Strategische agenda voor Lelystad Next Level

Vraag aan ons In Lelystad dwaalt de pioniersgeest nog steeds rond. De stad van 50 jaar jong is uitgegroeid tot 78000 inwoners. De structuur van de stad is indertijd neergezet voor zo’n 120.000 inwoners. Dus veel openbaar gebied, grote dreven / wegen door de stad en daarmee hoge kosten die met het huidige aantal inwoners…

Kennissessie circulaire economie in HLT- gemeenten

Vraag aan ons Hillegom, Lisse en Teylingen (de HLT-gemeenten) versnellen de transitie richting een circulaire economie. De gemeente vroeg Over Morgen om een startpunt.   Ons antwoord Wij organiseerden een masterclass. In deze masterclass stond het waarom, wat en hoe van een circulaire economie centraal. Wij maakten de ambities, beleid en projecten op nationaal en regionaal…

Road Map laadinfrastructuur Provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft Over Morgen gevraagd om de behoefte aan openbare laadinfrastructuur in 2025 en waar deze zich concentreert in kaart te brengen. Daarnaast werd ons gevraagd een Road Map op te stellen, waarin concrete stappen worden uitgezet voor het realiseren van voldoende laadinfra op de meest geschikte en toegankelijke locaties.

Omgevingsplan Schiedam

Vraag aan ons De gemeente Schiedam gaat voortvarend aan de slag met de voorbereidingen op het nieuwe omgevingsplan. Dit omgevingsplan treedt, van rechtswege, gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Over Morgen is gevraagd het proces om te komen tot dit omgevingsplan te begeleiden en hierbij de gemeente en de stad intensief…

Gewoon Samen Duurzaam in Beesel

De gemeente Beesel maakt al enige jaren werk van de klimaattransitie. De gemeente heeft het initiatief genomen om samen met bewoners en ondernemers richting te geven aan deze ontwikkeling. Over Morgen heeft gemeente Beesel geholpen bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie in samenwerking met de gemeenschap. Zo kan de gemeente aan de hand van een gestructureerde route stappen zetten naar haar doel.

Omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg

Wij vroegen op straat de inwoners hoe de toekomst van Leidschendam-Voorburg er uit moet zien. Hoe ziet de wonen, werken en leven we in 2040? De input hebben we gebruikt om het ‘Kompas van de leefomgeving’ voor de Omgevingsvisie 2040 op te stellen.

Verkenning gebiedssamenwerking Blauwgroen Waterrijk

Over Morgen gaat aan de slag voor de provincie Flevoland met een gebiedsgerichte verkenning van de mogelijkheden voor de toekomst van het Blauwgroen Waterrijk aan de oostrand van Flevoland. Door gezamenlijk een duidelijk toekomstperspectief neer te zetten, ontstaat richting voor de ontwikkeling van het gebied en kunnen gebiedspartijen samen uitdagingen aanpakken en kansen benutten.

Omgevings- en projectmanagement windpark Almere Pampus

In Almere moet het windmolenpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus worden opgeschaald. Over Morgen helpt de gemeente hierbij met omgevings- en projectmanagement: het uitdenken en uitvoeren van een participatieproces, het opstellen van een anterieure overeenkomst, het uitwerken van modellen voor (financiële) participatie en coördinatie van de vergunningverlening om de deadline voor de SDE+ te halen.