Plan van aanpak windmolenpark

Om gemeente Almere te helpen bij realisatie van een windmolens schreven wij een praktisch plan van aanpak in de vorm van een stappenplan. Met daarin onder meer aandacht voor creeëren van draagvlak, technische aspecten, ruimtelijke procedures, financiën.

Haalbaarheidsstudie woningbouw Breukelen

Vraag aan ons De provincie Utrecht werkt aan de versnelling van binnenstedelijke woningbouw binnen haar provinciegrenzen. De gemeente Stichtse Vecht doet mee aan de 100 dagen challenge van de provincie. Deze challenge daagt gemeenten uit om binnenstedelijke woningbouwontwikkeling binnen honderd dagen te versnellen. De casus betreft een huidige tennislocatie in Breukelen. Over Morgen begeleidt als…

Haalbaarheidsstudie en ontwikkelstrategie Hazelaarplein Vianen

Vraag aan ons De gemeente Vianen heeft aan Over Morgen gevraagd om onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid en een ontwikkelstrategie op te stellen voor het Hazelaarplein. De locatie ligt ten oosten van de binnenstad Vianen in de wijk Vijfheerenlanden en is ongeveer 2,2 hectare groot. Het programma betreft de bouw van een appartementencomplex…

Zelfbouw Rotterdam

Vraag aan ons Rotterdam-Zuid heeft te maken met een diversiteit aan vraagstukken en problemen. De effecten zijn vergelijkbaar met die in krimpregio’s. Eén van de problemen is de grote hoeveelheid goedkope woningen in Zuid. Met het mogelijk maken van onder andere (collectief) particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) moet de woningvoorraad in Zuid de komende jaren meer gedifferentieerd…

Van kolencentrale naar Groene Delta

Vraag aan ons De voormalige kolencentrale Centrale Gelderland van ENGIE in Nijmegen sloot in december 2015. Het terrein ligt in het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland. Hierdoor leent het zich uitstekend voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de opwekking van duurzame energie. Het op te stellen bestemmingsplan voor het terrein heeft in het kader…

Zandzoom Heiloo

Digitaal omgevingsmanagement voor Zandzoom in Heiloo

Vraag aan ons Het project Zandzoom ligt aan de zuidkant van Heiloo. Het plangebied is opgedeeld in een vijftal kamers met ieder een eigen ontwikkelplan. De ruimtelijke ontwikkelingen worden aangestuurd door de projectorganisatie Zandzoom. Over Morgen is door de projectorganisatie gevraagd om een digitale omgeving in te richten voor het beheer van de ruimtelijke informatie…

Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Vliegbasis Soesterberg is een unieke plek in Nederland. Militair erfgoed, bijzondere natuur, wonen en recreatie komen in dit project allemaal samen. De natuurontwikkeling en de openstelling van het park worden bekostigd uit woningbouw aan de rand van het park ter hoogte van Soesterberg-Noord. Hier komt op het terrein van de Vliegbasis een unieke woonwijk.

Rol RWS bij duurzame mobiliteit

Vraag aan ons In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Over Morgen de trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit in beeld gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen elektrificatie, deelmobiliteit, autonoom vervoer en data & digitalisering. De verduurzaming van mobiliteit gaat verder dan de transitie van fossiele brandstoffen naar schoon vervoer. Duurzame mobiliteit is…

“Wij worden energieleverend!” Wat betekent dat ruimtelijk?

Vraag aan ons Wat betekent het ruimtelijk als gemeente Haarlemmermeer energieleverend wil zijn aan de regio en wat zijn de handelingsperspectieven die hieruit ontstaan? Wij hebben samen met stakeholders en onze partners Quintel en H+N+S Landschapsarchitecten deze ruimtelijke verkenning uitgevoerd.   Onze oplossing Met het Energietransitie -Model en de -Atlas hebben we drie scenario’s van…