De Omgevingswet komt eraan: misschien wel de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. Wij zien de Omgevingswet als katalysator om in de buitenruimte het verschil te maken en de leefomgeving centraal te stellen. Samen kunnen we werken aan een gezonde, leefbare en duurzame leefomgeving. In 2021 moet het zover zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar de Omgevingswet speelt in op de vraagstukken van vandaag en overmorgen.

 

Wij helpen gemeenten graag verder op weg naar een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Dit doen we door de impactanalyse te begeleiden: waar gaat de Omgevingswet impact op hebben en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? We zetten uiteen welke stappen nodig zijn bij thema’s als dienstverlening, digitalisering, opleiding, integraal werken en participatie.

Wij helpen met het bepalen van de koers voor de implementatie van de Omgevingswet. Hoe ambitieus is de gemeenteraad met de invoering van de wet en hoe gaat zij hierop sturen? We staan stil bij de grootte van de vernieuwingsslag in de uitnodigingsplanologie.

 

Daarnaast begeleiden wij het Omgevingslab (leren door te doen). Wat leren we van gebiedspilots in de geest van de Omgevingswet en hoe kunnen we die leerervaringen verspreiden en benutten binnen de organisatie en richting initiatiefnemers?

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Tjakko Dijk.

Onze oplossingen

Wij maken samen met de gemeente een stappenplan voor de implementatie van de wet. We beschrijven hierin de huidige en de gewenste eindsituatie rond de Omgevingswet op verschillende thema’s. Daarnaast inventariseren we welke kansen de komst van de Omgevingswet biedt.

Uitnodigend en inspirerend. Dat zijn de kernwaarden voor een goede omgevingsvisie. Een visie die vertaalt wat de kracht is van een plek. Een visie die samen met koplopers uit de samenleving is opgesteld om zo initiatiefnemers uit te dagen nieuwe kansen te ontwikkelen.

Een vitale samenleving moet in onze visie de ruimte krijgen voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Wij helpen mee om plannen van initiatiefnemers mogelijk te maken. Hoe leg je dat goed vast in het omgevingsplan? Waar stel je kaders en waar bied je ruimte? Wij begeleiden je bij dat soort vraagstukken.

Cases