Ontwikkeling binnenstad

Voor de binnenstad van Schiedam hebben wij samen met relevante partijen een toekomstperspectief opgesteld. Een concrete prioritering van middelen en maatschappelijke, economische en ruimtelijke ambities bestendigen de ingeslagen koers.

Spoorzone Delft

Voor spoorzone Delft is door ons een proces voor vraaggestuurde ontwikkeling in gang gezet, waarbij we de balans tussen helderheid bieden en ruimte voor initiatief bewaken. Het tijdelijk gebruik van het gebied maakt onderdeel uit van de ontwikkelstrategie.

Slimme inzet participatie en communicatie in Naarden

In Naarden hebben wij het participatietraject opgetuigd voor de ontwikkeling van een gebied in een bestaand woonwijk. Op basis van gesprekken met sleutelfiguren hebben we een aanpak opgesteld en vanuit verschillende rollen uitgevoerd. Het ene moment als procesbegeleider, het andere moment als strateeg en adviseur of als facilitator van interactieve bijeenkomsten en producent van communicatiemiddelen.

Duurzaamheid Haagse wijken

Over Morgen ontwikkelde een subsidieregeling voor energiebesparing en CO2 reductie die de kracht van de stad maximaal benut. In totaal is 200.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld met als resultaat dat er 26 initiatieven blijvend bezig zijn met het verduurzamen van Den Haag.

Elektrisch vervoer en laadpalen

We voeren voor gemeente Den Haag de regie over het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Daarnaast hebben we een plan geschreven over hoe de gemeente in de toekomst een rendabele businesscase voor laadinfrastructuur kan faciliteren.

Verduurzamen 4000 woningen

We hebben een plan van aanpak geschreven aan de hand waarvan wij langs drie sporen werken aan verduurzaming van Haagse woningen: van individuele woning naar gezamelijke straataanpak; het betrekken van aanbodzijde en het samenbrengen van vraag en aanbod.