Meerjarenprognose Grondexploitatie en risicoanalyse

Gemeente Vianen wil inzicht krijgen in de actuele en het verwachte financiële resultaat van alle projecten. Over Morgen heeft een Meerjarenprognose Grondexploitatie opgesteld in het in eigen huis ontwikkelde grondexploitatiemodel. Met dit rekenmodel is het mogelijk eenvoudig verschillende consolidaties te genereren en de financiële resultaten te analyseren.

Gezocht: nieuwe exploitant voor Stadhuis

Met een nieuwe exploitant voor het oude stadhuis wil gemeente Culemborg van het stadhuis weer een levendig ‘huis van de stad’ kan maken. Gezien de onbekendheid met de markt en de onzekerheid over geschikte partijen, heeft Over Morgen voorgesteld om eerst een open marktconsultatie op te starten. De gemeente heeft hierdoor veel beter zicht gekregen op de criteria die zij echt belangrijk vindt. Het vervolgtraject is met 5 partijen in gang gezet.

Poortjes op 82 NS stations

NS gaat poortjes in gebruik nemen om het aantal zwartrijders te verminderen. NS wil met gemeenten afspraken maken over maatwerkoplossingen voor omwonenden die gebruik willen blijven maken van het openbaar gebied op stations. Over Morgen levert de stakeholdermanager die de verbinding legt tussen de politiek in Den Haag, de NS en de gemeenten.

Heronderhandeling afspraken realisatie centrumplan

Er moet een nieuw financieel kader komen voor de realisatie van vastgoed in het centrum van Ommen. Over Morgen heeft de gemeente ondersteund in de rol van dealmaker in onderhandelingen met de projectontwikkelaar. Uiteindelijk heeft dit geleid tot overeenstemming tussen partijen over de aangepaste financiële uitgangspunten, programma en planning.

Ruimte voor Ruimdenkers

Het thema leegstand in Overijssel moet op een vernieuwende wijze worden gepositioneerd. Over Morgen heeft dat gedaan door middel van de prijsvraag ‘Ruimte voor Ruimdenkers’. Ruim 350 jonge ondernemers, ontwerpers, kunstenaars, hebben deel genomen aan de prijsvraag en bijna 20 vastgoedeigenaren stelden hun locaties ter beschikking.

Warmtenet

Duurzame warmte voor 100.000 huishoudens

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn en wil weten hoe de warmte– en koudesystemen van Haagse bewoners en bedrijven verduurzaamd kunnen worden. Over Morgen ondersteunt de Gemeente Den Haag met advies en projectmanagement om te komen tot een duurzaam warmtenet waar 100.000 woningequivalenten op zijn aangesloten.

Hernieuwbare energie laten werken!

De stad Almere wil in 2022 energieneutraal zijn. Over Morgen heeft een programma ontwikkeld dat er voor gaat zorgen dat Almere in 2022 zoveel mogelijk wordt gevoed door hernieuwbare energie. Het door ons opgestelde programmaplan ‘Energie Werkt!’ gaat vooral uit van een doelgroepenbenadering. Want de energietransitie vraagt vooral sociale innovatie.

Tools voor verduurzaming warmtevoorziening

Met een eenvoudige tool moeten de kansen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in kaart gebracht worden. Samen met de gemeente hebben wij een warmte – koudekaart ontwikkeld. Op basis van de kaart zijn een aantal kansrijke gebieden aangewezen voor aansluiting op een duurzaam gevoed warmtenet. Dit moet in eerste instantie leiden tot 100.000 aangesloten huishoudens in 2030.

GIS voorspelt netwerk van laadpunten in Den Haag

Gemeente Den Haag wil weten hoeveel elektrische auto’s in de toekomst naar de gemeente komen en wat voor laadinfrastructuur daarvoor moet worden geplaatst. Met behulp van GIS heeft Over Morgen inzichtelijk gemaakt waar de bewoners, forenzen en bezoekers van de stad graag hun elektrische auto willen laden. De GIS analyse helpt het vraagstuk concreet te maken.

Ontwikkeling binnenstad

Voor de binnenstad van Schiedam hebben wij samen met relevante partijen een toekomstperspectief opgesteld. Een concrete prioritering van middelen en maatschappelijke, economische en ruimtelijke ambities bestendigen de ingeslagen koers.