grondbeleid Leusden

Grondbeleid Leusden

    Vraag aan ons  De gemeente Leusden heeft Over Morgen gevraagd de nota grondbeleid te vernieuwen. Over Morgen verzorgde de procesbegeleiding en het schrijven van de nota voor de jaren 2020 – 2025. De voorgaande nota was opgesteld in de crisisperiode, door huidige marktontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving was…

mobiliteitsplan Strandeiland

Beoordeling mobiliteitsplan voor sociale huur op Strandeiland

    Vraag aan ons Mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook op Strandeiland. De woningcorporaties Ymere, De Alliantie en Stadgenoot hebben Over Morgen gevraagd te onderzoeken hoe het ambitieuze Mobiliteitsplan en de extra ambities voor Zero Emissie-vervoer en mobiliteitshubs voor Amsterdam-Oost beter bij de sociale huurders op Strandeiland kunnen aansluiten. Strandeiland is onderdeel van…

Businesscase warmtenet Haaglanden

Businesscase warmtenet Haaglanden

De vraag aan ons Gemeenten voeren de regie over de warmtetransitie en werken hiervoor onder andere aan Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen. Woningbouwcorporaties spelen een sleutelrol in de warmtetransitie en positioneren zichzelf als startmotor. Zo ook in de Haaglanden, waar gemeenten en corporaties kansen zien voor een warmtenet. Om meer zicht te krijgen op de haalbaarheid…

Gouda

Mobiliteitsconcept van Loon locatie

Vraag aan ons De van Loon locatie is gelegen ten noorden van het centrum in Gouda, op slechts 10 minuten fietsafstand van het centraal station. De vraag aan ons van VastBouw en A2B Sharing was om een mobiliteitsconcept te ontwikkelen dat past bij de toekomstige gebruikers en locatie. Dit plan dient ter onderbouwing van de parkeereis…

MRA

MRA Platform Smart Mobility

Vraag aan ons  Het MRA Platform Smart Mobility is opgericht om de toepassing van smart mobility in de Metropoolregio Amsterdam aan te jagen. Binnen het platform staan 5 thema’s centraal: digitale & fysieke infrastructuur, data, logistiek, MaaS en Gebiedsontwikkeling. Het thema gebiedsontwikkeling draagt actief bij aan de mobiliteitstransitie binnen de grote woningbouwopgave in de MRA…

Leidsche Rijn

Mobiliteitsconcept Leidsche Rijn Utrecht

    Vraag aan ons Voor de tender voor de ontwikkeling van de hoogste woontoren in Leidsche Rijn Centrum heeft AM ons gevraagd om een mobiliteitsvisie en -strategie voor het vastgoed en terrein uit te werken als onderdeel van de aanbieding. De woontoren moest specifieke doelgroepen huisvesten zoals sociale woningbouw en middeldure huur. Daarnaast moest…

Dordrecht

Mobiliteitsconcept gebiedsontwikkeling Dordrecht

Vraag aan ons De vraag van Ballast Nedam Development aan ons was om het onderwerp duurzame mobiliteit en parkeren uit te werken in een marktselectieprocedure voor een gebiedsontwikkeling in Dordrecht. Het mobiliteitsconcept en de parkeervraag moest rekening houden met bewoners, bezoekers aan een groot sportcentrum met oa. een schaatsbaan en personeel en bezoekers van het…

vacature

Recreatieve ontwikkeling en gebiedsmarketing Maasheggen

De noordelijke Maasvallei, met in het bijzonder de Maasheggen, is een uniek en prachtig gebied met een rijke geschiedenis. De Maasheggen vormen het oudste cultuurlandschap van Nederland en mag zich sinds juli 2018 rekenen tot enige Unesco Man & Biosphere gebied van Nederland. Over Morgen is door de gebiedspartijen gevraagd om de projectleiding in te vullen om te komen tot een recreatief toegankelijk en herkenbaar Maasheggengebied.