We stappen de komende jaren over naar andere energiebronnen: van vervuilende gas- en kolencentrales naar warmte en elektriciteit uit o.a. grond, zon en wind. De realisatie van deze duurzame energiebronnen wordt zichtbaar en heeft daarmee ook impact op onze leefomgeving.

Wij willen samen met jou de kwaliteit van onze leefomgeving behouden (of zelfs verbeteren) en het lokale draagvlak voor de duurzame opwek van energie versterken. Daarom zorgen we dat zonnepanelen, zonnecollectoren en windmolens op zorgvuldig uitgekozen locaties geplaatst worden. Dit doen we in samenspraak met belanghebbenden en met oog voor participatie. Alleen op deze manier is het draagvlak maximaal en de toekomstige energievoorziening écht duurzaam.

Met onze kennis en expertise van zonne- & windenergie, de planologische aspecten, het participatieproces, het landschappelijke en technische ontwerp en de businesscases en financiering helpen wij publieke en private organisaties om weloverwogen besluiten te nemen, slimme keuzes te maken en projecten efficiënt tot realisatie te brengen.

Op steeds meer plaatsen is er sprake van netcongestie. Dit vraagt om nieuwe oplossingen, aangedragen uit de markt, ondersteund door overheden. Opslag en conversie naar waterstof moeten een plek krijgen in het energiesysteem. Wij verbinden partijen om deze nieuwe stap mogelijk te gaan maken. ‘Energie in het Landschap’ blijft een dynamisch vraagstuk waarbij wij voorop de golf zitten om Nederland weer een stukje mooier te maken

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met  Dennis Iseger

Dennis Iseger Over Morgen

Zon op dak

De zon is een fantastische bron van energie. In één jaar valt 9.000 keer zoveel zonne-energie op de aarde als we jaarlijks in de hele wereld aan energie verbruiken.

Door zonnepanelen op daken te leggen, kunnen we deze energie omzetten in elektriciteit. Wij brengen op gebiedsniveau de potentie in kaart met GIS-analyses. Daarna kunnen we samen met jou een aanvalsplan maken om zon op dak te stimuleren: op maat gemaakt op jouw behoefte en met onze kennis en expertise.

 

Provincies en gemeenten

Met het programma Verzilver uw dak ondersteunen wij provincies en gemeenten bij het stimuleren van ondernemers om zonnepanelen op het dak te krijgen. Benieuwd hoe wij dit doen? Neem hier een kijkje.

Bekijk meer projecten
Download de brochure
Download onze handreiking
Neem vrijblijvend contact op

Ondernemers

Ook helpen wij ondernemers bij de verschillende stappen van het realiseren van een zonne-centrale op hun bedrijfsdak via onze service ”Met gemak zon op uw dak’. Op deze pagina vertellen wij hier meer over.

Zelf zonneparken of windmolens ontwikkelen

Over Morgen zet in op lokale borging van zonne- en windenergie. Dat betekent ook lokaal meedenken in de ontwikkeling en mede-eigenaarschap. Het ligt voor de hand dat we dan ook samen het project ontwikkelen van begin tot eind. We stellen vooraf de businesscase op en maken afspraken over hoe de opbrengsten van het project worden benut. Een duurzaamheidsfonds of gebiedsfonds behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor zetten we  onze ruime ervaring met gemeenten en onze kennis van zonne- en windparken graag voor je in. Als adviseur én als ontwikkelaar van ons eigen zonnepark in Apeldoorn hebben wij alle benodigde expertise in huis.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Waterstof en opslag

De afspraken in het Klimaatakkoord zijn duidelijk. Uitvoering blijft achter, mede door de snel veranderende beschikbaarheid van het e-net. Dit vraagt om systeemveranderingen; zowel organisatorisch als technisch. Wij helpen lokale overheden, netbeheerders en initiatiefnemers hierbij.

Conversie van lokaal opgewekte energie naar groene waterstof is financieel gezond te realiseren door gebruik te maken van de juiste structurering, samenwerkingen en stimulansen. Door elektriciteit (tijdelijk) op te slaan en op een later moment via het elektriciteitsnet te transporten (afstemmen van vraag en aanbod) kan er ook in de komende jaren nog veel meer duurzame energie worden opgewekt. De adviseurs van Over Morgen helpen je daar graag mee door met elkaar te kijken hoe dit wel kan.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Wat is de beste plaats voor een wind- of zonnepark

Het uitnodigingskader zonne- en windparken geeft duidelijkheid voor de omgeving, de initiatiefnemers en de gemeente waar zonnevelden en windparken mogelijk zijn en hoe we ze samen kunnen realiseren. Een beleidsnotitie in de vorm van een uitnodigingskader dat een helder antwoord geeft op de vele vragen die er leven. Een handvat voor maximaal draagvlak.

Download hier de brochure uitnodigingskaders
Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Kennisontwikkeling zon- en windenergie

We kunnen jouw organisatie nog beter helpen als jezelf de basiskennis van zon en wind hebt. Tijdens een drie uur durende in-company Masterclass leer je alles wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een zonne- of windpark. Na deze Masterclass ben je in staat om op een deskundige en effectieve wijze beleid te maken voor zonne- of windparken en kun je gesprekken met marktpartijen aangaan.

Download hier de brochure masterclass zon
Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Projecten zon & wind