Actieplan centrum Hardenberg

Hardenberg wil inspelen op de veranderingen in het winkellandschap en de impact daarvan op haar centrum. Samenwerkende partijen in het centrum van Hardenberg willen het centrum versterken en toekomstbestendig maken. Over Morgen heeft het samenwerkingsproces begeleidt en het actieplan centrum Hardenberg opgesteld.

Visie voor het Visio-terrein

In Grave verlaat zorginstelling Visio een terrein van bijna 11 hectare en stelt zij de gemeente voor het vraagstuk wat met deze grond te doen. De visie op de herontwikkeling heeft ten doel kwaliteiten van het gebied weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Tegelijkertijd moet deze oplossingen bieden voor opgaven op het vlak van verkeer, water en parkeren.

Verduurzamen particuliere woningvoorraad

Gemeente Den Haag wil voor 2020 20.000 particuliere woningen verduurzamen. Onze aanpak is erop gericht om de energie en het enthousiasme van bewoners en bedrijven aan te grijpen om duurzame ideeën ‘van onderaf’ om te zetten in zichtbare resultaten. In de periode 2011 – 2014 heeft deze aanpak geresulteerd in ruim 5.000 verduurzaamde woningen.

Meerjarenprognose Grondexploitatie en risicoanalyse

Gemeente Vianen wil inzicht krijgen in de actuele en het verwachte financiële resultaat van alle projecten. Over Morgen heeft een Meerjarenprognose Grondexploitatie opgesteld in het in eigen huis ontwikkelde grondexploitatiemodel. Met dit rekenmodel is het mogelijk eenvoudig verschillende consolidaties te genereren en de financiële resultaten te analyseren.

Gezocht: nieuwe exploitant voor Stadhuis

Met een nieuwe exploitant voor het oude stadhuis wil gemeente Culemborg van het stadhuis weer een levendig ‘huis van de stad’ kan maken. Gezien de onbekendheid met de markt en de onzekerheid over geschikte partijen, heeft Over Morgen voorgesteld om eerst een open marktconsultatie op te starten. De gemeente heeft hierdoor veel beter zicht gekregen op de criteria die zij echt belangrijk vindt. Het vervolgtraject is met 5 partijen in gang gezet.

Poortjes op 82 NS stations

NS gaat poortjes in gebruik nemen om het aantal zwartrijders te verminderen. NS wil met gemeenten afspraken maken over maatwerkoplossingen voor omwonenden die gebruik willen blijven maken van het openbaar gebied op stations. Over Morgen levert de stakeholdermanager die de verbinding legt tussen de politiek in Den Haag, de NS en de gemeenten.

Heronderhandeling afspraken realisatie centrumplan

Er moet een nieuw financieel kader komen voor de realisatie van vastgoed in het centrum van Ommen. Over Morgen heeft de gemeente ondersteund in de rol van dealmaker in onderhandelingen met de projectontwikkelaar. Uiteindelijk heeft dit geleid tot overeenstemming tussen partijen over de aangepaste financiële uitgangspunten, programma en planning.

Ruimte voor Ruimdenkers

Het thema leegstand in Overijssel moet op een vernieuwende wijze worden gepositioneerd. Over Morgen heeft dat gedaan door middel van de prijsvraag ‘Ruimte voor Ruimdenkers’. Ruim 350 jonge ondernemers, ontwerpers, kunstenaars, hebben deel genomen aan de prijsvraag en bijna 20 vastgoedeigenaren stelden hun locaties ter beschikking.

Warmtenet

Duurzame warmte voor 100.000 huishoudens

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn en wil weten hoe de warmte– en koudesystemen van Haagse bewoners en bedrijven verduurzaamd kunnen worden. Over Morgen ondersteunt de Gemeente Den Haag met advies en projectmanagement om te komen tot een duurzaam warmtenet waar 100.000 woningequivalenten op zijn aangesloten.