De Omgevingswet komt eraan: misschien wel de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. Wij zien de Omgevingswet als katalysator om in de buitenruimte het verschil te maken en de leefomgeving centraal te stellen.

 

Wij helpen gemeenten verder op weg naar een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Dit doen we door de impactanalyse te begeleiden: waar gaat de Omgevingswet impact op hebben en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? We zetten uiteen welke stappen nodig zijn bij thema’s als dienstverlening, digitalisering, opleiding, integraal werken en participatie. Hoe ambitieus is de gemeenteraad? We staan stil bij de grootte van de vernieuwingsslag in de uitnodigingsplanologie.

Daarnaast organiseren en begeleiden wij het Omgevingslab (leren door te doen). Wat leren we van gebiedspilots in de geest van de Omgevingswet en hoe kunnen we die leerervaringen verspreiden en benutten binnen de organisatie en richting initiatiefnemers?

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Tjakko Dijk.

Omgevingsvisie om in te leven

Uitnodigend en inspirerend. Dat zijn de kernwaarden voor een goede omgevingsvisie. Een visie die vertaalt wat de kracht is van een plek. Een visie die samen met koplopers uit de samenleving is opgesteld om zo initiatiefnemers uit te dagen nieuwe kansen te ontwikkelen.

Download hier de brochure
Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Competentie-ontwikkeling Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent niet alleen een wetswijziging, maar ook een cultuuromslag. Over Morgen helpt je met het ontwikkelen van de juiste competenties om te werken met de Omgevingswet.

Met onze aanpak ‘Competentie-ontwikkeling Omgevingswet’ leer je in vijf stappen hoe je handelt en werkt vanuit de bedoeling van de Omgevingswet. Ontwikkel het vermogen om een oordeel te vormen en keuzes voor te leggen, besluitvaardig te zijn om knopen door te hakken, te onderhandelen en succesvol samen te werken met collega’s, ketenpartners en initiatiefnemers.

Download hier de brochure
Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

In jouw gemeente aan de slag met de Omgevingswet

Wat moet jouw gemeente nog doen om ‘Omgevingswetproof’ te worden? Over Morgen biedt een steuntje in de rug. Met onze quickscan ‘Omgevingswetproof’ weet je wat er moet gebeuren om te voldoen aan de minimale implementatie eisen van de ‘Roadmap Omgevingswet’ van de VNG. We beschrijven hierin de huidige en de gewenste eindsituatie rond de Omgevingswet op verschillende thema’s. Daarnaast inventariseren we welke kansen de komst van de Omgevingswet biedt.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op