In Nederland vragen grote onderwerpen als de klimaatproblematiek, het gebruik van schaarse ruimte en woningnood om actie in de komende jaren. Oplossingen staan niet op zichzelf en beïnvloeden elkaar. Daarom geloof ik in de sterke verbinding van de energietransitie met o.a. gebiedsontwikkeling zodat oplossingen elkaar versterken – en we het betaalbaar kunnen houden.

Ik ben ervaren en gepassioneerd in het begeleiden van organisaties naar duurzame en rendabele verbeteringen in processen en diensten. Daarbij gebruik ik meer dan twintig jaar aan ervaring in internationale (management)rollen met nadruk op veranderprocessen en samenwerkingsmodellen. Ik verbind en stimuleer teamleden, partners, klanten en aandeelhouders in complexe omgevingen.

Na enkele jaren bij ENGIE leiding gegeven te hebben aan het gehele proces van ontwikkeling tot en met exploitatie van warmtenetten en lokale energiesystemen, zet ik deze inhoudelijke basis nu in om de energietransitie verder aan te jagen en te versnellen. Het gaat om inzicht in wat vandaag wel kan, en met welke bouwstenen rekening gehouden moet worden op weg naar een toekomstig slim energiesysteem, inclusief smart mobility, storage en flexibiliteitsdiensten.

Door deze ervaring kan ik de strategische analyses en visies vertalen naar concrete investeringsvoorstellen en realisatie. Ik ben een snelle scherpe denker met systemisch inzicht: ik denk vooruit en zie verbanden in complexe omgevingen. Integriteit, humor en een pragmatische aanpak zijn voor mij leidend in iedere samenwerking wat samengaat met respect voor de individuele belangen.

jeanke.vanderhaar@overmorgen.nl
06 2023 0651

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie warmtetransitie

Berichten van Jeanke

PBL energietransitie

Rapport PBL over betaalbaarheid geeft beperkt beeld

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vanochtend een rapport naar buiten gebracht over de betaalbaarheid van verduurzaming van koopwoningen. De conclusie in dit rapport was duidelijk: in veel huishoudens gaat investeren in verduurzaming niet terugverdiend worden. Maar kan deze conclusie zo stellig voor alle woningen getrokken worden? Niet op basis van dit rapport en…

wijkaanpak warmtetransitie

Tips voor starten met een wijkaanpak: koppelkansen

Op verschillende plekken in Nederland wordt een begin gemaakt met de uitvoeringsfase van de warmtetransitie. Gemeenten gaan samen met stakeholders en bewoners aan de slag in een wijk om deze aardgasvrij te maken. Starten met een wijkaanpak, hoe doe je dat? Deel 1: koppelkansen. Alle begin is lastig, zeker bij onontgonnen terrein als de warmtetransitie.…

De #OverMorgenSkills van Jade Oudejans

Aankomende tijd lichten we de #OverMorgenSkills van verschillende collega’s uit. In dit item de skills van Jade Oudejans. Lef: niet bang zijn voor nieuwe dingen Ik pak zaken graag op mijn eigen wijze aan. Ik vind het dan ook heerlijk dat ik hierin als procesbegeleider de vrijheid heb. In de warmtetransitie ben je voortdurend bezig…

Jeanke: Van Klimaatakkoord naar de Transitievisie Warmte: Startblok voor een aardgasvrije gemeente

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld. Wij helpen momenteel veel gemeentes met die opgave. Maar wat is de opgave eigenlijk? In het klimaatakkoord staat daarover het volgende: “In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken waarvan de transitie vóór…