Voedsel raakt onze leefomgeving. Buiten de steden is ons land grotendeels ingericht op de productie van voedsel, met significante gevolgen voor klimaat, biodiversiteit en natuur.

Willen we zorg dragen voor toekomstige generaties en de planeet, dan moeten we fundamenteel anders omgaan met voedsel. Dit biedt, naast de positieve invloed op milieu en gezondheid ook veel andere kansen. Denk aan nieuwe banen en opleidingen, gezonde verdienmodellen en verbeterde samenwerkingsvormen.

Vanuit Over Morgen jagen wij de transitie naar een eerlijker, gezonder en duurzamer voedselsysteem graag samen met jou aan, van Rijk tot gemeente, van ondernemer tot regio of provincie.

image-11

Waar we je mee kunnen helpen

Samen met jou versnellen we de voedseltransitie. We ondersteunen gemeenten en regio’s om te komen tot lokaal of regionaal voedselbeleid, of je nou aan de start staat of al een flink eind op weg bent.

Agenderen en enthousiasmeren

Wil je als gemeentebestuurder of ambtenaar aan de slag met de voedseltransitie, maar weet je niet waar te beginnen? Wij helpen je graag op weg. Wij vragen niet wat de gemeente kan doen op het gebied van voedsel, maar wat voedsel kan betekenen voor jouw gemeente. Met een mix van doeltreffende, creatieve werkvormen zetten we samen de voedseltransitie op de agenda in jouw gemeente.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Workshops en themaverkenning
 • Inspringtheater
 • Storytelling
 • Debat
 • Lezing
 • Bewonersbijeenkomst
Neem contact op met Lara Sibbing

Voedselbeleid ontwikkelen

Als gemeente sta je het dichtst bij je inwoners, van ondernemer tot consument. Je weet wat er speelt en kunt beleid op maat maken. Daarom heb je als gemeente een onmisbare rol in de voedseltransitie. Met goed voedselbeleid werk je niet alleen aan de omschakeling naar het voedselsysteem van de toekomst. Je pakt tegelijkertijd andere maatschappelijke thema’s aan. Zo draagt de voedseltransitie bijvoorbeeld bij aan klimaatadaptatie, natuur- en biodiversiteitsherstel, een gezondere leefomgeving en een sterkere lokale economie.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Koers bepalen
 • Voedselvisie
 • Voedselstrategie
 • Regionale voedselstrategie
 • Uitvoeringsagenda
 • Advies
Neem contact op met Lara Sibbing

Projectmanagement en uitvoering

We helpen je graag om van papier naar praktijk te gaan. Met een integrale blik, en inhoudelijke expertise op de deelonderwerpen van de voedseltransitie. Van korte ketens, tot de eiwittransitie. Om maatschappelijk impact te hebben, zetten we het gebied en de mensen centraal. Bij elke stap in het proces zoeken we de verbinding met bewoners, ondernemers, organisaties en eindgebruikers.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Projectontwikkeling
 • Projectmanagement
 • Projectondersteuning
 • Bottom-up processen
 • Initiatieven inventariseren
 • Stakeholders inventariseren
 • Makelaarsrol
Neem contact op met Eefje Hendriks

Bekijk onze projecten

Voedselbeleid monitoren en evalueren

Data kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem. Het brengt in kaart hoe we gezonder kunnen consumeren, eerlijker kunnen produceren en duurzamer kunnen distribueren. Over Morgen ontwikkelt continu dataproducten die helpen bij deze opgaven. Zo brengen we bijvoorbeeld in kaart:

 • hoe je eetbaar groen met klimaatadaptatie combineert
 • waar je onbemande buurtsupers het beste kunt plaatsen tegen supermarktarmoede en voor een kortere keten tussen boer en burger
 • wat de effecten zijn van klimaatverandering op de (mis)match tussen bodem en gewassen

kwalitatief onderzoek om de verbinding tussen producent en consument te verbeteren.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Data-analyse
 • Scans
 • GIS
 • Kwalitatief onderzoek
 • Enquêtes
Neem contact op met Megan Visscher

Bekijk onze projecten

Adviseurs die werken aan de voedseltransitie

Lisa Olsthoorn

Lisa Olsthoorn

Megan Visscher

Megan Visscher

Sander Simonse

Sander Simonse

Rik Tijhuis

Rik Tijhuis

Lara Sibbing

image-11