Uitvoeringsprogramma noordelijke Maasvallei

Gemeente Boxmeer


Vraag aan ons
De noordelijke Maasvallei, met in het bijzonder de Maasheggen, is een uniek en prachtig gebied met een uitgebreide historie. De Maasheggen vormen een waardevol cultuurlandschap en een keten van natuurgebieden langs de Maas. In dit gebied zijn diverse gebiedsprocessen, projecten en programma’s door veel verschillende partijen naast elkaar geïnitieerd. Over Morgen is gevraagd om een samenhangend en gedragen integraal uitvoeringsprogramma voor de noordelijke Maasvallei op te stellen.

Contactpersoon

Ruben Visser
Ruben Visser
06 14 97 30 77 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Boxmeer

Tags

gebiedsvernieuwing

In het uitvoeringsprogramma staan de opgaven en ambitie centraal. De ambitie voor de noordelijke Maasvallei is: “het vanuit de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden de Maasheggen ontwikkelen als een aaneengesloten natuurgebied met UNESCO-biosfeerstatus, waarbij de Maasheggen een ‘groene katalysator’ is voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de noordelijke Maasvallei.” Deze ambitie is uitgewerkt in programmalijnen met projecten. Het uitvoeringsprogramma geeft daarmee overzicht op projecten, middelen en werksystematiek. Het resultaat van het proces is een gedragen en haalbaar uitvoeringsprogramma dat initiatieven, projecten en opgaven samenhangend presenteert, zowel in woord (rapportage), beeld (kaarten) als overzicht (projectenboek).

De omschreven ambitie zet een nadrukkelijke stip op de horizon en dat is een UNESCO-biosfeerreservaat status voor het Maasheggengebied. Een UNESCO-biosfeer status voor het gebied is alleen gelegitimeerd wanneer met vermeende krachten wordt gewerkt aan het herstel van het cultuurhistorisch landschap Maasheggen. Een belangrijk project om invulling te geven aan de doelstelling voor de Maasheggen is het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De noordelijke Maasvallei zal zich ruimtelijk en economisch ontwikkelen wanneer de Maasheggen ‘tot bloei komen’. Door te investeren in het historische natuur­ -en cultuurlandschap zet het gebied zichzelf weer op de kaart. Na het afronden van het uitvoeringsprogramma heeft Over Morgen de gebiedspartners ondersteund in het proces voor de aanvraag bij UNESCO voor deelname aan het programma ‘Man and the biosphere’.

Het uitvoeringsprogramma noordelijke Maasvallei is hier te vinden. Meer informatie over deelname van de Maasheggen aan het UNESCO biosfeer programma is te vinden op de door ons ontwikkelde storymap: www.maasheggenunesco.com

Simple Share Buttons