Impactanalyse Omgevingswet

Een toekomstbestendige woon- en werkomgeving maakt de gemeente Pijnacker-Nootdorp niet alleen. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om nieuwe ambities te stellen en te onderzoeken welke impact dit heeft op de organisatie.

Inspiratiesessie Omgevingswet

Gemeente Zevenaar gaat fuseren met de gemeente Rijnwaarden. Voor deze gemeente heeft Over Morgen een Omgevingsvisie opgesteld en raad, college en ambtelijke organisatie meegenomen in de gevolgen van de Omgevingswet. De sessies voor de gemeente Zevenaar hadden als doel het kennisniveau binnen het gemeentehuis van Zevenaar en Rijnwaarden op gelijk niveau te brengen.

Gebiedstransformatie Meeslouwerpolder

De Meeslouwerpolder is een glastuinbouwgebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Door de economische crisis en gebrek aan mogelijkheden tot schaalvergroting hebben de glastuinders in het gebied het moeilijk gehad, met verrommeling en leegstand tot gevolg. Onze aanpak biedt kansen aan lokale initiatieven terwijl voldoende ruimte voor de bestaande en goed functionerende tuinders overblijft.

Roadshow Omgevingswet

De gemeente Leidschendam-Voorburg benut de tijd tot de Omgevingswet in 2019 volledig geïmplementeerd is om de gemeentelijke organisatie klaar te stomen voor de veranderingen die de wet in de werkwijzen en cultuur met zich mee gaat brengen. Dat doet de gemeente voor de gehele organisatie met een breed opgezette roadshow.

Slotermeer naar betere leefbaarheid

Woningcorporatie Rochdale wil op integrale wijze werken aan de leefbaarheid van Slotermeer. In drie buurten van deze wijk heeft Slotermeer veel bezit. Maatregelen in deze buurten moeten elkaar versterken waardoor een gezamenlijke aanpak nodig is. Over Morgen stelt een kansenkaart op waarmee het mogelijk is de juiste maatregelen te kiezen en in samenhang te werken aan de drie buurten.

Omgevingsvisie Overbetuwe

De Omgevingswet komt eraan. De gemeente Overbetuwe is één van de gemeenten in Nederland die vooruitstrevend aan de slag gaat met het opstellen van een Omgevingsvisie voor haar gehele grondgebied. Over Morgen ondersteunt en begeleidt dit proces, vooral op het vlak van participatie en cocreatie.

Dorpsvisie Vroomshoop

Woningcorporatie Mijande wil aan de slag met haar woningbezit in de Overijsselse kern Vroomshoop. Over Morgen helpt Mijande om te komen tot een gedragen en dynamische Dorpsvisie, waarbij er een afwegingskader voor een concreet actieplan wordt opgesteld. Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol.

Verplaatsing pluimveehouder Hezelaar

Ondernemer, omwonenden, gemeente en provincie zoeken een oplossing voor de leefbaarheidsproblematiek in buurtschap Hezelaar. Over Morgen vindt een ruimtelijk en financieel haalbare oplossing, maar werkt vooral aan het draagvlak om de oplossing ook daadwerkelijk tot zichtbaar resultaat te laten leiden.

Duurzame energieprojecten

Met behulp van een online Energie Transitie Atlas brengen wij voor Ermelo de totale potentie duurzame energie in beeld. Door interactie met stakeholders stellen we tien kansrijke projecten op om de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 te halen. Draagvlak wordt versterkt door vroegtijdig binnen de gemeente te communiceren.

Versnellen verduurzaming corporatiebezit

Op basis van een nieuwe ondernemingsstrategie en recent vastgestelde duurzaamheidsagenda verschuift de focus van Ymere steeds meer naar een duurzame instandhouding van het bestaande bezit. Belangrijke aandachtspunten zijn de afspraken die zijn gemaakt met het Rijk over de verduurzaming van het woningbezit, in eerste instantie naar label B in 2021 en vervolgens energieneutraal in 2050. Over Morgen helpt Ymere hierbij door middel van slim procesmanagement en advies over innovatieve oplossingen voor de verduurzaming van het bestaande bezit.