Roadshow Omgevingswet

De gemeente Leidschendam-Voorburg benut de tijd tot de Omgevingswet in 2019 volledig geïmplementeerd is om de gemeentelijke organisatie klaar te stomen voor de veranderingen die de wet in de werkwijzen en cultuur met zich mee gaat brengen. Dat doet de gemeente voor de gehele organisatie met een breed opgezette roadshow.

Slotermeer naar betere leefbaarheid

Woningcorporatie Rochdale wil op integrale wijze werken aan de leefbaarheid van Slotermeer. In drie buurten van deze wijk heeft Slotermeer veel bezit. Maatregelen in deze buurten moeten elkaar versterken waardoor een gezamenlijke aanpak nodig is. Over Morgen stelt een kansenkaart op waarmee het mogelijk is de juiste maatregelen te kiezen en in samenhang te werken aan de drie buurten.

Omgevingsvisie Overbetuwe

De Omgevingswet komt eraan. De gemeente Overbetuwe is één van de gemeenten in Nederland die vooruitstrevend aan de slag gaat met het opstellen van een Omgevingsvisie voor haar gehele grondgebied. Over Morgen ondersteunt en begeleidt dit proces, vooral op het vlak van participatie en cocreatie.

Dorpsvisie Vroomshoop

Woningcorporatie Mijande wil aan de slag met haar woningbezit in de Overijsselse kern Vroomshoop. Over Morgen helpt Mijande om te komen tot een gedragen en dynamische Dorpsvisie, waarbij er een afwegingskader voor een concreet actieplan wordt opgesteld. Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol.

Verplaatsing pluimveehouder Hezelaar

Ondernemer, omwonenden, gemeente en provincie zoeken een oplossing voor de leefbaarheidsproblematiek in buurtschap Hezelaar. Over Morgen vindt een ruimtelijk en financieel haalbare oplossing, maar werkt vooral aan het draagvlak om de oplossing ook daadwerkelijk tot zichtbaar resultaat te laten leiden.

Duurzame energieprojecten

Met behulp van een online Energie Transitie Atlas brengen wij voor Ermelo de totale potentie duurzame energie in beeld. Door interactie met stakeholders stellen we tien kansrijke projecten op om de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 te halen. Draagvlak wordt versterkt door vroegtijdig binnen de gemeente te communiceren.

Versnellen verduurzaming corporatiebezit

Op basis van een nieuwe ondernemingsstrategie en recent vastgestelde duurzaamheidsagenda verschuift de focus van Ymere steeds meer naar een duurzame instandhouding van het bestaande bezit. Belangrijke aandachtspunten zijn de afspraken die zijn gemaakt met het Rijk over de verduurzaming van het woningbezit, in eerste instantie naar label B in 2021 en vervolgens energieneutraal in 2050. Over Morgen helpt Ymere hierbij door middel van slim procesmanagement en advies over innovatieve oplossingen voor de verduurzaming van het bestaande bezit.

Inzicht energietransitie regio Rijnmond

Over Morgen heeft alle 13 gemeenten van de Alliantie Duurzaam Rijnmond met behulp van factsheets inzicht gegeven in de opgave van de energietransitie. Visueel aantrekkelijke documenten en een reeks werksessies brengen de gemeenten naar hetzelfde kennisniveau en voeden het gevoel van urgentie. De regio is ambitieus en weet met de regionale factsheet waar de grootste kansen liggen.

Herbestemming schoollocatie Borne

In de gemeente Borne staan schoollocaties leeg. De gemeente wil deze locaties herbestemmen in nauwe samenwerking met direct omwonenden, zodat de locaties een nieuwe betekenis voor de buurt krijgen. In een prijsvraag-achtig proces worden de krachten van investeerders, ontwikkelaars, architecten, gemeente en bewoners gebundeld en het beste idee geselecteerd.