Programma Amsterdam Aardgasvrij 2040

In 2016 heeft gemeente Amsterdam de ‘Strategie naar een Stad zonder Aardgas’ vastgesteld. Doel: een aardgasvrije stad met betaalbare en duurzame alternatieve oplossingen. Daarnaast wil Amsterdam keuzevrijheid, een stem voor de Amsterdammer in te maken keuzes en open netten. In 2018 heeft het nieuwe college daar nog een schepje bij op gedaan. “Niet in 2050…

Routekaart Duurzaam Voorne-Putten: thema circulaire economie

Vraag aan ons  De regio Voorne-Putten heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Daarom is Over Morgen gevraagd om een regionale duurzaamheidsvisie op te stellen. Hierin is speciale aandacht voor een routekaart met korte termijn doelen en acties. De regio wilde ook een passend participatieproces met stakeholders om te komen…

Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij in Amersfoort Schothorst Zuid

Vraag aan ons Parallel aan de opstelling van de Warmtevisie voor de gehele gemeente Amersfoort, heeft de gemeente het initiatief opgenomen om voor de wijk Amersfoort Schothorst Zuid al een slag dieper te gaan door het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Over Morgen begeleidt de gemeente hierbij met technisch-financiële en procesmatige expertise. Voor de wijk Schothorst…

Omgevingsvisie Zoetermeer

Vraag aan ons De gemeente Zoetermeer wil een GIS-based Omgevingsvisie waarin de maatschappelijke thema’s en opgaven worden beantwoord aan de hand van ontwikkelstrategieën voor stad. Belangrijk is dat de samenleving centraal staat en dat de ambitieuze groei en bouwopgave (de Schaalsprong) terugkomt in deze digitale visie.   Onze oplossing Zoetermeer wordt volwassen. Na de groei…

Inventarisatie warmte- en koudebronnen Eindhoven

Vraag aan ons Eindhoven staat voor de opgave om voor 2050 alle gebouwen in 109 buurten van aardgasvrije warmte te voorzien. Er zijn in 2018 al drie pionierbuurten aangewezen. Om de plannen voor deze (en andere) buurten verder uit te kunnen werken dient eerst meer inzicht verkregen te worden in de beschikbare (rest)warmte en de…

Haalbaarheidsstudie zon-projecten Arnhem

Vraag aan ons De gemeente Arnhem heeft diverse gronden in eigendom, waarop zij de opwek van zonne-energie overweegt. In dit kader heeft de gemeente aan Over Morgen gevraagd de haalbaarheid van een aantal locaties te onderzoeken.   Onze oplossing Over Morgen heeft een drietal uiteenlopende locaties in Arnhem onderzocht: een parkeerplaats ten behoeve van een…

Omgevingsmanagement ontwikkeling zonneparken

Vraag aan ons Projectontwikkelaar Univergy Solar heeft Over Morgen gevraagd om het omgevings- en stakeholderproces te begeleiden voor grootschalige zonneparkprojecten in Nederland.   Onze oplossing  Bij Over Morgen staat de ontwikkeling van een zonnepark gelijk aan een goede landschappelijke inpassing, duurzame samenwerking met de gemeente en draagvlak bij bewoners en belanghebbenden. Dit valt of staat…

Een programmatische aanpak voor verduurzamen vastgoedportefeuille

Vraag aan ons Woningcorporatie Parteon is bezig om haar duurzaamheidsambities waar te maken. Het afgelopen jaar is een duurzaamheidsvisie opgesteld waarbij inzicht in de vastgoedportefeuille is gecreëerd.  Samen met Over Morgen zijn, op basis van vastgoeddata, de duurzaamheidskansen en aandachtsgebieden in beeld gebracht om toe te werken naar een CO2 neutrale vastgoedportefeuille. De opgave op…

Procesbegeleiding verkeersvisie Goor

Vraag aan ons Op de Molenstraat in Goor werd in 2015 eenrichtingsverkeer ingevoerd. Met de maatregel wilde de gemeente Hof van Twente de leefbaarheid en veiligheid op en rond de Molenstraat verbeteren. Na invoering van de maatregel ontstond er echter discussie in de Goorse samenleving. De leefbaarheid in de Molenstraat is er beter op geworden,…

Gebiedsontwikkel-programma Hart van de Heuvelrug

De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest werken op de Utrechtse Heuvelrug samen aan het gebiedsontwikkelprogramma Hart van de Heuvelrug. Het programma is gericht op het verbinden van versnipperde natuur en het ontwikkelen van woningen, bedrijven en zorgprojecten. Op deze wijze wordt de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van de Heuvelrug versterkt.