Duurzaamheidsvisie woonwijk Nieuw-Vennep West

Nieuw-Vennep West is een van de versnellingslocaties voor de woningbouwproductie in gemeente Haarlemmermeer. De grond is in handen van vijf marktpartijen, die samen met de gemeente werken aan de gebiedsontwikkeling. Deze marktpartijen hebben Over Morgen gevraagd een duurzaamheidsvisie op te stellen. In de visie moet aandacht zijn voor de thema’s CO₂-neutraal, energietransitie, circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit.

World Food Center Ede

Projectmanagement World Food Center Ede

Vraag aan ons  De gemeente Ede werkt samen met BPD aan de ontwikkeling van het World Food Center in Ede. Een complexe gebiedstransformatie van oud defensieterrein naar interactief kennismilieu dat zich bevindt tussen het station Ede-Wageningen en de Veluwe. Over Morgen is door de gemeente Ede gevraagd om de projectleiding van de ruimtelijke ontwikkeling in…

zon op dak

Verzilver uw dak Groningen

Vraag aan ons Begin 2020 gaf provincie Groningen ons de opdracht de potentie van grote (en kleine) daken voor zonnepanelen beter aan te spreken. Met de regeling ‘Verzilver uw dak’ stimuleert provincie Groningen ondernemers bij het realiseren van een zonnedak. Met een groot dak is het vaak goed mogelijk om met subsidie duurzame energie op…

zon op dak

Zonnedaken met SDE-subsidie in Noord-Holland

  Vraag aan ons Eind 2019 gaf de provincie Noord-Holland ons de opdracht de potentie van grote daken voor zonnepanelen beter aan te spreken. In deze video leggen we dakeigenaren  kort en krachtig uit hoe je met SDE-subsidie zonnepanelen op je dak kunt plaatsen. Met een groot dak is het vaak goed mogelijk om met…

Gemeente Nieuwkoop

Gemeente Nieuwkoop

Vraag aan ons  De gemeente Nieuwkoop heeft Over Morgen om een ervaren planeconoom gevraagd ter ondersteuning van de realisatie van ruimtelijke projecten. Collega Maarten Buisman is sinds september 2019 als enige planeconoom actief binnen de gemeente Nieuwkoop. Sinds kort wordt hij ondersteund door een junior planeconoom. Gezamenlijk voorzien zij projectleiders van financieel-strategisch advies.   Onze…

Van klimaatambities naar concreet aan de slag met het Klimaatplan Antwerpen

Antwerpen ziet zich, net als vele andere grote steden, gesteld voor de uitdaging om de stad toekomstbestendig te ontwikkelen. Goed leven, werken en recreëren is een must om de stad vitaal te houden. En in een stad waar meer en meer mensen willen wonen en werken is iedere meter gewild. Woningen zijn nodig, kantoren en andere voorzieningen ook. Tegelijkertijd willen we dezelfde ruimte benutten voor het broodnodige groen, water, recreatie. Strijd om de ruimte is volop aan de gang.

Foto: gemeente Rotterdam

Het design van omgevingsvisie Rotterdam

Foto van Marc van der Stelt Vraag aan ons De gemeente Rotterdam heeft Over Morgen gevraagd voor het design van hun omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De omgevingsvisie is een lange termijn visie op de fysieke leefomgeving van de gemeente. De gemeente Rotterdam is in 2017 begonnen met…

nota kostenverhaal

Nota kostenverhaal gemeente Leusden

De gemeente Leusden heeft Over Morgen gevraagd hun afdeling Grondzaken te ondersteunen bij de beleidsvorming omtrent het gemeentelijk kostenverhaal. De gemeente Leusden heeft jaren ervaring met het maken van afspraken met ontwikkelaars over kostenverhaal bij een private ontwikkeling. Echter, de gemeente heeft de beleidskaders niet eerder expliciet vastgelegd.