Putten een nieuwe woonwijk realiseren. Ten zuiden van het dorp moeten ongeveer duizend nieuwe woningen komen, waarvan een groot deel in het betaalbare segment. De gemeente heeft de ambitie de nieuwe wijk duurzaam en groen te maken. Om dit voor…

Haalbare flexibiliteitsoplossingen in Overijssel

  De provincie Overijssel wil dat in 2023 20% van het energieverbruik afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Om deze doelstelling te behalen, wil de provincie inzetten op elektriciteitsopwekking met hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie. Het realiseren van deze bronnen vraagt voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet van de netbeheerder om de elektriciteit te kunnen transporteren.…

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Flevoland

    Over Morgen stelde voor de werkregio KlimaatAdaptief Flevoland (KAF) een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2025 op. Met deze Uitvoeringsagenda kan het KAF structurele afspraken maken en meerjarig werken aan een klimaatbestendiger Flevoland. De volgende fase is een Regionale Adaptatie Strategie, waarvoor adviseurs van Over Morgen de startnotitie schrijven. Gelukkig blijft het niet bij plannen alleen;…

Netwerkstrategie klimaatadaptatie

Netwerkstrategie klimaatadaptatie waterschap Amstel, Gooi en Vecht

  Vraag aan ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vroeg de adviseurs van Over Morgen ondersteuning bij het opstellen van een netwerkstrategie om klimaatadaptatie vorm te geven in het gebied. Deze netwerkstrategie is op 22 april 2021 vastgesteld in het algemeen bestuur. Met deze netwerkstrategie kan het waterschap effectief haar inzet en rol bepalen om in een netwerk van partners te…

duurzaamheidsvisie station Leiden

Duurzaamheidsvisie stationsgebied Leiden

  Vraag aan ons  Het stationsgebied in Leiden is volop in ontwikkeling. De openbare ruimte wordt vernieuwd, er komen nieuwe voorzieningen en er worden woningen gerealiseerd. De gemeente heeft stevige duurzaamheidsambities om dit gebied toekomstbestendig te ontwikkelen: het stationsgebied moet onderdeel uitmaken van de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Tegelijkertijd is er het besef bij gemeente…

inspraakplatform laadpalen

Inspraakplatform laadpalen

  Gemeenten zijn hard aan de slag om klaar te zijn voor de transitie naar elektrisch vervoer. Het kabinet wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw de weg op komen volledig zero-emissie zijn. Een dekkend laadnetwerk is hier een essentieel onderdeel van. Bij het ontwikkelen van een publiek laadnetwerk is participatie van bewoners erg…

handreiking laadinfrastructuur parkeergarages

Handreiking laadinfrastructuur in parkeergarages

  Het aantal elektrische voertuigen neemt snel toe. Daarom wordt het steeds belangrijker om op verschillende locaties in de behoefte om op te laden te voorzien. Zo ook in parkeergarages. Maar hoe pak je daar de realisatie van laadinfrastructuur aan?   Als gemeente of parkeerorganisatie wil je je klanten zo goed mogelijk van dienst zijn.…