Opstellen Uitvoeringsprogramma Duurzame mobiliteit gemeente Teylingen

Een energie neutrale regio Holland Rijnland is het doel van het energieakkoord Holland Rijnland. De gemeente Teylingen (onderdeel van de HLT-gemeenten) staat aan de lat om uitvoering te geven aan de uitvoeringslijn Duurzame Mobiliteit. Hiervoor moet een Uitvoeringsprogramma opgesteld worden, met haalbare korte, middellange en lange termijn doelstellingen en bijbehorende projecten.

Een duurzame vastgoedstrategie voor woningcorporatie ZVH

Vraag aan ons Kan Over Morgen samen met ZVH een portefeuillestrategie ontwikkelen om het vastgoed te verduurzamen en er zorg voor dragen dat dit kader op duurzame wijze in de organisatie is ingebed?   Onze oplossing Via de volgende 4 stappen hebben we toegewerkt naar zichtbaar resultaat.   Inzicht creëren met een datagedreven portefeuille-analyse Voor…

Advies businesscase openbaar laadnetwerk Zoetermeer

Vraag aan ons Kan Over Morgen voor de gemeente Zoetermeer een nadere financiële onderbouwing verzorgen voor het bepalen van een marktconform laadtarief voor openbaar laden in de gemeente, met als uitgangspunt een kostenneutrale exploitatie?   Onze oplossing Over Morgen heeft voor de Gemeente Zoetermeer de mogelijkheden onderzocht voor een budgetneutrale exploitatie van het openbare laadnetwerk.…

Routeplan implementatie Omgevingswet in gemeente Huizen

Vraag aan ons Ook de gemeente Huizen krijgt te maken met de Omgevingswet. Over Morgen werd door de gemeente gevraagd om samen met de organisatie een Routeplan Implementatie Omgevingswet op te stellen.   Onze oplossing De gemeente Huizen staat, net als andere Nederlandse gemeenten, aan de vooravond van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft vanaf 2021…

Woningbouw- ontwikkeling Sortie 16

Vraag aan ons Sortie 16 is een woningbouwlocatie van 7 hectare gelegen in Soesterberg tussen de toekomstige woonwijk Vliegbasis Soesterberg, woonwagencentrum Beukbergen, bedrijventerrein Soesterberg-Noord en de Amersfoortsestraat. Het gebied ligt op grondgebied van de gemeente Zeist, en tegen de kern Soesterberg aan (gemeente Soest). Provincie Utrecht is grondeigenaar. Sortie 16 maakt deel uit van het…

Trias Thermica: haalbaarheid benutting restwarmte, warmteopslag en geothermie voor Eerbeek

Gemeente Brummen heeft samen met relevante stakeholders een aantal jaar geleden de eerste stappen gezet naar een toekomstbestendig Eerbeek. Eén van de doelstellingen is om in 2030 zowel energie- als CO2-neutraal te zijn. “Trias Thermica” vormt daar een belangrijke bouwsteen voor. Het bestaat uit de volgende maatregelen: Restwarmte van de papierindustrie gebruiken Verduurzaming van de…

Gemeentelijk monument wordt Versmarkt

Vraag aan ons Kunnen jullie een nieuwe invulling vinden voor het oude gemeentehuis van Weerselo, die reuring toevoegt aan het centrum en gedragen wordt door de bewoners van Weerselo?   Onze oplossing Een combinatie van versmarkt, detailhandel, horeca en woningen, dat is het idee voor de invulling van het oude gemeentehuis in Weerselo. De gemeente…