Heronderhandeling afspraken realisatie centrumplan

Gemeente Ommen


Vraag aan ons
Men moet komen tot een nieuw uitvoerbaar en marktconform financieel kader dat realisatie van vastgoed binnen een afzienbare periode mogelijk maakt. Ondersteun ons in de rol van dealmaker in dit (her)onderhandelingstraject met de projectontwikkelaar.

Contactpersoon

Mark Verbeet
Mark Verbeet
06 42 97 06 94 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Ommen

Tags

financiële sturing, vitale centrumgebieden

Onze oplossing
De gemeente Ommen en Artica hebben in 2005 een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de ontwikkeling van de Westflank van het centrum van Ommen. Door omstandigheden is de realisatie van de deellocaties aanzienlijk vertraagd. De financiële afspraken zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst zijn door de marktontwikkelingen in de afgelopen periode niet meer marktconform.

Over Morgen heeft namens de gemeente Ommen met Artica in 2014 en 2015 intensief onderhandeld om te komen tot een aangepast financieel kader gebaseerd op de huidige marktsituatie en het gezamenlijk doorlopen proces tot op heden op basis van de samenwerkingsovereenkomst uit 2005. Uiteindelijk heeft dit geleid tot overeenstemming tussen partijen over de aangepaste financiële uitgangspunten, programma en planning. Deze zijn vastgelegd in een nieuwe realisatieovereenkomst.

Simple Share Buttons