Bedrijfsdaken Noordeloos

Samen met energiecoöperatie Noordeloos kijkt Over Morgen naar de ontwikkelingskansen om het totale elektriciteitsgebruik van Noordeloos, duurzaam op te wekken. Bij dit vraagstuk worden alle toepassingsvormen van zonne-energie in beschouwing genomen voor verschillende projecten: zon op daken, zonnevelden, saldering, SDE+ subsidies en postcoderoos projecten. Over Morgen deelt die kennis dan ook graag en biedt naast advies ook tools, zoals de kansen- en potentiekaart zon (de digitale Zonnewijzer).

Online raadpleging stiltebeleid Midden-Delfland

Midden in de metropoolregio Rotterdam Den Haag ligt de gemeente Midden-Delfland. Deze gemeente kent rijke cultuurhistorie, en de rust en stilte in dit gebied zijn belangrijke kernwaarden. De gemeente wil achterhalen hoe bewoners, ondernemers en bezoekers de rust en stilte in Midden-Delfland ervaren en waar kansen liggen om dit beter te behouden én te benutten. Over Morgen heeft hiertoe een participatieproces vormgegeven en uitgevoerd.

Route naar een CO2-neutraal vastgoed voor Rotterdamse woningcorporaties

Over Morgen heeft voor vier Rotterdamse woningcorporaties de opgave naar aardgasvrij en CO2-neutraal vastgoed inzichtelijk gemaakt. Het regeerakkoord zet in op het aardgasvrij maken van de bestaande gebouwde omgeving. Op dit moment wordt nog 80% van alle woningen in Rotterdam voorzien van warm water en verwarming via aardgas. Over 33 jaar moet dit 0% zijn. Voor Havensteder, Woonbron, Vestia en Woonstad dus een dringende opgave.

Opnieuw kijken naar wat er al is: Van Bermgras tot Bladzijde

Over Morgen heeft een kansenanalyse uitgevoerd voor concrete circulaire projecten in de papiersector in regio Apeldoorn. Al snel werd duidelijk dat kansrijke circulaire projecten sector overstijgend zijn en samenwerkingen nodig zijn met bijvoorbeeld de biobased industrie, de energiesector en de voedselketen. Uit een selectie van negen kansrijke projecten koos gemeente Apeldoorn het project ‘Van Bermgras tot Bladzijde’. Een circulair project waarbij we bermgras inzetten voor de productie van karton. Grasleveranciers, -verwerkers, en papierfabrieken werken momenteel in een pilot om dit project te lanceren. Gemeente Apeldoorn benadert bermgras vanuit waarde in plaats van als kostenpost.

Succesvolle marktselectie locatie Slotgraven te Hardenberg

Over Morgen heeft de marktselectie uitgevoerd voor de meest prominente herontwikkelingslocatie in het centrum van Hardenberg; de locatie Slotgraven. Een selectie die vroeg om een kwalitatief hoogwaardig ruimtelijk ontwerp, die de lat voor de duurzaamheidsambities op gebied en gebouw hoog legde en die financieel leidde tot een marktconforme grondprijs. Uiteindelijk heeft Ter Steege Vastgoed de beste inschrijving ingediend.

Dag van de Omgevingswet

Op congresachtige wijze werd in de gemeente Coevorden het startschot gegeven van de Omgevingswet. Onder leiding van Co Verdaas werden op informele wijze zowel raadsleden, college en ambtenaren bij elkaar gebracht, waar zij werden uitgedaagd om mee te denken: wat gaat er al goed, wat kan beter en door middel van welke stappen komen we tot een goede implementatie van de Omgevingswet?

Procesbegeleiding Zonnevelden Zutphen

De gemeente Zutphen heeft een duidelijke duurzaamheidsambitie. Een van de pijlers van deze ambitie is om te onderzoeken of het mogelijk is één of meerdere zonnevelden in Zutphen te realiseren. Eerder onderzoek heeft al een aantal potentiële locaties uitgewezen. Noordveen is de eerste locatie in Zutphen die vanaf de tweede helft van 2017 echt wordt ontwikkeld.

Zonnewijzer Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland wil de potentie van zonne-energie als duurzame energiebron in beeld hebben. In lijn met onze Warmte Transitie Atlassen ontwikkelt Over Morgen een op GIS-data gebaseerde digitale kaart. Deze kaart maakt het mogelijk om voorspellingen en analyses te doen over het aantal MW dat kan worden opgewekt en de bijdrage van duurzame energie opgewekt door de zon in PJ te kunnen onderbouwen.