Roadshow Omgevingswet

Gemeente Leidschendam-Voorburg


Vraag aan ons
Neem de gemeentelijke organisatie Leidschendam-Voorburg door middel van een roadshow mee in de veranderingen, in de vorm van cultuurverandering en wijze van (samen)werken, die de Omgevingswet met zich mee gaat brengen.

Contactpersoon

Tjakko Dijk
Tjakko Dijk
06 24 54 46 38 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Tags

implementatie omgevingswet

De Omgevingswet is misschien wel de grootste wetswijziging sinds de Tweede Wereldoorlog. Tientallen wetten en honderden regelingen over omgevingsrecht worden in één wet geïntegreerd om het beter, simpeler en sneller te maken. In 2019 moet het zover zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar de Omgevingswet speelt in op de vraagstukken van vandaag en overmorgen. De wet biedt kansen voor een andere benaderingswijze en een bijpassende organisatiecultuur. Het instrumentarium verandert, de procedures veranderen en het vergt – in veel gevallen – een andere houding van bestuur en ambtelijk apparaat. Volgens ons wordt het met de Omgevingswet leuker om samen nog mooiere en betere ruimtelijke ontwikkelingen waar te maken.

Het is dan ook nu tijd om de gemeentelijke organisaties bewust te maken van de veranderingen die de Omgevingswet met zich mee brengt. Leidschendam-Voorburg bevindt zich daarin in de voorhoede. Over Morgen heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg hierbij geholpen door een roadshow te organiseren om alle geledingen van de gemeentelijke organisatie kennis te laten nemen van de veranderingen die de Omgevingswet met zich mee gaat brengen. Samen aan de slag gaan en oefenen met de kansen vormden hierin de belangrijkste pijlers. Dit heeft geleid tot een intensief traject van driekwart jaar waarbij diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd.

Tijdens een koplopersbijeenkomst zijn koplopers benoemd die een actieve bijdrage leverden aan het proces. Zij kennen de essentie van de Omgevingswet en delen hun kennis met de rest van de organisatie. Vervolgens namen in een inspiratiesessie 90 medewerkers kennis van de filosofie van de Omgevingswet en is urgentie gekweekt. In een teamleidersessie vergaarde teamleiders kennis over aspecten zoals communicatie, politiek en digitalisering. In een raadsessie kwam de rol en de ambitie van de raad nadrukkelijk naar voren. In een managementsessie zijn de kansen en de risico’s voor de organisatie van de implementatie van de Omgevingswet geïnventariseerd.

Dit alles mondde uit in een enerverende Dag van de Omgevingswet. Met een brede casus hebben ruim 100 medewerkers de verschillende instrumenten en aspecten van de Omgevingswet ervaren. Zo is er gevoel gecreëerd bij wat de Omgevingswet betekent. Nu is het zaak om de bestuurlijke koers in beeld te krijgen, die te concretiseren en daar met behulp van het programmaplan naartoe te werken.

Simple Share Buttons