Vraag aan ons

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) wil als onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet processen en werkwijzen ontwikkelen die aansluiten bij de Omgevingswet. Hiervoor hebben adviseurs van Over Morgen een aanpak opgesteld die aansluit bij de VNG-methodiek ‘werkende processen’.

 

Onze oplossing

Het mooie van deze aanpak is dat het een brede aanpak is. Naast een goede procesbeschrijving, komen we tot werkende processen. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat alle ingrediënten binnen de organisatie aanwezig zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken.
We organiseren hiervoor een aantal workshops. Met een brede afvaardiging uit de organisatie stellen we proceskaarten op. Bij het opstellen van deze proceskaarten kijken we steeds wat nodig is om tot werkende processen te komen. Bijvoorbeeld op het gebied van competenties, ondersteunende (ICT-)systemen, organisatiestructuur of ondersteunende documenten en formats. Vervolgens vertalen we dit in proces-actie-plannen. We werken deze plannen samen met de organisatie uit. Zo zorgen we ervoor dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet met de Omgevingswet te kunnen werken.

In dit project zien we dat de gekozen aanpak bijdraagt aan het integreren van de verschillende aspecten van de implementatie van de Omgevingswet. Het gaat om competentie-ontwikkeling bij medewerkers, werkwijze en ICT/DSO op elkaar laten aansluiten en het betrekken van de gehele organisatie bij de Omgevingswet en de werkwijze die past bij de Omgevingswet.