Gewoon Samen Duurzaam in Beesel

De gemeente Beesel maakt al enige jaren werk van de klimaattransitie. De gemeente heeft het initiatief genomen om samen met bewoners en ondernemers richting te geven aan deze ontwikkeling. Over Morgen heeft gemeente Beesel geholpen bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie in samenwerking met de gemeenschap. Zo kan de gemeente aan de hand van een gestructureerde route stappen zetten naar haar doel.

Inzicht in transformatiekansen werklocaties provincie Utrecht

OMU heeft een belangrijke rol in het verbeteren, vernieuwen en verduurzamen van werklocaties in de provincie Utrecht en vroeg Over Morgen door middel van data inzicht te geven in de leegstandsopgave en transformatiekansen van werklocaties in de provincie Utrecht. Door middel van onze Transformatiekaart is het mogelijk panden op vijf thema’s (Gebouw, Gebruik, Gebied, Duurzaamheid en Leegstand) te beoordelen.

Omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg

Wij vroegen op straat de inwoners hoe de toekomst van Leidschendam-Voorburg er uit moet zien. Hoe ziet de wonen, werken en leven we in 2040? De input hebben we gebruikt om het ‘Kompas van de leefomgeving’ voor de Omgevingsvisie 2040 op te stellen.

Verkenning gebiedssamenwerking Blauwgroen Waterrijk

Over Morgen gaat aan de slag voor de provincie Flevoland met een gebiedsgerichte verkenning van de mogelijkheden voor de toekomst van het Blauwgroen Waterrijk aan de oostrand van Flevoland. Door gezamenlijk een duidelijk toekomstperspectief neer te zetten, ontstaat richting voor de ontwikkeling van het gebied en kunnen gebiedspartijen samen uitdagingen aanpakken en kansen benutten.

Omgevings- en projectmanagement windpark Almere Pampus

In Almere moet het windmolenpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus worden opgeschaald. Over Morgen helpt de gemeente hierbij met omgevings- en projectmanagement: het uitdenken en uitvoeren van een participatieproces, het opstellen van een anterieure overeenkomst, het uitwerken van modellen voor (financiële) participatie en coördinatie van de vergunningverlening om de deadline voor de SDE+ te halen.

Programma Amsterdam Aardgasvrij 2040

In 2016 heeft gemeente Amsterdam de ‘Strategie naar een Stad zonder Aardgas’ vastgesteld. Doel: een aardgasvrije stad met betaalbare en duurzame alternatieve oplossingen. Daarnaast wil Amsterdam keuzevrijheid, een stem voor de Amsterdammer in te maken keuzes en open netten. In 2018 heeft het nieuwe college daar nog een schepje bij op gedaan. “Niet in 2050…

Routekaart Duurzaam Voorne-Putten: thema circulaire economie

Vraag aan ons  De regio Voorne-Putten heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Daarom is Over Morgen gevraagd om een regionale duurzaamheidsvisie op te stellen. Hierin is speciale aandacht voor een routekaart met korte termijn doelen en acties. De regio wilde ook een passend participatieproces met stakeholders om te komen…

Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij in Amersfoort Schothorst Zuid

Vraag aan ons Parallel aan de opstelling van de Warmtevisie voor de gehele gemeente Amersfoort, heeft de gemeente het initiatief opgenomen om voor de wijk Amersfoort Schothorst Zuid al een slag dieper te gaan door het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Over Morgen begeleidt de gemeente hierbij met technisch-financiële en procesmatige expertise. Voor de wijk Schothorst…

Omgevingsvisie Zoetermeer

Vraag aan ons De gemeente Zoetermeer wil een GIS-based Omgevingsvisie waarin de maatschappelijke thema’s en opgaven worden beantwoord aan de hand van ontwikkelstrategieën voor stad. Belangrijk is dat de samenleving centraal staat en dat de ambitieuze groei en bouwopgave (de Schaalsprong) terugkomt in deze digitale visie.   Onze oplossing Zoetermeer wordt volwassen. Na de groei…