handreiking basisafspraken laadpleinen

Handreiking en basisafspraken realisatie laadpleinen

  Laadpleinen zijn een belangrijke oplossing om in de (toekomstige) laadbehoefte te voorzien. Over Morgen hielp het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur met het opstellen van een Handreiking en basisafspraken voor het realiseren van laadpleinen.   Het aantal elektrische auto’s neemt toe. Dit betekent dat ook de behoefte naar laden van deze auto’s toeneemt. Het realiseren van laadpleinen is een belangrijk onderdeel om…

stappenplan snelladers Gelderland

Stappenplan voor snelladers in Gelderland

  Over Morgen heeft in opdracht van de provincie Gelderland concrete handvatten ontwikkeld voor de realisatie van snelladers en snellaadstations. Collega’s Willem Knol, Florian Sloots en Ferdinand Michiels maakten vanuit verschillende disciplines een stappenplan. De provincie stelt dit stappenplan beschikbaar aan de Gelderse gemeenten. Ze gaan hiermee de elektrificatie van het vervoer in de provincie een boost geven.…

Omgevingsvisie Heemskerk

Omgevingsvisie Heemskerk

    Vraag aan ons  De gemeente Heemskerk vroeg ons hun omgevingsvisie op te stellen. Dit is een van de instrumenten van de Omgevingswet.   Onze oplossing  De omgevingsvisie is een langetermijnvisie voor de leefomgeving: de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. De omgevingsvisie legt de verbinding tussen ambities, doelen, (ruimtelijke én sociale) opgaven,…

circulaire strategie west brabant

Regionale strategie voor de circulaire economie van West-Brabant

Vraag aan ons  Kan Over Morgen samen met de Regio West-Brabant een gedragen strategisch programma op het gebied van circulariteit ontwikkelen dat aanjaagt en een beweging op gang brengt, het regionale (economisch) netwerk versterkt en de potentie van circulaire economie binnen de regio uitbreidt? Oftewel: hoe komen we tot een regionale strategie voor de circulaire…

Stapsgewijs verduurzamen

Stapsgewijs verduurzamen particuliere woningen

  Particuliere woningeigenaren moeten ontzorgd worden bij de stapsgewijze verduurzaming van hun woning. Een keurmerk voor marktpartijen kan consumenten extra vertrouwen geven en bijdragen aan de nodige opschaling van de markt. Over Morgen deed in opdracht van RVO en TKI Urban Energy onderzoek naar de kansen voor het ontwikkelen van zo’n keurmerk. Wanneer heeft een…

proeftuin circulair delta wonen

Proeftuin circulariteit Zwolle

Vraag aan ons  Over Morgen werkt met deltaWonen aan de proeftuin circulariteit. Deze proeftuin helpt deltaWonen om zich het circulair bouwen eigen te maken: werken met een ander ontwerpproces en met een zoektocht naar materialen en een dynamisch ontwerp. En waardecreatie die ook gebaseerd is op sociaal-maatschappelijke impact. Samen met onder andere sloper Lagemaat, participatiespecialist…

Naar een warmtenet in de Bloemenbuurt

  Vraag aan ons Gemeente Montferland, infra-specialist Firan, woningcorporatie Plavei en energieleverancier De Graeflander hebben recent de overeenkomsten getekend om een warmtenet te ontwikkelen en exploiteren voor de Bloemenbuurt in Didam. Het warmtenet wordt een energie-infrastructuur die decennialang gaat zorgen voor een betrouwbare en betaalbare warmtelevering in de Bloembuurt. De ontwikkeling van een warmtenet en…

circulaire pilotprojecten

Circulaire pilotprojecten gemeente Apeldoorn

  Vraag aan ons Apeldoorn is een gemeente die graag dingen doet, net als wij. De adviseurs van Over Morgen hebben op verzoek van de gemeente Apeldoorn kansen geïnventariseerd voor circulaire projecten in de papierindustrie rondom Apeldoorn. Er ontstond inzicht in grondstoffenstromen en we hebben onverwachte verbindingen gelegd met de energiesector, organische stromen en voedselketen.…

Circulaire kansen inventarisatie Teylingen

Circulaire kanseninventarisatie gemeente Teylingen

Vraag aan ons  Biertjes gebrouwen met regenwater en waarbij het restproduct bierborstel gebruikt wordt voor het bakken van brood. Dat was het circulaire prijzenpakket voor de winnaar van de circulaire pubquiz in gemeente Teylingen. Gemeente Teylingen zet in op kennisontwikkeling over circulaire economie binnen de eigen organisatie en het starten van projecten.Over Morgen helpt daarbij.…

Circulaire routekaart voorne putten

Circulaire routekaart Voorne-Putten

Vraag aan ons  Wist je dat op Voorne-Putten 45% van het land gebruikt wordt door agrariërs? Hieruit komen allerlei reststromen voort zoals bietenblad, aardappelloof -en schillen. Voorne-Putten zet komende jaren in op het vinden van hoogwaardige toepassingen voor deze restproducten. Maar dat niet alleen, want Voorne-Putten bundelt de krachten om te komen tot een energie…