De verduurzaming van onze energievoorziening komt de komende jaren in een versnelling. Onze energiebronnen vernieuwen: van vervuilende gas- en kolencentrales naar warmte en elektriciteit uit grond, zon en wind. Ook onze leefomgeving gaat veranderen. Zonnepanelen, zonnecollectoren en windmolens zullen namelijk een grote bijdrage leveren aan de energietransitie.

 

Wij willen samen met jou de kwaliteit van onze leefomgeving behouden (of zelfs verbeteren) en het lokale draagvlak voor de duurzame opwek van energie versterken. Daarom zorgen we dat zonnepanelen, zonnecollectoren en windmolens op zorgvuldig uitgekozen locaties geplaatst worden en in samenspraak met de belanghebbenden tegen elkaar af. Alleen op deze manier is het draagvlak maximaal en de toekomstige energievoorziening écht duurzaam.

Met onze kennis en expertise van de planologische aspecten, het participatieproces, het landschappelijke en technische ontwerp en de businesscases en financiering helpen wij publieke en private organisaties om weloverwogen besluiten te nemen, slimme keuzes te maken en projecten efficiënt tot realisatie te brengen.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Jan Jaap Wesselink.

Kennisontwikkeling zon- en windenergie

We kunnen jouw organisatie nog beter helpen als jezelf de basiskennis van zon en wind hebt. Tijdens een drie uur durende in-company Masterclass leer je alles wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een zonne- of windpark. Na deze Masterclass ben je in staat om op een deskundige en effectieve wijze beleid te maken voor zonne- of windparken en kun je gesprekken met marktpartijen aangaan.

Bekijk meer projecten
Download hier de brochure masterclass zon
Neem vrijblijvend contact op

Zon op dak

Een groot deel van de benodigde energie in Nederland kan worden opgewekt op daken. Vooral bedrijfsdaken zijn hierbij interessant, immers die zijn nog al te vaak gewoon leeg.

 

We brengen op gebiedsniveau de potentie in kaart door middel van GIS-analyses. Daarna maken we samen met jou een aanvalsplan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk daken worden voorzien van zonnepanelen. En als je dat wilt kunnen we de eigenaar ook een maatwerkvoorstel doen en zelfs zorgen voor de realisatie.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Zelf zonneparken of windmolens ontwikkelen

Over Morgen zet in op lokale borging van zonne- en windenergie. Dat betekent ook lokaal meedenken in de ontwikkeling en mede-eigenaarschap. Het ligt voor de hand dat we dan ook samen het project ontwikkelen van begin tot eind. We stellen vooraf de businesscase op en maken afspraken over hoe de opbrengsten van het project worden benut. Een duurzaamheidsfonds of gebiedsfonds behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor zetten we  onze ruime ervaring met gemeenten en onze kennis van zonne- en windparken graag voor je in. Als adviseur én als ontwikkelaar van ons eigen zonnepark in Apeldoorn hebben wij alle benodigde expertise in huis.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Wat is de beste plaats voor een wind- of zonnepark

Het uitnodigingskader zonne- en windparken geeft duidelijkheid voor de omgeving, de initiatiefnemers en de gemeente waar zonnevelden en windparken mogelijk zijn en hoe we ze samen kunnen realiseren. Een beleidsnotitie in de vorm van een uitnodigingskader dat een helder antwoord geeft op de vele vragen die er leven. Een handvat voor maximaal draagvlak.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Projecten zon & wind