Het klimaat verandert. We passen ons daarop aan, voor een toekomstbestendig NederlandMaar welke strategie voor klimaatadaptatie kies je? Hoe werk je samen binnen een regio? En hoe laat je bewoners meedoen in de wijk? Over Morgen is jouw samenwerkingspartner.

Maarten Verkerk Over Morgen

Waar we je mee kunnen helpen

Strategie en maatregelen klimaatadaptatie

Na de stresstest weet je welke impact klimaatverandering op jouw regio heeft. Het aanpakken van deze risico’s brengt kansen voor een gezonde, veilige en sociale leefomgeving. Maar hoe doe je dat? Onze adviseurs kunnen je helpen met:

 • Uitkomsten van de stresstest verbeelden en prioriteren
 • Risicodialogen voeren
 • Een adaptatiestrategie of -programma
 • Maatregelenpakket of uitvoeringsagenda
 • Financieringsplan

Bekijk onze projecten

Regionale samenwerking droogte

Minder droogte op de Nederlandse zandgronden vraagt om een regionale aanpak. Als programma- of gebiedsmanager sta je voor de uitdaging om alle belangen mee te nemen: van landbouw en natuur tot drinkwatervoorziening. Onze adviseurs kunnen je helpen met:

 • Ambities en doelen vastleggen
 • Een uitvoeringsagenda
 • Draagvlak binnen en buiten je eigen organisatie
 • De juiste partijen enthousiasmeren en laten samenwerken
 • Projecten versnellen of uitvoeren

Bekijk onze projecten

Groene, gezonde gebiedsontwikkeling

Met klimaatadaptieve maatregelen creëren we een groenere en gezondere leef- en werkomgeving. Dit vraagt meer ruimte voor groen, water en biodiversiteit. Maar hoe doe je dat bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed en de renovatie van bestaand gebied? Onze adviseurs kunnen je helpen met:

 • Een Programma van Eisen
 • Omgevingsvisies of duurzaamheidsvisies
 • Programmamanagement 
 • Klimaatrisico-analyse bij investeringen

Klimaatadaptatie met bewoners

Een stad, dorp of wijk klimaatadaptief maken: dat kan alleen samen met de bewoners. Want het zijn vooral hun eigen huizen en tuinen. Maar hoe zorg je dat ze meedoen? Onze adviseurs kunnen je helpen met:

 • Participatiestrategie ontwikkelen met data 
 • Klimaatadaptatie inpassen in integrale duurzame wijkaanpak
 • Participatiestrategie uitvoeren

Bekijk onze projecten

Onze adviseurs klimaatadaptatie

Samen met jou brengen onze adviseurs klimaatadaptatie in beweging. Binnen je eigen organisatie en daarbuiten. Voor groene en gezonde steden, regio’s en wijken.

Fiona van der Burgt

Fiona van der Burgt

Lennart van Gameren

Lennart van Gameren

Mandy Lingeman

Mandy Lingeman Over Morgen

Maarten Verkerk

Maarten Verkerk Over Morgen

Els Ribbers

Els Ribbers

Hidde van der Kolk

Hidde van der Kolk

Klimaatadaptatie is inzetten op een groene en gezonde leef- en werkomgeving

Het klimaat verandert. Droogte, wateroverlast, overstroming, hitte, storm en hagel, bodemdaling waren er altijd al, maar nemen in heftigheid toe.

Klimaatverandering: we moeten ons aanpassen

We moeten en willen ons aanpassen aan deze veranderingen, voor een toekomstbestendige leefomgeving. Het mooie is: dat biedt kansen voor een groene en gezonde leefomgeving. 

Alleen samen lukt het

Over Morgen bundelt de krachten van mensen en organisaties met ambities in de leefomgeving. We organiseren samenwerking, ondersteunen bij investeringsbeslissingen, brengen inzichten met onze toepassingsgerichte informatieproducten en realiseren programma’s, plannen en projecten. 

Integrale aanpak

Klimaatadaptatie is een belangrijk onderdeel van een integrale aanpak om samen een duurzame leefwereld te realiseren, met kansen op het snijvlak van de energie- en landbouwtransitie en de woningbouwopgave.

Data, financiële sturing en participatie

Data-analyse en monitoring, financiële sturing, co-creatie en participatie zijn onze instrumenten om je te helpen buiten blijvende impact te hebben.