Dordrecht

Mobiliteitsconcept gebiedsontwikkeling Dordrecht

Vraag aan ons De vraag van Ballast Nedam Development aan ons was om het onderwerp duurzame mobiliteit en parkeren uit te werken in een marktselectieprocedure voor een gebiedsontwikkeling in Dordrecht. Het mobiliteitsconcept en de parkeervraag moest rekening houden met bewoners, bezoekers aan een groot sportcentrum met oa. een schaatsbaan en personeel en bezoekers van het…

vacature

Recreatieve ontwikkeling en gebiedsmarketing Maasheggen

De noordelijke Maasvallei, met in het bijzonder de Maasheggen, is een uniek en prachtig gebied met een rijke geschiedenis. De Maasheggen vormen het oudste cultuurlandschap van Nederland en mag zich sinds juli 2018 rekenen tot enige Unesco Man & Biosphere gebied van Nederland. Over Morgen is door de gebiedspartijen gevraagd om de projectleiding in te vullen om te komen tot een recreatief toegankelijk en herkenbaar Maasheggengebied.

gebiedsvisie Stompwijk

Gebiedsanalyse voor gebiedsvisie buitengebied Stompwijk

Vraag aan ons Midden in het grootstedelijke gebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg ligt Stompwijk. Een kleine kern in een open, weids en karakteristiek landschap met agrarische bedrijven en een groen karakter. De vitaliteit van het buitengebied onder druk. En het gebied heeft met veel complexe ontwikkelingen te maken. De gemeente Leidschendam-Voorburg en de…

Stichtse Vecht

Gebiedsvisie Atlantische buurt gemeente Stichtse Vecht

Vraag aan ons Inwoners van de Atlantische buurt in de gemeente Stichtse Vecht hebben bij de gemeenteraad een eerste opzet van een gebiedsvisie voor hun buurt ingediend. Deze bewonersinitiatiefgroep wil aan de slag met de openbare ruimte, duurzaamheid, de bebouwing en leefbaarheid in de buurt. De adviseurs van Over Morgen zijn gevraagd het proces te…

Proces omgevingsvisie Almere

Vraag aan ons   De gemeente Almere heeft in 2017 een omgevingsvisie vastgesteld. Dat is recent, maar het is altijd goed om na te denken over een eventuele nieuwe omgevingsvisie. Er zijn namelijk vele ontwikkelingen gaande in deze bruisende stad. Bovendien is het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie relatief lang. Geen overbodige…

West Betuwe klaar voor de Omgevingswet

Vraag aan ons De gemeente West Betuwe bereidt zich voor op de Omgevingswet. Over Morgen is gevraagd om samen met de ambtelijke organisatie een impactanalyse uit te voeren. Dat hebben we uitgewerkt in een implementatieplan Omgevingswet.   Onze oplossing Wij zijn gevraagd de verdere implementatie van de Omgevingswet in West Betuwe te begeleiden. Samen met…

Revitalisering woonwijk ’t Hart, gemeente Soest

In de bestaande woonwijk ’t Hart in de gemeente Soest komen meerdere opgaven samen. Woningbouwcorporatie Portaal wil de woningen verduurzamen. Waterschap Vallei en Veluwe de waterhuishouding klimaatbestendig maken. En de gemeente wenst de sociaal maatschappelijke problematiek in de wijk aanpakken. Tijd om gezamenlijk aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar synergie tussen de verschillende thema’s, ambities en oplossingen om de wijk toekomstbestendig te maken.

Integrale duurzaamheidsvisie Kruisvaartkade

Op een unieke plek in Utrecht wordt langs de Kruisvaart het project Kruisvaartkade ontwikkeld door MRP Development en VORM Ontwikkeling. Op de kavel worden 430 tot 600 woningen gerealiseerd met hoge ambities op het vlak van duurzaamheid. MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben Over Morgen gevraagd een nadere uitwerking te doen van het integrale duurzaamheidsconcept ‘Urban Healty Living’.

Projectsecretaris Actieplan Leefbaar Platteland

Nooit eerder gebeurde er zoveel tegelijk op het platteland. Zowel in de buurtschappen, kernen en dorpen met vergrijzing, leegstand, passend woningaanbod en aanbod (zorg) voorzieningen. Als in het buitengebied met energietransitie, veranderingen in de landbouw, klimaatopgaven en natuurontwikkeling. Het is nú meer dan ooit nodig om te bouwen aan een toekomstbestendig platteland.

Duurzaamheidsconcept voor tender Zomerhof in Rotterdam

Het Zomerhofkwartier in Rotterdam is een binnenstedelijk, kleinschalig bedrijventerrein dat getransformeerd dient te worden tot een aantrekkelijk en duurzaam woon- en werkgebied. Gemeente Rotterdam heeft daarom een tender uitgeschreven voor de herontwikkeling van dit bedrijventerrein. Projectontwikkelaars Kondor Wessels Projecten en Waaijer namen gezamenlijk deel aan de aanbesteding. Zij hebben als consortium Over Morgen gevraagd om een duurzaamheidsaanpak voor de ontwikkeling van het Zomerhofkwartier op te stellen. Deze duurzaamheidsaanpak dient passend te zijn bij de huidige gebruikers in het gebied, zodat een toekomstbestendige invulling van het gebied gegarandeerd is en er tegelijkertijd wel ruimte ontstaat voor 500 extra woningen.