De gebiedsvernieuwing van Over Morgen is altijd duurzaam en heeft maatschappelijke impact. Wij werken aan toekomstbestendige gebieden, (nieuwbouw)wijken, bedrijventerreinen, binnensteden en buitengebieden. Van binnenstedelijke transformatie tot het ontwikkelen van duurzame woonwijken en van regionale gebiedsprogramma’s tot herbestemming van vastgoed.

 

Onze kracht is proces-, project- en programmamanagement gecombineerd met data-analyse, duurzaamheid, financiële sturing en co-creatie en participatie. De gebiedsvernieuwingen van Over Morgen zijn altijd voorzien van een integraal duurzaamheidsconcept. Wij hebben brede expertise van duurzame energie, mobiliteit, circulariteit en klimaatadaptatie.

We brengen energie, pakken verantwoordelijkheid, zijn vastberaden en vasthoudend en denken buiten de gebaande paden. Wij willen méér achterlaten dan alleen een projectresultaat. Daarom nemen we onze opdrachtgevers mee in het proces en streven ernaar de organisatie klaar te stomen om het project zelf verder te brengen.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Gerard van Dijken.

Proces- en projectmanagement

Voor het slagen van een gebiedsontwikkeling is een effectieve projectorganisatie van groot belang. Wij beschikken over ervaren proces-, project- en programmamanagers, die zorgen voor een heldere structuur en die bouwen aan slagvaardige teams. De opgave staat altijd centraal, maar we kijken ook wat er intern nodig is om die opgave daadwerkelijk tot een succes te maken.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Integraal duurzaamheidsconcept

Wij ontwikkelen een integraal duurzaamheidsconcept voor vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Gebiedsontwikkeling gaat niet meer over het bouwen van woningen of voorzieningen alleen. Het gebied moet voorzien zijn van duurzame warmte en energie, duurzame mobiliteit stimuleren en faciliteren en het moet circulair en klimaatadaptief zijn. De openbare ruimte stimuleert beweging en bevordert de aanwezigheid van flora en fauna.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Communicatie en participatie

Om maatschappelijk impact te maken zetten we de opgave, het gebied en de mensen centraal. Bij elke stap in het proces zoeken we de verbinding met bewoners, ondernemers, organisaties en eindgebruikers. Hierbij maken we gebruik van frisse werkvormen en werken volgens het principe dat samenwerking leuk is! Waar mogelijk gaan we een stapje verder, door de belanghebbenden uit te dagen zelf mee te doen in de ontwikkeling van het gebied.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Data-analyse

Over Morgen levert datagedreven advies. Wij analyseren data en visualiseren de resultaten op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier. Door informatie te combineren, analyseren en visualiseren geven inzicht. Inzicht met als doel beter samen te werken en betere beslissingen te kunnen nemen. Wij benutten onze ervaring en expertise in de leefomgeving om deze informatieproducten te vervaardingen en toe te passen.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Gebiedsvisie

Om de maatschappelijke doelen en opgaven te kunnen doorvertalen in ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden stelt Over Morgen een gebiedsvisie op. De gebiedsvisie is geen blauwdruk, maar biedt een ruimtelijk kader dat bestaande en nieuwe partijen inspireert om mee te doen. Het proces van opstellen gebiedsvisie is een vliegwiel voor samenwerking.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Ontwikkelstrategie

In de ontwikkelstrategie vertalen we de gestelde ambities en doelen voor de gebiedsontwikkeling naar een slagvaardige aanpak. We kennen de verschillende spelers op de markt en weten wat er nodig is om een ontwikkeling op gang te brengen. We zoeken naar de strategie die het meeste oplevert, zowel maatschappelijk als financieel.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Projecten gebiedsvernieuwing