zon op dak

Verzilver uw dak Groningen

Vraag aan ons Begin 2020 gaf provincie Groningen ons de opdracht de potentie van grote (en kleine) daken voor zonnepanelen beter aan te spreken. Met de regeling ‘Verzilver uw dak’ stimuleert provincie Groningen ondernemers bij het realiseren van een zonnedak. Met een groot dak is het vaak goed mogelijk om met subsidie duurzame energie op…

Van klimaatambities naar concreet aan de slag met het Klimaatplan Antwerpen

Antwerpen ziet zich, net als vele andere grote steden, gesteld voor de uitdaging om de stad toekomstbestendig te ontwikkelen. Goed leven, werken en recreëren is een must om de stad vitaal te houden. En in een stad waar meer en meer mensen willen wonen en werken is iedere meter gewild. Woningen zijn nodig, kantoren en andere voorzieningen ook. Tegelijkertijd willen we dezelfde ruimte benutten voor het broodnodige groen, water, recreatie. Strijd om de ruimte is volop aan de gang.

Foto: gemeente Rotterdam

Het design van omgevingsvisie Rotterdam

Foto van Marc van der Stelt Vraag aan ons De gemeente Rotterdam heeft Over Morgen gevraagd voor het design van hun omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De omgevingsvisie is een lange termijn visie op de fysieke leefomgeving van de gemeente. De gemeente Rotterdam is in 2017 begonnen met…

nota kostenverhaal

Nota kostenverhaal gemeente Leusden

De gemeente Leusden heeft Over Morgen gevraagd hun afdeling Grondzaken te ondersteunen bij de beleidsvorming omtrent het gemeentelijk kostenverhaal. De gemeente Leusden heeft jaren ervaring met het maken van afspraken met ontwikkelaars over kostenverhaal bij een private ontwikkeling. Echter, de gemeente heeft de beleidskaders niet eerder expliciet vastgelegd.

transitievisie warmte 1.0 Drechtsteden

Transitievisie Warmte 1.0 Drechtsteden

In de Drechtsteden is in alle 7 gemeenten de transitievisie warmte 1.0 door de raad vastgesteld. Een geweldig resultaat. Regionaal projectleider Roosmarijn Sweers en onze collega Jade Oudejans werkten samen aan dit document. We spraken ze over het gebruik van Vesta MAIS, de regionale aanpak en het succes achter het document.