Maartens talent is ‘het aangaan’ van uitdagingen: waar een wil is, is een weg. Hij heeft in binnen- en buitenland ervaren wat droogte en wateroverlast voor mensen kan betekenen en daarmee zijn hart verpand aan het werken aan klimaatadaptatie.

Maarten werkt het liefst verbindend en multischalig: van strategisch nationale beleidsprogramma’s, via regionale en lokale samenwerking tot concrete maatregelen in de achtertuin. Maarten is breed inzetbaar als programmamanager, adviseur, aanjager, procesbegeleider en community manager. Altijd met klimaatadaptatie als onderwerp.

Hij zoekt naar hoe klimaatadaptatie en andere domeinen elkaar kunnen versterken, zoals participatie, gedragsverandering, gebiedsontwikkeling, energietransitie en duurzame mobiliteit.

maarten.verkerk@overmorgen.nl
06 2256 2883

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat duurzame gebiedsontwikkeling

Klimaatadaptatie regio

Benut de kracht van de regio bij klimaatadaptatie breder

Regionale samenwerking is rond de opgave klimaatadaptatie al op veel plekken sterk verankerd. De ‘regio’ is een belangrijke schakel tussen het nationale en lokale schaalniveau. De adviseurs van Over Morgen zien kansen om die samenwerking nóg beter te benutten, door verbinding te maken met andere regionale opgaven. De ‘regio’ is belangrijk als het gaat om…

climate adaptation summit

Climate Adaptation Summit ontzettend inspirerend

Zonder actie gaan we veel schade ondervinden van de het veranderende klimaat. Adviseur klimaatadaptatie Maarten Verkerk volgt de eerste internationale Climate Adaptation Summit op de voet. Bij Over Morgen is klimaatadaptatie een essentieel onderwerp van ons werk aan de toekomstbestendige leefomgeving. Het is ontzettend inspirerend om de wereldleiders zich tijdens de 1e internationale Climate Adaptation…

Klimaatadaptatie

Over Morgen aan de slag met klimaatadaptatie in Zuid-Nederland

Piekbuien en extreem hete dagen raken onze landbouw, natuur, drinkwatervoorraden en ook thuis en op straat gaan we de klimaatverandering steeds meer voelen. Wij zien klimaatadaptatie als essentieel onderdeel voor een duurzame leefomgeving. We zijn daarom trots op onze nieuwe opdracht: we gaan voor de regio Zuid-Nederland een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie opstellen. Samen maken we…

Maarten Verkerk

Maarten Verkerk aanjager klimaatadaptatie bij Over Morgen

Klimaatadaptatie is voor Over Morgen een belangrijk thema. Het raakt aan veel gebieden waaraan wij werken. Aanpassen aan klimaatverandering is iets waar iedereen mee te maken krijgt. Onze nieuwe collega Maarten Verkerk is sinds kort bezig om onze diensten op dit gebied te optimaliseren en integraal te laten landen in onze leefomgeving. Maarten: ‘Klimaatadaptatie oppakken vanuit…