Wij stellen dat de omgevingsvisie het perfecte startpunt om doelgericht te werken aan de leefomgeving. Daarom willen wij de omgevingsvisie aangrijpen om verdere samenwerking vanuit de gemeente met de samenleving te versterken. In de omgevingsvisie wordt een toekomstbeeld geschetst voor de grote en nieuwe opgaven en ontwikkelingen waar we voor staan.

Inhoudsopgave

  • De Omgevingswet helpt het langetermijndenken
  • Logische en effectieve participatie
  • Een waardevolle en inclusieve omgevingsvisie die werkt en leeft

Download de paper