De Omgevingswet is hét middel om opgaven en problemen in de leefomgeving samenhangend op te pakken. Hierbij ligt de focus niet alleen op ruimtelijke aspecten, maar ook op sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Over Morgen helpt gemeenten met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsprogramma’s die thematisch of gebiedsgericht zijn.

Wij begeleiden het proces, leveren de inhoudelijke kennis en data, ondersteunen de nodige samenwerking met ketenpartners, faciliteren participatie met de samenleving (lees hier onze paper over participatie en de omgevingsvisie) en geven aandacht aan goede betrokkenheid van bestuur en raad. Onze eigen inzichten, onder andere opgedaan in de praktijk in heel Nederland, geven meerwaarde aan ons advies.

Waarmee kunnen we jou helpen?

Neem contact op met Rick van Hees.

Rick van Hees

Een omgevingsvisie die werkt en leeft

De omgevingsvisie is hét instrument om de stad, dorpen en buitengebieden te positioneren. We schetsen er een inspirerend toekomstbeeld mee en geven houvast voor alle ontwikkelingen in de leefomgeving. Daarbij houden we rekening met alle thema’s die van invloed zijn op de leefomgeving. De omgevingsvisie  jaagt samenwerking tussen overheid, ketenpartners en samenleving aan.

Over Morgen helpt bij het opstellen van een scherpe visie met duidelijkheid over hoe er gewerkt moet worden met de omgevingsvisie. Dit kan met of zonder een m.e.r.-procedure. We zetten niet alleen in  het vergezicht, maar juist ook op het realiseren van de visie met een doorvertaling in omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan en verordeningen. Wij gaan voor een omgevingsvisie die werkt en leeft.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Van visie naar uitvoering met een omgevingsprogramma

Zijn omgevingsvisie en ambities vastgesteld en wil je nu aan de slag met de uitvoering? Het omgevingsprogramma is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet om ambities uit te werken in doelen en concrete maatregelen.

In een omgevingsprogramma bepaal je hoe, wanneer en met welke middelen je een bepaald beleidsdoel wilt bereiken. Een omgevingsprogramma kan thematisch zijn en daarmee voor de hele gemeente gelden of integraal en gebiedsgericht.

Over Morgen helpt bij het opstellen van het ‘vrijwillige en onverplichte omgevingsprogramma’. Dit doen we met analyses vanuit eigen vakinhoudelijke kennis en data op ruimtelijke én sociale thema’s en te ondersteunen en adviseren in de participatie en communicatie.

Neem vrijblijvend contact op