Vraag aan ons 

De waterschappen Vallei & Veluwe en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden wilden leren werken met de Omgevingswet door aan de slag te gaan met concrete pilots uit de praktijk in het werkproces rondom vergunningverlening en handhaving.
Dit deden zij in samen met ketenpartners, zoals de omgevingsdienst en de provincie. Aan de hand van pilots hebben zij gewerkt aan nieuwe werkwijzen en processen die passen bij de Omgevingswet en bijdragen aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Een mooie en uitdagende opgave. Over Morgen begeleidde dit proces.

 

 

 

Onze oplossing

Op basis van leerervaringen uit pilots zetten we vervolgens een ontwikkeltraject op. Met de pilots hebben we ontdekt welke competenties het werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet vraagt. Uit elke pilot hebben we leerervaringen gehaald. Uit de leerervaringen komt een duidelijke gewenste ontwikkeling naar voren. Deze ontwikkeling vraagt de aanwezigheid van competenties (zoals samenwerken, overzicht houden en sensitiviteit) in de organisatie voor het proces van vergunningverlening en handhaving. We werken organisatiebreed aan de ontwikkeling van competenties. Daarmee zijn medewerkers goed voorbereid op de Omgevingswet én ontwikkelt de organisatie zich richting een lerende organisatie