Rick: Aan het werk voor morgen

  Wat is volgens jou de grootste uitdaging van aankomende jaren voor een duurzame leefwereld? De grote druk op de stad, waarvan het huidige woningtekort een onderdeel is. De uitdaging is naar mijn mening om de groei van de stad te gebruiken om bij te dragen aan een betere leefbaarheid, mede door een verandering in…

Draag bij aan onderzoek naar elektrisch vervoer!

Samen met de TU Delft en onderzoeksinstellingen in vier Europese landen onderzoeken én modelleren wij het gebruik van elektrische auto’s. Het project Electric Travelling heeft als doel om beleidsmakers door heel Europa te helpen met het plannen van hun duurzame mobiliteitsbeleid en is in Nederland gesteund door het NWO.   Om onze ervaring en kennis ook in…