: Gezocht: speelse ambtenaar (m/v)

Na onze zoektocht naar luie bestuurders, zoeken we nu speelse ambtenaren. Professionals die het aandurven om spelenderwijs met bewoners te komen tot zichtbare resultaten. Die geen moeite hebben om speelruimte af te staan en die zich graag laten verrassen door de creativiteit van bewoners. Participatie vraagt nu eenmaal een flexibele opstelling. Of zoals Jan Henk…

: Gezocht: Luie bestuurders (m/v)

Inspirerende gesprekken maken ook van 3e Nationale congres over burgerparticipatie een succes. “We leven in bijzondere tijden”. Zo opende Pepik Henneman – dagvoorzitter en schrijver van het Burgermeesterboek – het congres I love Burgers 2012. Vervolgens stond Henneman stil bij de vele maatschappelijke veranderingen die onze tijd kenmerken. Van de terugtredende overheid tot de opkomst…

: Communicatie, participatie en marketing zijn ingrediënten van hetzelfde gerecht

Gebiedsontwikkeling slaagt alleen met een doordachte en geïntegreerde aanpak. Niet voor het eerst belandde ik onlangs in een scherpe discussie in een projectgroep over de verschillen tussen marketing, communicatie en participatie bij gebiedsontwikkeling. De verantwoordelijkheden voor deze vakgebieden waren binnen de organisatie – zoals wel vaker – verdeeld over verschillende afdelingen. De betrokken medewerkers van…

Gerwin: Breng elektrisch vervoer op stoom!

Elektrische auto’s blijven op veel gebieden nog achter bij hun oliegestookte tegenhangers. Veel kritische kanttekeningen zijn vooralsnog terecht. Toch zijn investeringen van marktpartijen en overheden elke euro waard.  Kritische kanttekeningen Elektriciteit als aandrijving voor auto’s is niet nieuw, maar de laatste jaren weer sterk in opmars. In veel artikelen in vakbladen en kranten voert de…

: Van compromissen en conflicten naar coalities

Eind juni werd ik op het congres van de Vereniging van Grondbedrijven getriggerd door spreker Henk Ovink van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Hij claimde dat we in Nederland het polderen verleerd zijn in ruimtelijke ontwikkeling. Ik heb even de tijd genomen om deze stellingname te laten bezinken, want met polderen denk ik in…

Erik: We hebben meer Duitse invloed nodig!

Burgerparticipatie op de oost-west as: Duitsland, Nederland en Engeland geeft een heel duidelijk antwoord. Europa is één! Ja dat zal ongetwijfeld de toekomst blijken te zijn, maar slechts een paar honderd kilometer naar het westen en naar het oosten blijken de verschillen levensgroot te zijn. Zo ook op het gebied van burgerparticipatie. Het onderzoek, werk…

Jeroen: Energie zit in samenwerking!

De energiemarkt is volop in beweging, kijk alleen al naar de reclames op TV en internet en je weet dat er wat aan de hand is. Voor de consument meer inzicht in gebruik en de rekening. Voor de professionals een unieke uitdaging. Een uitdaging die vraagt om een energie transitie, denken vanuit de eindgebruiker en…

Ruben: Binnenstadsvisie als uitnodiging tot samenwerking

Een aantrekkelijk centrum is essentieel voor het functioneren van een stad of dorp. De huidige economische omstandigheden en de hiermee samenhangende ontwikkelingen in de winkelsector vragen om visie op de binnenstad. Iedereen weet inmiddels wel dat een visie geen blauwdruk moet zijn, maar een heldere richting met een menukaart van ontwikkelkansen en ambities. Het is…

: Mosterd na de maaltijd

OK. Het is me gelukt. Ik heb mij net als vele journalisten, regeringstegenstanders en anders positivisten geworsteld door het veel besproken rapport van Winsemius “Vertrouwen in Burgers”. De inkt is net droog, maar wat mij betreft al weer achterhaald. Wat gaat er mis? Wat ik er in lees is dat de overheid de laatste jaren…