logo-hoogheemraadschaphollandsnoorderkwartier-hhnk-donkerblauw

Succesvolle impulsaanvraag klimaatadaptatie voor werkregio Noorderkwartier 

Het gebied in Noord-Holland, ten noorden van het Noordzeekanaal, past zich aan aan het veranderende klimaat. In de werkregio Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier werken 27 gemeenten, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland aan de juiste maatregelen. Daarvoor maakt ze gebruik van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Over Morgen hielp met een succesvolle aanvraag.   De werkregio…

Buurtverbeterplan

Buurtverbeterplan 110-Morgen

Vraag aan ons  110-Morgen is een groene buurt in Hillegersberg-Noord. Omdat 110-Morgen kampt met verschillende opgaven én omdat er grootschalige ingrepen in vastgoed en rondom duurzaamheid op stapel staan, is dit een ideaal moment om een integraal overzicht van de opgaven, kansen en acties op te stellen.   Onze oplossing Een Buurtverbeterplan geeft inzicht in de…

Hoorn warmtenet

Warmtenet en individuele maatregelen in Hoorn

Vraag aan ons  In de wijk Kersenboogerd in Hoorn wordt in de komende 5 jaar een warmtenet aangelegd waar 1850 corporatiewoningen op aangesloten worden. In het voorjaar van 2022 wordt hiermee gestart. Over Morgen begeleidt het proces tussen de gemeente, warmteleverancier en zorgt ervoor dat de omgeving goed meegenomen wordt.   Onze oplossing Het aanleggen…

Warmteaanpak Medemblik

Warmteaanpak op wijkniveau in Medemblik

Vraag aan ons In Medemblik is voor vier kansrijke wijken een all-electric warmteoplossing aangewezen. Het merendeel van de woningen in deze wijken is in particulier bezit. Daarom werkt Over Morgenin Medemblik samen met stakeholders en bewoners aan het ontwikkelen van een ontzorgingsmodel   Onze oplossing Op deze manier geven we woningeigenaren inzicht in de technische…

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

  Over Morgen heeft in opdracht van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas een Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie opgesteld. Het programma bestaat uit 3 delen: 1) Een Ambitie en strategie, 2) Weerbaar tegen watertekort, het werkplan voor het Deltaplan Hoge Zandgronden dat zich richt op het tegengaan van droogte en 3) een Uitvoeringsagenda ruimtelijke adaptatie. Met dit programma…

Grondwaterconvenant Noord-Brabant

13 Brabantse partijen maken afspraken over grondwatervoorraad 13 Brabantse partijen hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking: meer water vasthouden, minder grondwater gebruiken en bij droogte of wateroverlast sneller reageren om schade en overlast te beperken. De afspraken staan in het ‘Grondwaterconvenant 2021-2027’, dat…

Oegstgeest risicodialoog

Gemeente Oegstgeest in dialoog over de risico’s van klimaatverandering

    Vraag aan ons  De adviseurs van Over Morgen begeleidden voor de gemeente Oegstgeest de interne risicodialogen.  Eerder liet de gemeente een klimaatstresstest uitvoeren, die de huidige situatie en risico’s op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart bracht.  De stresstest geeft weer wat de kansen zijn op de genoemde nadelige effecten van klimaatverandering. Deze kaarten geven op zichzelf…

koers binnenstad Rotterdam

Koers binnenstad Rotterdam

Vraag aan Over Morgen De binnenstad is aangewezen als één van de drie strategische gebieden in de Rotterdamse Omgevingsvisie en volop in ontwikkeling. Het vorige binnenstadsplan, de Binnenstad als citylounge, had 2020 als horizon en was toe aan vernieuwing. De opgaven en ambities zijn veranderend en vragen om een nieuwe koers voor de Rotterdamse binnenstad.…

deelmobiliteit beleidskaders

Beleidskaders en beleidsregels deelmobiliteit Arnhem en Nijmegen

  Vraag aan ons  Hoe stimuleer je deelmobiliteit in de stad, maar houd je er tegelijkertijd als gemeente grip op? Dat is een vraag waar veel gemeenten mee worstelen. Deelmobiliteit biedt een kans op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit/vervoersarmoede, maar komt door klachten over foutgeparkeerde voertuigen soms ook negatief in het nieuws. Welke…