Duurzame transformatie van Sloterdijk West

Vraag aan ons Amsterdam staat op een kantelpunt in haar ontwikkeling. De stad kon in de afgelopen decennia snel groeien door de beschikbaarheid van omvangrijke terreinen voor woningbouw, kantoor- en bedrijfsontwikkeling en de bijbehorende voorzieningen. Maar langzamerhand barst Amsterdam uit zijn voegen. Hoe kan een stad die zo hard groeit toch duurzaam verder ontwikkelen? Aan…

Woonvisie Denekamp voor Mijande Wonen

Vraag aan ons Voorbereid zijn op (grote) veranderingen en trends. Duurzame keuzes maken met toekomstperspectief. Dat is het doel van woningcorporatie Mijande. Om ervoor te zorgen dat de sociale huurwoningvoorraad in Denekamp klaar is voor de toekomst was het voor Mijande tijd om een Woonvisie op te stellen. Een visie met duidelijke richtlijnen voor toekomstige…

Instrumenten voor VAB’s provincie Overijssel

Vraag aan ons In de provincie Overijssel komt tot 2030 3 miljoen vierkante meter aan agrarische bedrijfsruimte leeg te staan. Aan Over Morgen is gevraagd om een aantal oplossingsrichtingen te ontwikkelen rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) met als doel om nieuwe leegstand in het buitengebied te voorkomen en de omvang van huidige leegstand omlaag te…

Voedsel in de stad van de toekomst

Vraag aan ons Over Morgen is door de gemeente Ede gevraagd om versnelling aan te brengen in het realiseren van een aantal voedselprojecten in de openbare ruimte. De Gemeente Ede wil een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam en gezond voedselsysteem, nationaal en internationaal. De gemeente heeft daarbij een duidelijke ambitie: iedereen in Ede maakt…

Plan van aanpak windmolenpark

Om gemeente Almere te helpen bij realisatie van een windmolens schreven wij een praktisch plan van aanpak in de vorm van een stappenplan. Met daarin onder meer aandacht voor creeëren van draagvlak, technische aspecten, ruimtelijke procedures, financiën.

Realisatie Zonnepark Oosterweilanden door gemeente Twenterand

Vraag aan ons In de gemeente Twenterand wordt waarde gehecht aan de snelle ontwikkeling van duurzame energie uit zon. Hiervoor is de locatie, pal ten oosten van Vriezenveen, serieus in beeld om een zonnepark te realiseren. Gemeente Twenterand heeft ons gevraagd of Over Morgen voor hen het zonnepark tot ontwikkeling kan brengen.   Onze oplossing…

Haalbaarheidsstudie woningbouw Breukelen

Vraag aan ons De provincie Utrecht werkt aan de versnelling van binnenstedelijke woningbouw binnen haar provinciegrenzen. De gemeente Stichtse Vecht doet mee aan de 100 dagen challenge van de provincie. Deze challenge daagt gemeenten uit om binnenstedelijke woningbouwontwikkeling binnen honderd dagen te versnellen. De casus betreft een huidige tennislocatie in Breukelen. Over Morgen begeleidt als…

Haalbaarheidsstudie en ontwikkelstrategie Hazelaarplein Vianen

Vraag aan ons De gemeente Vianen heeft aan Over Morgen gevraagd om onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid en een ontwikkelstrategie op te stellen voor het Hazelaarplein. De locatie ligt ten oosten van de binnenstad Vianen in de wijk Vijfheerenlanden en is ongeveer 2,2 hectare groot. Het programma betreft de bouw van een appartementencomplex…

Zelfbouw Rotterdam

Vraag aan ons Rotterdam-Zuid heeft te maken met een diversiteit aan vraagstukken en problemen. De effecten zijn vergelijkbaar met die in krimpregio’s. Eén van de problemen is de grote hoeveelheid goedkope woningen in Zuid. Met het mogelijk maken van onder andere (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) moet de woningvoorraad in Zuid de komende jaren meer gedifferentieerd…

Van kolencentrale naar Groene Delta

Vraag aan ons De voormalige kolencentrale Centrale Gelderland van ENGIE in Nijmegen sloot in december 2015. Het terrein ligt in het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland. Hierdoor leent het zich uitstekend voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de opwekking van duurzame energie. Het op te stellen bestemmingsplan voor het terrein heeft in het kader…