Gebiedsontwikkeling is wat ons betreft altijd duurzaam en heeft maatschappelijke impact. Wij werken aan duurzame gezonde steden en een vitaal buitengebied. Van binnenstedelijke transformatie tot het ontwikkelen van duurzame woonwijken en van regionale gebiedsprogramma’s tot herbestemming van vastgoed. Wij hebben brede expertise van duurzame energie en bijvoorbeeld mobiliteit, circulariteit en klimaatadaptatie.

We brengen energie, nemen verantwoordelijkheid, zijn vastberaden en vasthoudend en denken buiten de gebaande paden. Wij willen méér achterlaten dan alleen een projectresultaat. Daarom nemen we jou als opdrachtgever mee in het proces en streven ernaar jouw organisatie klaar te stomen  zodat je het project zelf verder kunt brengen.

Onze kracht zijn onze proces-, project- en programmamanagementvaardigheden gecombineerd met data-analyse, financiële regie en communicatie en participatie. Voor het slagen van een gebiedsontwikkeling is een effectieve projectorganisatie van groot belang. Wij beschikken over ervaren proces-, project- en programmamanagers, die zorgen voor een heldere structuur en die bouwen aan slagvaardige teams.

Integraal duurzaamheidsconcept

Gebiedsontwikkeling kan niet meer zonder een heldere, vooruitstrevende en afgewogen duurzaamheidsaanpak. Daarom maken wij voor gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties duurzaamheidsvisies en -concepten op thema’s als energie, circulariteit, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit en gezondheid.

Over Morgen helpt bij het bepalen van de ambitie, het ontwerpen van de visie, het bedenken en selecteren van elkaar versterkende maatregelen. Wij dragen er zorg voor dat deze duurzaamheidsaanpak passend is binnen de ruimtelijke context, de eindgebruikers, financiële haalbaarheid en organisatie van de gebiedsontwikkeling. Op deze wijze is er écht sprake van een integrale duurzame gebiedsontwikkeling.

Onze visies en concepten omvatten de volle breedte van het thema duurzaamheid. Specifieke informatie over duurzame mobiliteit binnen gebiedsontwikkeling vind je ook hier.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Duurzame binnensteden en dorpskernen

Het centrum van overmorgen is niet meer het centrum van vandaag. Of het nu de invloed is van verkoop via internet of de coronacrisis; de positie van stadscentra en dorpskernen verandert. Wij helpen je graag bij het toekomstbestendig maken van het centrum, door een inspirerende en gedragen visie te maken waarbij we rekening houden met trends en ontwikkelingen. Waarin de gebruiker centraal staat. Dit doen we samen met bezoekers, bewoners, winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeente.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Waardevolle buitengebieden

Het buitengebied van overmorgen is niet meer het buitengebied van vandaag, maar heeft goud in handen wanneer het de opgaven en transities omarmt als nieuw perspectief voor de toekomst.

Het buitengebied kent belangrijke en complexe opgaven die elkaar beïnvloeden. En die een beroep doen op de schaarse ruimte. Niets doen is geen optie. Over Morgen ondersteunt met het opzetten van integrale, gebiedsgerichte aanpakken.

Wij maken in samenwerking visies, strategieën, plannen en programma’s. Met verstand van inhoud en verbindende proceskunst en sterk project- en programmamanagement.

Download hier de brochure
Lees meer over het Rad van het Buitengebied
Neem vrijblijvend contact op

Toekomstbestendige wijken

Stadswijken worden in toenemende mate geconfronteerd met transities op het gebied van energie, wonen, circulariteit of mobiliteit. Tegelijkertijd spelen bij bewoners en bedrijven andere zaken die aandacht nodig hebben, zoals energie- of mobiliteitsarmoede, vereenzaming of weinig sociale cohesie.

Door de wijk centraal te stellen, verbinden we opgaven, identificeren koppelkansen en werken we deze uit. Hierbij zetten we onze expertise op het gebied van energietransitie en gebiedsontwikkeling en participatie in. Met een gebiedsgerichte, integrale aanpak werken we samen met bewoners en partners aan toekomstbestendige wijken.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Projectmanagement

Een gebiedsontwikkeling vraagt om sterk projectmanagement op proces en inhoud. Door onze onafhankelijke rol en strategische en analytische vaardigheden zijn we in staat projecten procesmatig goed te organiseren, bestuurlijk te managen, belangen te verbinden en met creatieve nieuwe oplossingen te komen.

Neem vrijblijvend contact op

Participatie

Over Morgen gelooft in participatie. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben invloed op de omgeving van inwoners en ondernemers. de omgeving. Op de fysieke omgeving, maar meer nog op de omgeving van de gebruikers en bewoners. Wij geloven dat, wanneer je de omgeving op tijd betrekt bij het maken van plannen, er ruimte is voor hun perspectief op de plannen. En dat je hierdoor tot betere oplossingen komt. Een participatie aanpak is elke keer anders, passend bij het doel, onderwerp, thema en de doelgroep.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op