Ontwikkeling windmolenparken

Gemeente Almere


Vraag aan ons
Help ons de ontwikkeling van twee windmolenparken mogelijk te maken, waarbij het van belang is dat Almeerse bewoners financieel kunnen profiteren.

Contactpersoon

Mirte van der Vliet
Mirte van der Vliet
06 41 43 20 07 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Tags

zon & wind

De gemeente Almere heeft zich ten doel gesteld om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt! wordt invulling gegeven aan die doelstelling. Binnen de werklijn wind wordt inzet op de opschaling van het huidige windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus, en van de windmolens in de bocht van de A27 (als onderdeel van het toekomstige windpark Zeewolde). Windenergie is een politiek gevoelig dossier in Almere.

Over Morgen heeft namens de gemeente Almere voor de opschaling van het windpark Jaap Rodenburg de onderhandelingen gevoerd voor de anterieure overeenkomst tussen gemeente, burgerwindcoöperatie en de ontwikkelende partij. Ook is een bewonersraadpleging georganiseerd over de locatie en opstelling van het windpark en voeren wij regie op de MER-beoordelingsnotitie en vergunningverlening.

Voor het windpark Zeewolde is het ministerie van EZ bevoegd gezag. Wij helpen de gemeente Almere op bestuurlijk niveau haar belangen te behartigen bij de ontwikkeling van het windpark en we adviseren over de wijze waarop het omgevingsfonds ingericht dient te worden, zodat bestaande en toekomstige Almeerse omwonenden kunnen profiteren van / worden gecompenseerd voor het windpark.

Simple Share Buttons