Maartens talent is ‘het aangaan’ van uitdagingen: waar een wil is, is een weg. Hij heeft in binnen- en buitenland ervaren wat droogte en wateroverlast voor mensen kan betekenen en daarmee zijn hart verpand aan het werken aan klimaatadaptatie.

Maarten werkt het liefst verbindend en multischalig: van strategisch nationale beleidsprogramma’s, via regionale en lokale samenwerking tot concrete maatregelen in de achtertuin. Maarten is breed inzetbaar als programmamanager, adviseur, aanjager, procesbegeleider en community manager. Altijd met klimaatadaptatie als onderwerp.

Hij zoekt naar hoe klimaatadaptatie en andere domeinen elkaar kunnen versterken, zoals participatie, gedragsverandering, gebiedsontwikkeling, energietransitie en duurzame mobiliteit.

maarten.verkerk@overmorgen.nl
06 2256 2883

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat gebiedsvernieuwing

Maarten Verkerk

Maarten Verkerk aanjager klimaatadaptatie bij Over Morgen

Klimaatadaptatie is voor Over Morgen een belangrijk thema. Het raakt aan veel gebieden waaraan wij werken. Aanpassen aan klimaatverandering is iets waar iedereen mee te maken krijgt. Onze nieuwe collega Maarten Verkerk is sinds kort bezig om onze diensten op dit gebied te optimaliseren en integraal te laten landen in onze leefomgeving. Maarten: ‘Klimaatadaptatie oppakken vanuit…