Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Provincie Utrecht


Vraag aan ons
Aan Over Morgen is gevraagd om het gedelegeerd opdrachtgeverschap voor een unieke woonwijk te verzorgen, die op het terrein van de Vliegbasis komt.

Contactpersoon

Ruben Visser
Ruben Visser
06 14 97 30 77 | mail

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Tags

gebiedsvernieuwing

Over Morgen verzorgt het gedelegeerd opdrachtgeverschap voor deze toekomstige woonwijk. De gedelegeerd opdrachtgever verzorgt het overall procesmanagement en richt de samenwerkingsorganisatie in. Vanuit onze expertise op woningontwikkelingen richten wij een slagvaardige en samenwerkende projectorganisatie in, waarbij veel aandacht is voor de samenwerking tussen de provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist.

De woonwijk Vliegbasis Soesterberg beoogt een unieke wijk te worden. Een wijk die natuurinclusief ontworpen wordt en waarbij karakteristieke elementen zoals de voormalige verkeerstoren en de taxibaan in de wijk worden opgenomen. De woonwijk van circa 220-250 woningen moet ruimte geven aan verschillende woonmilieus, waaronder particulier opdrachtgeverschap. De wijk wordt een duurzame, gasvrije wijk. Belangrijke planvormingsproducten zijn het stedenbouwkundig plan, beeldregieplan en inrichtingsplan openbare ruimte. Ook is Over Morgen medeverantwoordelijk voor de ontwikkelstrategie.

Simple Share Buttons