Voedsel raakt onze leefomgeving. Het is vrijwel overal zichtbaar. Aanlokkelijke reclames in bushokjes, op elke straathoek een snelle hap of flitsende ‘Gorilla’s’ op onze fietspaden. Buiten de steden is ons land grotendeels ingericht op de productie van voedsel, met significante gevolgen voor klimaat, biodiversiteit en natuur. Vanuit Over Morgen jagen wij de transitie naar een eerlijker, gezonder en duurzamer voedselsysteem graag samen met jou aan, van Rijk tot gemeente, van ondernemer tot regio of provincie.

image-11

Waar we je mee kunnen helpen

Samen met jou versnellen we de voedseltransitie. We ondersteunen gemeenten en regio’s bij het komen tot lokaal of regionaal voedselbeleid, of je nou aan de start staat of al een flink eind op weg bent. 

Wat we doen

Agenderen
Van de voedseltransitie of specifieke voedselopgaven in jouw gemeente, regio of organisatie

Voedselbeleid ontwikkelen
Zoals een voedselstrategie of -agenda, samen met betrokken partijen en inwoners

Voedselbeleid uitvoeren
Denk aan projecten en strategische trajecten om je doelstellingen te bereiken

Voedselbeleid monitoren en evalueren
Denk aan een monitoring- en evaluatieplan, verzamelen van data of een enquête
 

Vragen die aan bod komen

  • Wat is jullie voedselambitie voor de lange termijn? 
  • Welke concrete doelen kunnen het best gesteld worden om deze ambitie te realiseren? 
  • Wat willen jullie bereikt hebben over 1, 3 en 10 jaar?
  • Welke activiteiten zijn er nu al in jullie stad/gebied die hieraan bijdragen? 
  • Welke beleidsinstrumenten kunnen jullie het beste inzetten om jullie doelen te bereiken? 
  • Wat zijn de indicatoren om te bepalen of de doelen bereikt zijn? 

Data voor een toekomstbestendig voedselsysteem

Data kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem. Het brengt in kaart hoe we gezonder kunnen consumeren, eerlijker kunnen produceren en duurzamer kunnen distribueren. 

voedselketenanalyse

Over Morgen ontwikkelt continu dataproducten die helpen bij deze opgaven. Zo brengen we bijvoorbeeld in kaart:  

  • Hoe je eetbaar groen met klimaatadaptatie combineert  
  • Waar je onbemande buurtsupers het beste kunt plaatsen tegen supermarktarmoede en voor een kortere keten tussen boer en burger 
  • Wat de effecten zijn van klimaatverandering op de (mis)match tussen bodem en gewassen

Onze adviseurs voedseltransitie

Met verstand van inhoud, verbindende proceskunst en sterk project- en programmamanagement, maken we in samenwerking met jou visies, strategieën, plannen en programma’s.

Lisa Olsthoorn

Lisa Olsthoorn

Silke Nieuwenhuis

Silke Nieuwenhuis - tbv website

Sander Simonse

Sander Simonse

Rik Tijhuis

Rik Tijhuis

Lara Sibbing

image-11

Met de voedseltransitie houden we mensen gezond, onze planeet leefbaar en maken we onze omgeving natuurlijker

Willen we zorg dragen voor onze toekomstige generaties en de planeet, dan moeten we fundamenteel anders omgaan met voedsel.

Dit biedt, naast de positieve invloed op het milieu en onze gezondheid ook veel andere kansen. Denk aan nieuwe banen en opleidingen, gezonde verdienmodellen en verbeterde samenwerkingsvormen.

De voedseltransitie is een aanjager voor andere ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie, de inrichting van buitengebieden en logistiek.

voedseltransitie

Doe mee met onze 3-daagse training voor gemeentebestuurders