Vraag aan ons

Gemeente Beesel vroeg Over Morgen hen te helpen bij het opstellen van beleid rondom grootschalige duurzame energieopwekking en hen mee te nemen in de ins- and outs van het ontwikkelen van zonne- en windparken.

 

Onze oplossing

Tijdens de ander half uur durende Masterclasses Zon en Wind, hebben we de bijna honderd deelnemers (geïnteresseerde bewoners van de gemeente) meegenomen in alles over de positie van zonne- en windenergie in de Nederlandse energietransitie, de technologie achter zonne- en windenergie, de businesscases in de huidige zonne- en windenergiemarkt en (financiële) ontwikkelrandvoorwaarden.

Deelnemers hebben hiermee voldoende bagage meegekregen om bewuste keuzes te maken ten aanzien van potentiële locaties om grootschalige duurzame energie te gaan toepassen in hun gemeente. Ze weten de mitsen en maren, de (on)mogelijkheden en kunnen de kansrijkheid voor projectlocaties ook beter inschatten. Absoluut een pré om te komen tot gedragen beleid voor grootschalige duurzame energie opwekking. De geluiden van de deelnemers waren erg positief. Een goede start pur sang!