Dag van de Omgevingswet

Op congresachtige wijze werd in de gemeente Coevorden het startschot gegeven van de Omgevingswet. Onder leiding van Co Verdaas werden op informele wijze zowel raadsleden, college en ambtenaren bij elkaar gebracht, waar zij werden uitgedaagd om mee te denken: wat gaat er al goed, wat kan beter en door middel van welke stappen komen we tot een goede implementatie van de Omgevingswet?

Procesbegeleiding Zonnevelden Zutphen

De gemeente Zutphen heeft een duidelijke duurzaamheidsambitie. Een van de pijlers van deze ambitie is om te onderzoeken of het mogelijk is één of meerdere zonnevelden in Zutphen te realiseren. Eerder onderzoek heeft al een aantal potentiële locaties uitgewezen. Noordveen is de eerste locatie in Zutphen die vanaf de tweede helft van 2017 echt wordt ontwikkeld.

Zonnewijzer Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland wil de potentie van zonne-energie als duurzame energiebron in beeld hebben. In lijn met onze Warmte Transitie Atlassen ontwikkelt Over Morgen een op GIS-data gebaseerde digitale kaart. Deze kaart maakt het mogelijk om voorspellingen en analyses te doen over het aantal MW dat kan worden opgewekt en de bijdrage van duurzame energie opgewekt door de zon in PJ te kunnen onderbouwen.

Zonneveld Wonen Wateringen

Enige jaren geleden heeft Wonen Wateringen een perceel aangekocht gelegen naast de N211 en de Heulweg te Wateringen, bestemd voor woningbouw. Als gevolg van de economische crisis is de woningbouw vooralsnog uitgesteld. Wonen Wateringen ziet een mogelijkheid om dit perceel in te zetten voor de ontwikkeling van een zonnepanelenterrein en daarmee haar huurders een kans te geven om duurzame energie op te wekken.

Zonnevelden Midden-Drenthe

In de gemeente Midden-Drenthe zijn zes zonneparken in voorbereiding. Vier van de zes parken zijn gepland op gemeentegrond en de gemeente is hier ook initiatiefnemer.  Over Morgen ondersteunt gemeente Midden-Drenthe met de succesvolle ontwikkeling van de vier zonneparken. De realisatie van het eerste park dient in ieder geval in 2018 plaats te vinden.

Zonnepark Loolaan Den Haag

Om te laten zien dat het mogelijk is om grootschalige duurzame energie op te wekken met zonnepanelen, is de gemeente Den Haag op zoek gegaan naar een geschikte locatie. ’t Oor – een braakliggend terrein aan de Loolaan – gelegen tussen twee spoorbedden – bleek daarvoor geschikt te zijn. Over Morgen heeft de totale ontwikkeling begeleidt door inzicht te geven in de business case (juridisch, technisch en economisch), de aankoop van het perceel te begeleiden en een marktpartij te selecteren die op basis van een huurovereenkomst een zonnepark wilt realiseren en exploiteren.

Programma Duurzaam Rotterdam

Rotterdam beseft dat de transitie naar een duurzame warmtevoorziening leidt tot grote veranderingen in de gebouwde omgeving en de benodigde infrastructuur. Het programmabureau Duurzaam 2015-2018 heeft als doel om te zorgen dat de transitie iets oplevert voor alle Rotterdammers. Het programmabureau heeft Over Morgen gevraagd om haar te ondersteunen bij die missie.

Warmtevisie Leiden

Gemeente Leiden heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en is daarmee één van de koplopers in Nederland. Eind 2015 werd in Leiden al de duurzaamheidsagenda We pakken door! 2016-2020 vastgesteld, waarin de stad zich committeert aan 40% CO2-reductie in 2030. Leiden is daarnaast één van de 30 gemeenten die de Green Deal Aardgasvrije wijken heeft getekend. Om in Leiden sturing te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de hierboven beschreven transitie is de Warmtevisie Leiden opgesteld. De visie wordt breed gedragen door belangrijke stakeholders in de stad: woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en belangenorganisaties.

Financiële planbegeleiding Heiloo

De gemeente Heiloo staat voor een omvangrijke ruimtelijke opgave om in samenwerking met marktpartijen diverse gebiedsontwikkelingen uit te voeren. De gemeente verwacht dat in de periode 2014-2030 circa 1.800 woningen worden gerealiseerd, waarvan circa 600 woningen via de eigen actieve grondexploitaties verlopen. Deze ontwikkelingen vragen om actuele beleidskaders, gedegen planeconomische begeleiding van de projecten, programmasturing en overzicht houden op de eigen grondexploitaties.