Elke dag opnieuw kijken.

Daar waar decennia lang ontwikkeld is met het oog op kwantitatieve groei (meer woningen, zorgvoorzieningen, winkels) kantelt dit razendsnel naar de focus op duurzame kwaliteit. Denk aan de grote zorgvraagstukken, energie & milieu, de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving en de kwaliteit van leven voor de volgende generaties. Deze en andere maatschappelijke vraagstukken staan centraal in de hedendaagse gebiedsvernieuwing. De factor ruimte is niet langer leidend, maar is dienstbaar aan de majeure maatschappelijke ontwikkelingen.

In deze interessante dynamiek zorgen wij voor impact en resultaat. Dat doen we met een ondernemende instelling en altijd op zoek naar de beste weg, die zelden de makkelijkste weg is.

Mensen centraal
De eindgebruiker als mens staat altijd centraal. Zij maken het verschil en dienen ruimte te krijgen voor initiatief en ondernemerschap. Als mensen echt ergens in geloven, maken ze er werk van, raken ze geïnspireerd en ontstaat de energie die nodig is om tot resultaten te komen. Een goed doordachte participatieaanpak is essentieel. Actief, met een open mind en met oog voor het mobiliseren van energie en kapi­taal.

Niet te ver vooruit kijken
Gebiedsvernieuwingen zijn alleen succesvol als deze vraag gestuurd zijn in plaats van aanbodgericht en uitgaan van organische groei. En deze vraag verandert continu, dus is het zaak om slim en flexibel te ontwikkelen. Accepteer de onzekerheid. Laat je verrassen door voortschrijdend inzicht en stuur hooguit op een vlek op de horizon in plaats van een stip of blauwdruk.

Ga uit van de kracht van de plek
De menselijke maat en de lokalisering vraagt om een telkens weer uniek gebiedsgerichte aanpak waarin de kracht van de plek centraal staat en samen ontdekt wordt. Dat leidt tot binding, herkenning, loyaliteit, samenwerking en inzet.


Actueel


Case

Bang voor natte voeten? Anticipeer op autonoom vervoer!

Nederland bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Dat moet ook, want uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid regen in piekbuien sneller toeneemt dan tot nu toe is aangenomen. Vooral in een stedelijke omgeving met veel verharding is …
Lees meer

Nieuws

Leidse warmtevisie aangenomen!

Op 30 november heeft de Leidse gemeenteraad de warmtevisie aangenomen. De warmtevisie geeft inzicht in hoe Leiden in de toekomst zonder aardgas verwarmd wordt, en in welke wijken de warmtetransitie start. ”De Leidse raad neemt warmtevisie aan. Uitstekend vertrekpunt op …
Lees meer

Simple Share Buttons