Projectbegeleiding BORgronden Naarden

De gemeente Gooise Meren heeft net als veel andere gemeenten een woningbouwopgave. Op de locatie van de BORgronden, tussen de huidige wijk het Componistenkwartier en de A1, is ruimte voor woningbouw. De gemeenteraad heeft deze gronden op diverse momenten aangemerkt als woningbouwlocatie. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. De gronden zijn in handen van particuliere grondeigenaren. Over Morgen ondersteunt de gemeente Gooise Meren in de ambtelijke projectleiding van dit woningbouwproject.

Politiebureau Zwolle

Van politiebureau tot levendige hotspot

  Vraag aan ons De gemeente Zwolle heeft Over Morgen gevraagd om hen te helpen bij de uitvraag naar een nieuwe huurder voor het gemeentelijk monument en voormalig politiebureau aan de Luttekestraat. Zwolle zoekt niet zomaar een huurder, maar eentje die er (samen met anderen) voor zorgt dat dit pand een bijdrage levert aan de…

Story Maps Arnhemse wijktransitie- plannen

De gemeente Arnhem werkt aan wijktransitieplannen voor alle Arnhemse wijken. Eén van de stappen om hiertoe te komen, is het maken van wijkanalyses. Het is de nadrukkelijke wens van de gemeente dat dit geen ellenlange, saaie verhalen worden. Daarom wil de gemeente de wijkanalyses digitaal ontsluiten. Dit doen we in de vorm van Story Maps; online beeldverhalen met interactieve kaarten. Deze zullen per wijk het verhaal van de Arnhemse energietransitie vertellen. Over Morgen maakt samen met de gemeente de wijkanalyses en ontwikkelt de Story Maps.

Circulaire kansen inventarisatie Teylingen

Interne kennisontwikkeling en kansenscan circulaire economie gemeente Teylingen

Gemeente Teylingen benoemt circulaire economie als trend in haar Duurzaamheidsagenda. Binnen de gemeentelijke organisatie leeft het onderwerp circulaire economie in Teylingen nog niet. Daarom is behoefte om circulaire economie concreet en zichtbaar te maken in pilotprojecten zodat het enthousiasme binnen de gemeente toeneemt. Wat betekent het precies? Wat is er mogelijk? De gemeente vroeg Over Morgen een versnelling van de transitie naar een circulaire economie te realiseren door kennis te delen en concrete pilotprojecten voor te stellen waarmee de gemeente aan de slag kan.

Zonnepark ontwikkelen op Landgoed Hemmen

Het geplande zonnepark in Overbetuwe beslaat een gebied van circa 21 hectare en bestaat uit circa 65.000 panelen met een piekvermogen van circa 19 MWp. Dit zonnepark zal jaarlijks een hoeveelheid stroom opwekken die equivalent is aan het verbruik van 5000 huishoudens, oftewel een kwart van de huishoudens in de gemeente Overbetuwe. Het initiatief is daarmee een grote stap in het bereiken van de gemeentelijke energiedoelen.

Verkenning gebiedssamenwerking Blauwgroen Waterrijk

Vraag aan ons  De provincie Flevoland heeft recentelijk de omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. In deze omgevingsvisie geeft Flevoland haar toekomstvisie op het gebied voor de lange termijn. Eén van deze regionale krachten is het Blauwgroen Waterrijk. Dit zijn de natuur– en waterrijke gebieden aan de Oostrand van Flevoland, de Randmeren. Deze gebieden vormen een blauwgroene slinger…

Impactanalyse Montferland

De gemeente Montferland vroeg Over Morgen de impactanalyse Omgevingswet uit te voeren. Hierdoor wordt het voor de gemeente inzichtelijk wat nodig is om aan de wettelijke eisen te voldoen. De uitkomst hiervan kan in een eindrapport worden gepresenteerd. Daarnaast is Over Morgen gevraagd een doorkijkje te bieden naar de impact van de Omgevingswet op beleidsmatige en bestuurlijke keuzes inclusief een kostenraming.

Grootschalige energieuitwisseling op Flight Forum Eindhoven

Flight Forum is een bedrijvenpark nabij Airport Eindhoven. Het bestaat uit clusters van panden met verschillende bedrijfstypen. Een groot deel van het dakoppervlak is van logistieke bedrijven. Die kunnen veel zonne-energie opwekken, maar niet altijd direct verbruiken. Andere bedrijven en verzamelbedrijfsgebouwen hebben ook een energievraag, terwijl de potentie voor opwek op eigen daken beperkt is.

Strategische agenda voor Lelystad Next Level

Vraag aan ons In Lelystad dwaalt de pioniersgeest nog steeds rond. De stad van 50 jaar jong is uitgegroeid tot 78000 inwoners. De structuur van de stad is indertijd neergezet voor zo’n 120.000 inwoners. Dus veel openbaar gebied, grote dreven / wegen door de stad en daarmee hoge kosten die met het huidige aantal inwoners…