Het werk van Over Morgen op zonne- en windenergie gaat over kennis vergroten, nieuwe duurzame energie realiseren voor nu en in de toekomst.

De verduurzaming van onze energievoorziening komt de komende jaren in een versnelling. Onze energiebronnen vernieuwen: van vervuilende gas- en kolencentrales naar warmte en elektriciteit uit grond, zon en wind. Ook onze leefomgeving gaat veranderen. Zonnepanelen, zonnecollectoren en windmolens zullen namelijk een grote bijdrage leveren aan de energietransitie.

 

Wij willen samen met jou de kwaliteit van onze leefomgeving behouden (of zelfs verbeteren) en het lokale draagvlak voor de duurzame opwek van energie versterken. Daarom zorgen we dat zonnepanelen, zonnecollectoren en windmolens op zorgvuldig uitgekozen locaties geplaatst worden. Bij zonne-energie benutten we geschikte daken maximaal en passen grond- en watergebonden installaties landschappelijk én maatschappelijk in. Bij zon en wind wegen we specifieke lokale thema’s zorgvuldig en in samenspraak met de belanghebbenden tegen elkaar af. Alleen op deze manier is het draagvlak maximaal en de toekomstige energievoorziening écht duurzaam.

Met onze kennis en expertise van de planologische aspecten, het participatieproces, het landschappelijke en technische ontwerp en de businesscases en financiering helpen wij publieke en private organisaties om weloverwogen besluiten te nemen, slimme keuzes te maken en projecten efficiënt tot realisatie te brengen.

Meld je hier aan voor de Thema-nieuwsbrief Zon & Wind en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Jan Jaap Wesselink.

Onze oplossingen

Met de Zonnewijzer heb je inzicht in de opgave, weet je waar je naartoe wilt, weet je waar en met wie je aan de slag gaat, stimuleer je het plaatsen van zonnepanelen op daken en ben je klaar voor zonneparken.

Het uitnodigingskader zonne- en windparken geeft duidelijkheid voor de omgeving, de initiatiefnemers en de gemeente waar zonnevelden en windparken mogelijk zijn en hoe we ze samen kunnen realiseren.

Tijdens een drie uur durende in-company Masterclass leer je alles wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een zonne- of windpark. Na deze Masterclass ben je in staat om op een deskundige en effectieve wijze beleid te maken voor zonne- of windparken en kun je gesprekken met marktpartijen aangaan.

Download hier de brochure Masterclass zon

Wij zetten onze ruime ervaring met gemeenten en onze kennis van zonne- en windparken graag voor je in om gezamenlijk een zonne- en/of windpark tot uitvoering te krijgen. Als adviseur én als ontwikkelaar van ons eigen zonnepark in Apeldoorn hebben wij alle benodigde expertise in huis.

De Businesscase Zon geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van zonnedaken en zonnevelden. Elke businesscase is maatwerk. Op basis van de locatie-specifieke kenmerken maken wij een analyse voor exploitatie met de Postcoderoos-regeling of de SDE-subsidie. Daarnaast adviseren wij over een passende financieringsstrategie, zodat het zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Een groot deel zonne-energie in Nederland kan worden opgewekt op daken. En vooral bedrijfsdaken hebben veel potentie. Over Morgen heeft alle kennis en kunde in huis om het realisatieproces van potentiescan tot exploitatie te doorlopen. We brengen op gebiedsniveau de potentie in kaart door middel van GIS-analyses en benaderen de dak-eigenaren met een voorstel op maat.

Cases