In Nederland vragen grote onderwerpen als de klimaatproblematiek, het gebruik van schaarse ruimte en woningnood om actie in de komende jaren. Oplossingen staan niet op zichzelf en beïnvloeden elkaar. Daarom geloof ik in de sterke verbinding van de energietransitie met o.a. gebiedsontwikkeling zodat oplossingen elkaar versterken – en we het betaalbaar kunnen houden.

Ik ben ervaren en gepassioneerd in het begeleiden van organisaties naar duurzame en rendabele verbeteringen in processen en diensten. Daarbij gebruik ik meer dan twintig jaar aan ervaring in internationale (management)rollen met nadruk op veranderprocessen en samenwerkingsmodellen. Ik verbind en stimuleer teamleden, partners, klanten en aandeelhouders in complexe omgevingen.

Na enkele jaren bij ENGIE leiding gegeven te hebben aan het gehele proces van ontwikkeling tot en met exploitatie van warmtenetten en lokale energiesystemen, zet ik deze inhoudelijke basis nu in om de energietransitie verder aan te jagen en te versnellen. Het gaat om inzicht in wat vandaag wel kan, en met welke bouwstenen rekening gehouden moet worden op weg naar een toekomstig slim energiesysteem, inclusief smart mobility, storage en flexibiliteitsdiensten.

Door deze ervaring kan ik de strategische analyses en visies vertalen naar concrete investeringsvoorstellen en realisatie. Ik ben een snelle scherpe denker met systemisch inzicht: ik denk vooruit en zie verbanden in complexe omgevingen. Integriteit, humor en een pragmatische aanpak zijn voor mij leidend in iedere samenwerking wat samengaat met respect voor de individuele belangen.

jeanke.vanderhaar@overmorgen.nl
06 2023 0651

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie warmtetransitie

Berichten van Jeanke

Jeanke: Van Klimaatakkoord naar de Transitievisie Warmte: startblok voor een aardgasvrije gemeente

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld. Wil jij je alvast oriënteren op de transitievisie warmte? Wij hebben vanwege onze ervaring met het opstellen warmtevisies een goed beeld van de invulling. In het klimaatakkoord staat daarover het volgende: Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken…

Van Klimaatakkoord naar aardgasvrij: drie succesfactoren voor een sterke start

Het Klimaatakkoord is er! Een sterk staaltje polderen met aan de Gebouwde Omgeving tafel aanzienlijke resultaten. Een paar hoofdpunten: De energiebelasting op aardgas gaat omhoog en die op elektriciteit juist omlaag. Hierdoor blijven de energielasten voor de consument neutraal en wordt isolatie aantrekkelijker; Door de verschuiving van de energiebelasting worden de business cases voor aardgasvrije…

Onderzoek mogelijkheden restwarmte papierindustrie in Eerbeek

Het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Brummen/Eerbeek heeft dinsdag 13 juni besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar het benutten van restwarmte uit de papierindustrie. In gemeente Brummen/Eerbeek zijn drie papierfabrieken gehuisvest. Samen met de directies van deze fabrieken heeft de gemeente afgesproken om de mogelijkheden van distributie, opslag en het…

Jeanke: Collectieve warmte: vloek of zegen?

Iedere student of beginnend onderzoeker die een antwoord moet vinden op deze vraag zal zich vrij snel op het onderwerp stukbijten. Niet omdat er geen informatie te vinden is. Aan meningen geen gebrek. Waar de één verwijst naar een achterhaald systeem uit de voormalige Sovjet-Unie, noemt een ander het de redding voor de energietransitie. De…