verzilver uw dak met zonnepanelen

Verzilver uw dak in Gelderland

  Vraag aan ons De provincie Gelderland heeft geconstateerd dat veel daken in de provincie nog onbenut blijven voor het opwekken van zonne-energie. Daarom gaan ze in 2019 – 2020 bedrijven en organisaties stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Doel is om 600.000 m2 aan extra zonnepanelen op daken te helpen realiseren. Over Morgen is gevraagd…

stationsgebied hoorn

Duurzaamheids-visie stationsgebied Noord in Hoorn

Vraag aan ons  Het Stationsgebied-Noord van Hoorn gaat de komende jaren op de schop. Het gebied wordt met name een goed functionerend mobiliteitsknooppunt met gecombineerde functies zoals kantoren, winkels, wonen, zorg, Museumstoomtram, de verplaatsing van het busstation, een grote parkeergarage en fietsenstalling. De gemeente Hoorn heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te…

WMO-atlas: Integratie OV & doelgroepenvervoer

Vraag aan ons  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft als doel iedereen mee te laten doen in de samenleving. De mogelijkheid om familie, vrienden of voorzieningen te bereiken is hierbij essentieel. Met een WMO-pas kunnen mensen die niet zelfstandig kunnen reizen met een gereduceerd tarief gebruikmaken van doelgroepenvervoer om te reizen.   Gemeenten willen bezuinigen…

Uitnodigingskader zonnevelden en windparken Oude-IJsselstreek

  Vraag aan ons  Gemeente Oude IJsselstreek (provincie Gelderland) heeft Over Morgen gevraagd te helpen bij het maken van een instrument om aanvragen voor zonnevelden en windmolens te beoordelen. Iets dat een uitnodiging is voor initiatiefnemers om in Oude IJsselstreek grootschalige duurzame energie opwekking te realiseren en tegelijkertijd duidelijkheid geeft aan inwoners van de gemeente…

Risicomanagement Schokkerhoek Urk

De gemeente Urk werkt aan de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Schokkerhoek. Om de ‘robuustheid’ van de vast te stellen grondexploitatie aan te tonen, wilde de gemeente graag een kansen- en risicoanalyse laten uitvoeren. Daarbij wilde de gemeente naast de financiële risico’s, ook de project- en omgevingsrisico’s in beeld gebracht hebben. Een brede kansen- en risico-inventarisatie was daarom noodzakelijk. Over Morgen is gevraagd de kansen en risico’s te inventariseren, prioriteren en uiteindelijk financieel te vertalen.

Masterclasses Wind en Zon

Vraag aan ons Gemeente Beesel vroeg Over Morgen hen te helpen bij het opstellen van beleid rondom grootschalige duurzame energieopwekking en hen mee te nemen in de ins- and outs van het ontwikkelen van zonne- en windparken.   Onze oplossing Tijdens de ander half uur durende Masterclasses Zon en Wind, hebben we de bijna honderd…

Een historische kans op het Veilingterrein in Tiel

Vraag aan ons Op het veilingterrein in de gemeente Tiel, een gebied aan het station, werden vijftien jaar geleden nog kersen en ander fruit verhandeld. In de hallen van Vrije Markt Tiel is nog de oude veilingklok terug te vinden. De panden in het gebied herinneren met hun karakteristieke vormgeving nog aan deze tijd. In…

Second opinion marktwaardebepaling Helbergen Zutphen

De gemeente Zutphen is, voor de grondexploitaties, vennootschapsbelastingplichtig (Vpb). Dat betekent dat, als vertrekpunt voor de te betalen Vpb, per 1 januari een fiscale openingsbalans moet worden opgesteld. De fiscale openingsbalans betreft in feite de marktwaarde van de grond per 1 januari 2016. Een van de locaties die onderdeel uitmaakt van de portefeuille grondexploitatie betreft het project Helbergen.

Ondernemers aan zet: Economische Visie 2040 voor Edam-Volendam

Over Morgen is gevraagd om de gemeente Edam-Volendam te helpen om samen met de ondernemers te werken aan deze nieuwe Economische Visie. Hierbij was het allerbelangrijkst om een beweging op gang te brengen, en te komen tot concrete acties en doelen. Dit alles om ervoor te zorgen dat in 2040 Edam-Volendam nog steeds een succesvolle ondernemende gemeente is.