Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Vliegbasis Soesterberg is een unieke plek in Nederland. Militair erfgoed, bijzondere natuur, wonen en recreatie komen in dit project allemaal samen. De natuurontwikkeling en de openstelling van het park worden bekostigd uit woningbouw aan de rand van het park ter hoogte van Soesterberg-Noord. Hier komt op het terrein van de Vliegbasis een unieke woonwijk.

Rol RWS bij duurzame mobiliteit

Vraag aan ons In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Over Morgen de trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit in beeld gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen elektrificatie, deelmobiliteit, autonoom vervoer en data & digitalisering. De verduurzaming van mobiliteit gaat verder dan de transitie van fossiele brandstoffen naar schoon vervoer. Duurzame mobiliteit is…

“Wij worden energieleverend!” Wat betekent dat ruimtelijk?

Vraag aan ons Wat betekent het ruimtelijk als gemeente Haarlemmermeer energieleverend wil zijn aan de regio en wat zijn de handelingsperspectieven die hieruit ontstaan? Wij hebben samen met stakeholders en onze partners Quintel en H+N+S Landschapsarchitecten deze ruimtelijke verkenning uitgevoerd.   Onze oplossing Met het Energietransitie -Model en de -Atlas hebben we drie scenario’s van…

Uitvoerings- programma noordelijke Maasvallei

Vraag aan ons De noordelijke Maasvallei, met in het bijzonder de Maasheggen, is een uniek en prachtig gebied met een uitgebreide historie. De Maasheggen vormen een waardevol cultuurlandschap en een keten van natuurgebieden langs de Maas. In dit gebied zijn diverse gebiedsprocessen, projecten en programma’s door veel verschillende partijen naast elkaar geïnitieerd. Over Morgen is…

Regionale Energiestrategie voor de regio Noord-Veluwe

Vraag aan ons In 2016 heeft de regio Noord-Veluwe een routekaart naar een klimaatneutrale regio opgesteld. Belangrijk speerpunt hierin was de ruimtelijke inpassing van duurzame energie en impuls op regionale energieproductie. Men begreep goed dat grootschalige duurzame energieproductie op relatief korte termijn veel resultaat oplevert. De regio vroeg ons een intensief proces met stakeholders te…

Grondwaardebepaling Pijnacker-Nootdorp

Vraag aan ons De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Over Morgen gevraagd om een marktconforme grondwaardebepaling te doen voor een grote woningbouwlocatie. De gronden worden aangeboden aan de betrokken ontwikkelaar die als eerste een bod mag doen. Het gaat om een locatie waar alleen woningen worden gerealiseerd, waarbij de verdere inrichting ook voor rekening is van de…

Toekomstvisie en projectmanagement ruimtelijke projecten Ommen

Vraag aan ons Ommen, een gemeente in het hart van het Overijsselse Vechtdal, staat niet stil. Hier lopen verschillende ruimtelijke projecten die bijdragen aan ruimte voor wonen en ondernemen. Zo is de gemeente in de afrondende fase van het Actieplan Centrumontwikkeling, een programma dat de aantrekkelijkheid van het centrum van Ommen moet verbeteren. Daarnaast is…

Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk is gestart met het programma implementatie Omgevingswet. Besloten is om als één van de eerste onderdelen aan de slag te gaan met de een Omgevingsvisie voor de gehele gemeente. Over Morgen & Urhahn helpen te komen tot een gedragen en dynamische Omgevingsvisie, die samen wordt gemaakt én samen wordt uitgevoerd.

Warmtevisie Nijmegen

Vraag aan ons Gemeente Nijmegen vroeg ons om een warmtevisie op te stellen. Voor de European Green Capital van dit jaar doen wij dat natuurlijk graag! Die titel krijgt een gemeente niet zomaar, Nijmegen is koploper als het gaat om de energietransitie.   Ook op het gebied van warmte speelde er toen we begonnen met…

Blue District Cartesiusdriehoek

Duurzaam mobiliteitsconcept gebiedsontwikkeling Cartesiusdriehoek

Vraag aan ons MRP Development & Ballast Nedam Development willen een visie op schone en slimme mobiliteit opstellen en het ontwikkelen van een aansprekend en duurzaam mobiliteitsconcept. Dit specifiek voor de gebiedsontwikkeling Cartesiusdriehoek als onderdeel van een tenderprocedure.   Onze oplossing Wij hebben voor onze opdrachtgevers een aansprekende en ambitieuze visie op duurzame mobiliteit uitgewerkt…