Petra Ibrahim

Petra Ibrahim is ervan overtuigd dat de ruimtelijke omgeving slimmer, efficiënter en milieuvriendelijker kan worden ingericht. Dit kan volgens haar alleen door interdisciplinair samen te werken en innovatie te stimuleren. Bij Over Morgen kan ze haar ambities waarmaken.

Petra stelt zichzelf voor aan de hand van een paar vragen.

Waarom heb je voor Over Morgen gekozen?
‘Practice what you preach’ staat bij Over Morgen centraal en dat zoek ik in mijn werk. Ik heb gekozen voor Over Morgen omdat het een vernieuwend bedrijf is dat zichtbaar bijdraagt aan het verduurzamen van de fysieke leefomgeving.

Als planoloog met grote interesse in duurzaamheid pas ik goed bij de projecten van Over Morgen. Over Morgen houdt trends binnen het vakgebied nauwlettend in de gaten en is ook aanjager van innovaties Die ondernemende en progressieve kanten van Over Morgen maakten mij meteen enthousiast.

Wat is de grootste uitdaging voor een duurzame leefwereld?
De grootste uitdaging de komende jaren op het gebied van verduurzaming is in mijn ogen de realisatie van een duurzame energievoorziening. Omdat duurzame energiebronnen zoals wind en zon meer ruimte in beslag nemen dan de traditionele fossiele energiebronnen hebben we meer ruimte nodig voor energie-opwek. De inrichting van nieuwe energielandschappen is een complexe opgave.

Dat heeft met name te maken met verschillende belangen. Waar de één zonnevelden wil, is de ander juist voor windturbines en weer een ander wil geen van beide. Ik denk dat het een leuke, maar ook uitdagende opgave is om, rekening houdend met verschillende belangen, de klimaatdoelstellingen te behalen.

Hoe ga jij hieraan bijdragen via Over Morgen?
Na de bachelor Geografie, Planologie en Milieu heb ik de master Planologie gevolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar heb ik veel geleerd over stakeholdermanagement. Ik weet goed hoe je verschillende stakeholders samen kunt brengen.

Ook heb ik door de jaren heen veel bewonersavonden bijgewoond waar ik veel van heb geleerd. Je merkt dat bijdrage aan het behalen van klimaatdoelstellingen niet voor iedereen voldoende motivatie is om duurzame stappen te zetten.

Met mijn kennis over het efficiënt inrichten van de stedelijke omgeving, wil ik laten zien dat duurzaamheid goed geïntegreerd kan worden in andere gebiedsopgaven. Zo kan er niet alleen op ecologisch, maar ook op economisch en sociaal gebied meerwaarde worden gecreëerd.

Waar ben je trots op?
Ik heb als projectleider bijgedragen aan de start van de realisatie van een Smart Micro Grid voor de verduurzaming van een bedrijventerrein in Apeldoorn. Ik werkte aan de organisatie van dit innovatieve energiesysteem. En met resultaat: de eerste zonnepanelen zijn gelegd en met dezelfde aanpak kunnen nu ook andere bedrijventerreinen worden verduurzaamd.

Voor welke opdracht mogen we jou ’s nachts wakker maken?
Ik sta elke dag met plezier op uit mijn bed om bij te dragen aan het verduurzamen van de leefomgeving. Maar ik vind het extra leuk als duurzaamheid wordt gecombineerd met een andere opgave. Bijvoorbeeld leegstaande kantoren transformeren tot duurzame woningen of het combineren van landbouw met energie-opwek. Daarvoor zou je me dus wakker mogen maken.

Waarop ben jij ultiem trots?
Ik ben trots op het feit dat ik als student bij de Klimaattop in Bonn van de VN aanwezig mocht zijn. Ik werd uitgenodigd omdat ik behoorde tot de eerste lichting studenten van de Radboud Universiteit die de minor Sustainability Challenges afrondde. Het was ontzettend interessant om de klimaatontwikkelingen vanuit real life te volgen in plaats vanuit de collegebanken.

Hoe maak jij in je privéleven werk van een duurzame leefwereld?
Ik probeer in mijn dagelijks leven bewuste keuzes te maken. Zo maak ik altijd gebruik van de fiets of het openbaar vervoer en probeer ik zo min mogelijk plastic te gebruiken.

Daarnaast ben ik politiek actief op het gebied van duurzaamheid, ik zat bij een politieke commissie in Nijmegen en ik hoop dat ik in de loop van 2020 kan aansluiten bij een politieke (duurzaamheids)commissie in Arnhem of Amersfoort. Verder probeer ik anderen te stimuleren om ook duurzame keuzes te maken.

Waarmee ga je de komende tijd aan de slag
Ik ga de komende tijd aan de slag met projecten die te maken hebben met gebiedsvernieuwing en energie en klimaat. Ik ga me onder andere bezighouden met het verduurzamen van bedrijventerreinen en integrale duurzame gebiedsopgaven.

Gepubliceerd: 05-02-2020