Zonnepark ontwikkelen op Landgoed Hemmen

Het geplande zonnepark in Overbetuwe beslaat een gebied van circa 21 hectare en bestaat uit circa 65.000 panelen met een piekvermogen van circa 19 MWp. Dit zonnepark zal jaarlijks een hoeveelheid stroom opwekken die equivalent is aan het verbruik van 5000 huishoudens, oftewel een kwart van de huishoudens in de gemeente Overbetuwe. Het initiatief is daarmee een grote stap in het bereiken van de gemeentelijke energiedoelen.

Verkenning gebiedssamenwerking Blauwgroen Waterrijk

Vraag aan ons  De provincie Flevoland heeft recentelijk de omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. In deze omgevingsvisie geeft Flevoland haar toekomstvisie op het gebied voor de lange termijn. Eén van deze regionale krachten is het Blauwgroen Waterrijk. Dit zijn de natuur– en waterrijke gebieden aan de Oostrand van Flevoland, de Randmeren. Deze gebieden vormen een blauwgroene slinger…

Impactanalyse Montferland

Vraag aan ons  De gemeente Montferland vroeg Over Morgen de impactanalyse Omgevingswet uit te voeren. Hierdoor wordt het voor de gemeente inzichtelijk wat nodig is om aan de wettelijke eisen te voldoen. De uitkomst hiervan kan in een eindrapport worden gepresenteerd. Daarnaast is Over Morgen gevraagd een doorkijkje te bieden naar de impact van de…

Grootschalige energieuitwisseling op Flight Forum Eindhoven

Flight Forum is een bedrijvenpark nabij Airport Eindhoven. Het bestaat uit clusters van panden met verschillende bedrijfstypen. Een groot deel van het dakoppervlak is van logistieke bedrijven. Die kunnen veel zonne-energie opwekken, maar niet altijd direct verbruiken. Andere bedrijven en verzamelbedrijfsgebouwen hebben ook een energievraag, terwijl de potentie voor opwek op eigen daken beperkt is.

Strategische agenda voor Lelystad Next Level

Vraag aan ons In Lelystad dwaalt de pioniersgeest nog steeds rond. De stad van 50 jaar jong is uitgegroeid tot 78000 inwoners. De structuur van de stad is indertijd neergezet voor zo’n 120.000 inwoners. Dus veel openbaar gebied, grote dreven / wegen door de stad en daarmee hoge kosten die met het huidige aantal inwoners…

Kennissessie circulaire economie in HLT- gemeenten

Vraag aan ons Hillegom, Lisse en Teylingen (de HLT-gemeenten) versnellen de transitie richting een circulaire economie. De gemeente vroeg Over Morgen om een startpunt.   Ons antwoord Wij organiseerden een masterclass. In deze masterclass stond het waarom, wat en hoe van een circulaire economie centraal. Wij maakten de ambities, beleid en projecten op nationaal en regionaal…

Road Map laadinfrastructuur Provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft Over Morgen gevraagd om de behoefte aan openbare laadinfrastructuur in 2025 en waar deze zich concentreert in kaart te brengen. Daarnaast werd ons gevraagd een Road Map op te stellen, waarin concrete stappen worden uitgezet voor het realiseren van voldoende laadinfra op de meest geschikte en toegankelijke locaties.

Omgevingsplan Schiedam

Vraag aan ons De gemeente Schiedam gaat voortvarend aan de slag met de voorbereidingen op het nieuwe omgevingsplan. Dit omgevingsplan treedt, van rechtswege, gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Over Morgen is gevraagd het proces om te komen tot dit omgevingsplan te begeleiden en hierbij de gemeente en de stad intensief…

Strategisch advies binnenstedelijke transformatie Spoorzone Gouda

Over Morgen adviseert de gemeente Gouda bij de transformatie van de Spoorzone. De twee kilometer lange Spoorzone Gouda vormt de verbindende schakel tussen het stationsgebied en het historisch stadscentrum. Deze opdracht is mogelijk gemaakt vanuit het budget van de Vliegende Brigade van de Provincie Zuid-Holland en in het leven geroepen om binnenstedelijke woningbouw te versnellen.