Fiona is een gepassioneerde professional met de ambitie om de wereld duurzaam, groen en klimaatbestendig in te richten. Ze heeft een sterk analytische en data-gedreven achtergrond, gecombineerd met een flinke dosis sociale en communicatieve vaardigheden.

Ze houdt ervan complexe problemen aan te pakken en in verbinding met alle betrokken partijen resultaat neer te zetten. Slimme en strategische klimaatoplossingen vragen om vergaande samenwerking. Fiona draagt bij aan het vormgeven van klimaatadaptatie door partijen samen te brengen, data-gedreven strategieën en risico-assessments uit te voeren en natuur en biodiversiteit onderdeel te maken van de oplossing. Fiona is breed inzetbaar; enthousiast, ondernemend en gedreven.

fiona.vanderburgt@overmorgen.nl
06 23 49 18 98

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie waardevolle buitengebieden

Berichten van Fiona

Lokale Adaptatiestrategie

West Betuwe voert vernieuwende koers met Lokale Adaptatiestrategie

In het Nederlandse rivierengebied wordt klimaatverandering al volop gevoeld. De gemeente West Betuwe ziet deze risico’s en onderneemt nu actie voor een weerbare en gezonde leef- en werkomgeving. Afgelopen week stemde de gemeenteraad in met een Lokale Adaptatiestrategie en een groot maatregelenpakket die toewerken naar een klimaatbestendig West Betuwe. Over Morgen heeft de gemeente geholpen…

biodiversiteit Flevoland

Flevoland als voorbeeld voor biodiversiteit

In Kunming (China) is een mondiale conferentie over biodiversiteitsverlies gehouden. Momenteel werken we bij Over Morgen in Flevoland aan een strategie en maatregelen om het gebied klimaatadaptief in te richten. Op het eerste gezicht lijken deze twee zaken niet zoveel met elkaar te maken te hebben. Toch zouden klimaatadaptieve maatregelen en deze conferentie weleens in…

IPCC-rapport

IPCC-rapport motivator voor vergaande klimaatactie

De samenvatting van het IPCC-klimaatrapport windt er geen doekjes om: klimaatverandering speelt over de hele wereld. Onomkeerbare processen, zoals grootschalige afsmelt van de Antarctische ijskap, zijn niet uit te sluiten bij 1,5 of 2 graden opwarming. Op lange termijn zal dit ook effect hebben op de bewoonbaarheid van Nederland. Een behoorlijke motivator om nog verregaander…