Inventarisatie warmte- en koudebronnen Eindhoven

Vraag aan ons Eindhoven staat voor de opgave om voor 2050 alle gebouwen in 109 buurten van aardgasvrije warmte te voorzien. Er zijn in 2018 al drie pionierbuurten aangewezen. Om de plannen voor deze (en andere) buurten verder uit te kunnen werken dient eerst meer inzicht verkregen te worden in de beschikbare (rest)warmte en de…

Haalbaarheidsstudie zon-projecten Arnhem

Vraag aan ons De gemeente Arnhem heeft diverse gronden in eigendom, waarop zij de opwek van zonne-energie overweegt. In dit kader heeft de gemeente aan Over Morgen gevraagd de haalbaarheid van een aantal locaties te onderzoeken.   Onze oplossing Over Morgen heeft een drietal uiteenlopende locaties in Arnhem onderzocht: een parkeerplaats ten behoeve van een…

Omgevingsmanagement ontwikkeling zonneparken

Vraag aan ons Projectontwikkelaar Univergy Solar heeft Over Morgen gevraagd om het omgevings- en stakeholderproces te begeleiden voor grootschalige zonneparkprojecten in Nederland.   Onze oplossing  Bij Over Morgen staat de ontwikkeling van een zonnepark gelijk aan een goede landschappelijke inpassing, duurzame samenwerking met de gemeente en draagvlak bij bewoners en belanghebbenden. Dit valt of staat…

Een programmatische aanpak voor verduurzamen vastgoedportefeuille

Vraag aan ons Woningcorporatie Parteon is bezig om haar duurzaamheidsambities waar te maken. Het afgelopen jaar is een duurzaamheidsvisie opgesteld waarbij inzicht in de vastgoedportefeuille is gecreëerd.  Samen met Over Morgen zijn, op basis van vastgoeddata, de duurzaamheidskansen en aandachtsgebieden in beeld gebracht om toe te werken naar een CO2 neutrale vastgoedportefeuille. De opgave op…

Procesbegeleiding verkeersvisie Goor

Vraag aan ons Op de Molenstraat in Goor werd in 2015 eenrichtingsverkeer ingevoerd. Met de maatregel wilde de gemeente Hof van Twente de leefbaarheid en veiligheid op en rond de Molenstraat verbeteren. Na invoering van de maatregel ontstond er echter discussie in de Goorse samenleving. De leefbaarheid in de Molenstraat is er beter op geworden,…

Gebiedsontwikkel-programma Hart van de Heuvelrug

De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest werken op de Utrechtse Heuvelrug samen aan het gebiedsontwikkelprogramma Hart van de Heuvelrug. Het programma is gericht op het verbinden van versnipperde natuur en het ontwikkelen van woningen, bedrijven en zorgprojecten. Op deze wijze wordt de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van de Heuvelrug versterkt.

Transformatie van Sloterdijk West

Vraag aan ons Amsterdam staat op een kantelpunt in haar ontwikkeling. De stad kon in de afgelopen decennia snel groeien door de beschikbaarheid van omvangrijke terreinen voor woningbouw, kantoor- en bedrijfsontwikkeling en de bijbehorende voorzieningen. Maar langzamerhand barst Amsterdam uit zijn voegen. Hoe kan een stad die zo hard groeit toch duurzaam verder ontwikkelen? Aan…

Woonvisie Denekamp voor Mijande Wonen

Vraag aan ons Voorbereid zijn op (grote) veranderingen en trends. Duurzame keuzes maken met toekomstperspectief. Dat is het doel van woningcorporatie Mijande. Om ervoor te zorgen dat de sociale huurwoningvoorraad in Denekamp klaar is voor de toekomst was het voor Mijande tijd om een Woonvisie op te stellen. Een visie met duidelijke richtlijnen voor toekomstige…

Instrumenten voor VAB’s provincie Overijssel

Vraag aan ons In de provincie Overijssel komt tot 2030 3 miljoen vierkante meter aan agrarische bedrijfsruimte leeg te staan. Aan Over Morgen is gevraagd om een aantal oplossingsrichtingen te ontwikkelen rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) met als doel om nieuwe leegstand in het buitengebied te voorkomen en de omvang van huidige leegstand omlaag te…

Voedsel in de stad van de toekomst

Vraag aan ons Over Morgen is door de gemeente Ede gevraagd om versnelling aan te brengen in het realiseren van een aantal voedselprojecten in de openbare ruimte. De Gemeente Ede wil een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam en gezond voedselsysteem, nationaal en internationaal. De gemeente heeft daarbij een duidelijke ambitie: iedereen in Ede maakt…