WMO-atlas: Integratie OV & doelgroepenvervoer

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft als doel iedereen mee te laten doen in de samenleving. De mogelijkheid om familie, vrienden of voorzieningen te bereiken is hierbij essentieel. Met een WMO-pas kunnen mensen die niet zelfstandig kunnen reizen met een gereduceerd tarief gebruikmaken van doelgroepenvervoer om te reizen.   Gemeenten willen bezuinigen op het budget…

Uitnodigingskader zonnevelden en windparken Oude-IJsselstreek

  Vraag aan ons  Gemeente Oude IJsselstreek (provincie Gelderland) heeft Over Morgen gevraagd te helpen bij het maken van een instrument om aanvragen voor zonnevelden en windmolens te beoordelen. Iets dat een uitnodiging is voor initiatiefnemers om in Oude IJsselstreek grootschalige duurzame energie opwekking te realiseren en tegelijkertijd duidelijkheid geeft aan inwoners van de gemeente…

Masterclasses Wind en Zon

Vraag aan ons Gemeente Beesel vroeg Over Morgen hen te helpen bij het opstellen van beleid rondom grootschalige duurzame energieopwekking en hen mee te nemen in de ins- and outs van het ontwikkelen van zonne- en windparken.   Onze oplossing Tijdens de ander half uur durende Masterclasses Zon en Wind, hebben we de bijna honderd…

Een historische kans op het Veilingterrein in Tiel

Vraag aan ons Op het veilingterrein in de gemeente Tiel, een gebied aan het station, werden vijftien jaar geleden nog kersen en ander fruit verhandeld. In de hallen van Vrije Markt Tiel is nog de oude veilingklok terug te vinden. De panden in het gebied herinneren met hun karakteristieke vormgeving nog aan deze tijd. In…

Ondernemers aan zet: Economische Visie 2040 voor Edam-Volendam

Over Morgen is gevraagd om de gemeente Edam-Volendam te helpen om samen met de ondernemers te werken aan deze nieuwe Economische Visie. Hierbij was het allerbelangrijkst om een beweging op gang te brengen, en te komen tot concrete acties en doelen. Dit alles om ervoor te zorgen dat in 2040 Edam-Volendam nog steeds een succesvolle ondernemende gemeente is.

Ontwikkelstrategie windpark Bergentheim-Kloosterhaar

Het gebied Bergentheim-Kloosterhaar is door de gemeenteraad in het kader van de energietransitie benoemd als pilotproject voor windenergie. Dit gebied kent een opgave voor het opwekken van duurzame energie van ten minste 0,9 PJ. (= equivalent van 20 molens met 60MW opgesteld vermogen). Het creëren van lokaal eigenaarschap en draagvlak bij bewoners én het grote aantal grondeigenaren is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling. De gemeente heeft geen grondposities in het zoekgebied. Over Morgen is gevraagd hiervoor een ontwikkelstrategie op te stellen.

Versnelling binnenstedelijke woningbouw provincie Utrecht

In de Actie Agenda Woningmarkt is de ambitie uitgesproken om in de provincie Utrecht 7.000 woningen per jaar te realiseren tot 2021. Dit is een gemeenschappelijke ambitie van gemeenten, marktpartijen en corporaties, gebaseerd op een proces waarin op basis van codesign is gewerkt aan de opgave en doelen. De wens is om vooral binnenstedelijk te bouwen. Zo blijft de provincie aantrekkelijk en groen. Eén van de acties die voortkomt uit deze Actie Agenda is het versnellen van de woningbouwproductie.

Uitgangspunten omgevingsvisie Heemskerk

De gemeente Heemskerk werkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Eén van die stappen is het formuleren van uitgangspunten voor de omgevingsvisie. Over Morgen hielp de gemeente Heemskerk eerder met het opstellen van leidende principes voor deze visie. Dit proces focuste zich op de betrokkenheid van de raad. De vervolgstap naar uitgangspunten verbreedt de aanpak en richt zich ook op de ambtelijke organisatie en de samenleving.

ABG-gemeenten: actualisatie grondexploitaties, rekenmodel op maat, nota’s Grondbeleid en meer

Vraag aan ons De ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen) heeft Over Morgen gevraagd om de gemeentelijke grondexploitaties te actualiseren in het eerste kwartaal van 2018. Na het actualisatieproces hebben wij de gemeente ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuw rekenmodel. We kregen de vraag om een eenvoudig en gebruiksvriendelijk model op te leveren die tevens…