gebiedsvisie Stompwijk

Gebiedsanalyse voor gebiedsvisie buitengebied Stompwijk

Vraag aan ons Midden in het grootstedelijke gebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg ligt Stompwijk. Een kleine kern in een open, weids en karakteristiek landschap met agrarische bedrijven en een groen karakter. De vitaliteit van het buitengebied onder druk. En het gebied heeft met veel complexe ontwikkelingen te maken. De gemeente Leidschendam-Voorburg en de…

Proces omgevingsvisie Almere

Vraag aan ons   De gemeente Almere heeft in 2017 een omgevingsvisie vastgesteld. Dat is recent, maar het is altijd goed om na te denken over een eventuele nieuwe omgevingsvisie. Er zijn namelijk vele ontwikkelingen gaande in deze bruisende stad. Bovendien is het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie relatief lang. Geen overbodige…

West Betuwe klaar voor de Omgevingswet

Vraag aan ons De gemeente West Betuwe bereidt zich voor op de Omgevingswet. Over Morgen is gevraagd om samen met de ambtelijke organisatie een impactanalyse uit te voeren. Dat hebben we uitgewerkt in een implementatieplan Omgevingswet.   Onze oplossing Wij zijn gevraagd de verdere implementatie van de Omgevingswet in West Betuwe te begeleiden. Samen met…

Revitalisering woonwijk ’t Hart, gemeente Soest

In de bestaande woonwijk ’t Hart in de gemeente Soest komen meerdere opgaven samen. Woningbouwcorporatie Portaal wil de woningen verduurzamen. Waterschap Vallei en Veluwe de waterhuishouding klimaatbestendig maken. En de gemeente wenst de sociaal maatschappelijke problematiek in de wijk aanpakken. Tijd om gezamenlijk aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar synergie tussen de verschillende thema’s, ambities en oplossingen om de wijk toekomstbestendig te maken.

Integrale duurzaamheidsvisie Kruisvaartkade

Op een unieke plek in Utrecht wordt langs de Kruisvaart het project Kruisvaartkade ontwikkeld door MRP Development en VORM Ontwikkeling. Op de kavel worden 430 tot 600 woningen gerealiseerd met hoge ambities op het vlak van duurzaamheid. MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben Over Morgen gevraagd een nadere uitwerking te doen van het integrale duurzaamheidsconcept ‘Urban Healty Living’.

Projectsecretaris Actieplan Leefbaar Platteland

Nooit eerder gebeurde er zoveel tegelijk op het platteland. Zowel in de buurtschappen, kernen en dorpen met vergrijzing, leegstand, passend woningaanbod en aanbod (zorg) voorzieningen. Als in het buitengebied met energietransitie, veranderingen in de landbouw, klimaatopgaven en natuurontwikkeling. Het is nú meer dan ooit nodig om te bouwen aan een toekomstbestendig platteland.

Duurzaamheidsconcept voor tender Zomerhof in Rotterdam

Het Zomerhofkwartier in Rotterdam is een binnenstedelijk, kleinschalig bedrijventerrein dat getransformeerd dient te worden tot een aantrekkelijk en duurzaam woon- en werkgebied. Gemeente Rotterdam heeft daarom een tender uitgeschreven voor de herontwikkeling van dit bedrijventerrein. Projectontwikkelaars Kondor Wessels Projecten en Waaijer namen gezamenlijk deel aan de aanbesteding. Zij hebben als consortium Over Morgen gevraagd om een duurzaamheidsaanpak voor de ontwikkeling van het Zomerhofkwartier op te stellen. Deze duurzaamheidsaanpak dient passend te zijn bij de huidige gebruikers in het gebied, zodat een toekomstbestendige invulling van het gebied gegarandeerd is en er tegelijkertijd wel ruimte ontstaat voor 500 extra woningen.

Duurzaamheidsvisie woonwijk Nieuw-Vennep West

Nieuw-Vennep West is een van de versnellingslocaties voor de woningbouwproductie in gemeente Haarlemmermeer. De grond is in handen van vijf marktpartijen, die samen met de gemeente werken aan de gebiedsontwikkeling. Deze marktpartijen hebben Over Morgen gevraagd een duurzaamheidsvisie op te stellen. In de visie moet aandacht zijn voor de thema’s CO₂-neutraal, energietransitie, circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit.

World Food Center Ede

Projectmanagement World Food Center Ede

Vraag aan ons  De gemeente Ede werkt samen met BPD aan de ontwikkeling van het World Food Center in Ede. Een complexe gebiedstransformatie van oud defensieterrein naar interactief kennismilieu dat zich bevindt tussen het station Ede-Wageningen en de Veluwe. Over Morgen is door de gemeente Ede gevraagd om de projectleiding van de ruimtelijke ontwikkeling in…