Toenemende klimaatverandering en bevolkingsgroei vergroten de druk op de leefomgeving. Gebrek aan groen en waterberging in de stad zorgen voor hittestress in de zomer en wateroverlast in de winter.
De intensieve land- en bosbouw met hun monoculturen drijven veel natuurlijke soorten tot uitsterving en brengen droogtestress en risico op natuurbranden.

De oplossing is een klimaatadaptieve, duurzame en natuurinclusieve wereld. Een wereld waarin deze thema’s elkaar niet tegenwerken, maar juist versterken. Helaas is deze wereld nog niet vanzelfsprekend.

Els zet zich graag in om deze transitie te versnellen en de negatieve impact van menselijke activiteiten op de natuurlijke omgeving te minimaliseren. Met affiniteit voor data en liefde voor de natuur brengt ze een uniek en vernieuwend perspectief in de duurzame gebiedsontwikkelingsvraagstukken.

Els brengt de complexe en vaak tegenstrijdige problemen in een gebied in kaart. Ook ziet ze mooie kansen om de natuur te gebruiken om klimaatadaptatie te versnellen en de leefbaarheid van zowel stad als platteland te vergroten.

Els is een sterke inhoudelijke en analytische adviseur, die mensen met haar passie ook weet te enthousiasmeren en te verbinden.

els.ribbers@overmorgen.nl
06 512 51 421

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling klimaatadaptatie

Berichten van Els

natuur centraal

‘De natuur is geen kostenpost’

Het is slecht gesteld met onze natuur. Als we zo doorgaan, stevenen we na de stikstofcrisis nu ook nog af op een watercrisis. Adviseur klimaatadaptatie Els Ribbers merkt dat de aanpak van deze problemen vooral wordt gezien als een grote kostenpost. Zij pleit ervoor om de meerwaarde van de natuur weer centraal te stellen en…

Els Ribbers

Els Ribbers aan de slag voor Over Morgen

Onze nieuwe collega Els Ribbers heeft een grote droom: een klimaatadaptieve, duurzame en natuurinclusieve wereld. Een wereld waarin deze thema’s elkaar niet tegenwerken, maar juist versterken. Helaas is deze wereld nog niet vanzelfsprekend. Ze vertelt hoe zij via Over Morgen met opdrachtgevers bijdraagt aan het waarmaken van haar droom. Waarom heb je voor Over Morgen…