Over Morgen ziet de Omgevingswet als vliegwiel om nieuwe en moderne samenwerkings- en besturingsmodellen tussen overheid, ketenpartners en samenleving te ontdekken en te ervaren. Door de leefomgeving centraal te stellen wordt zo het verschil gemaakt in de buitenruimte.

Wij helpen gemeenten verder op weg naar een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Dit doen we door hen te begeleiden in het opstellen van een omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s en hoe jouw gemeente aan de slag moet en kan met de Omgevingswet. We zetten uiteen welke stappen nodig zijn op inhoud, proces, participatie en communicatie en staan stil bij hoe ambitieus de gemeenteraad is. We kijken naar het grotere plaatje door de doorwerking van visie naar programma en plan in beeld te brengen.

Onze kracht zijn onze proces-, project- en programmamanagementvaardigheden. Voor het slagen van een goede implementatie van de Omgevingswet zijn samenwerking en draagvlak organiseren met bestuur, politiek en samenleving van belang. Met inspirerende en creatieve werksessies versterken we de samenwerking en de relatie tussen overheid en samenleving.

Omgevingsvisie om in te leven

De omgevingsvisie is hét instrument om de stad, dorp en buitengebieden te positioneren. Er wordt een inspirerend toekomstbeeld geschetst en geeft het houvast voor ontwikkelingen in de leefomgeving. De omgevingsvisie is een vliegwiel om nieuwe en moderne samenwerkings- en besturingsmodellen tussen overheid, ketenpartners en samenleving te ontdekken en te ervaren.

Over Morgen helpt bij het opstellen van een scherpe visie met duidelijkheid over hoe er gewerkt moet worden met de omgevingsvisie voor concrete uitwerking en uitvoering. Niet alleen gericht op het vergezicht, maar juist ook op het realiseren van de visie met een doorvertaling in omgevingsprogramma’s en het omgevingsplan. Een omgevingsvisie om in te leven.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Van visie naar uitvoering met een omgevingsprogramma

Zijn omgevingsvisie en ambities vastgesteld en wil je nu aan de slag met de uitvoering? Het omgevingsprogramma is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet om ambities uit te werken in concrete maatregelen. In een omgevingsprogramma bepaal je hoe, wanneer en met welke middelen je een bepaald beleidsdoel wil bereiken. Een omgevingsprogramma kan voor de hele gemeente zijn of voor een specifiek gebied.

Over Morgen helpt bij het opstellen van een omgevingsprogramma. Dit doen we door te ondersteunen en adviseren in de participatie en communicatie en met analyses vanuit eigen vakinhoudelijke kennis en data op ruimtelijke én sociale thema’s.

Neem vrijblijvend contact op

In jouw gemeente aan de slag met de Omgevingswet

Wat moet jouw gemeente nog doen om ‘Omgevingswetproof’ te worden? Over Morgen biedt een steuntje in de rug. Met onze quickscan ‘Omgevingswetproof’ weet je wat er moet gebeuren om te voldoen aan de minimale implementatie eisen van de ‘Roadmap Omgevingswet’ van de VNG. We beschrijven hierin de huidige en de gewenste eindsituatie rond de Omgevingswet op verschillende thema’s. Daarnaast inventariseren we welke kansen de komst van de Omgevingswet biedt. Over Morgen helpt ook met het ontwikkelen van de juiste competenties om te werken met de Omgevingswet.

Met onze aanpak ‘Competentie-ontwikkeling Omgevingswet’ leer je in vijf stappen hoe je handelt en werkt vanuit de bedoeling van de Omgevingswet. Ontwikkel het vermogen om een oordeel te vormen en keuzes voor te leggen, besluitvaardig te zijn om knopen door te hakken, te onderhandelen en succesvol samen te werken met collega’s, ketenpartners en initiatiefnemers.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op