Elektrisch vervoer en laadpalen

Gemeente Den Haag


Vraag aan ons
Hoe stimuleren we enerzijds elektrisch vervoer en maken we anderzijds de laadinfrastructuur rendabel, zodat marktpartijen willen investeren in deze infrastructuur? Deze vraag stelde de gemeente Den Haag nadat Over Morgen een succesvolle aanbesteding van 300 openbare oplaadpalen had uitgevoerd voor de gemeente.

Contactpersoon

Harm Welleweerd
Harm Welleweerd
06 12 59 98 49 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Tags

elektrische mobiliteit

Onze oplossing
Elektrisch vervoer is een opkomende techniek die een positieve bijdrage levert aan de verbetering van luchtkwaliteit en leefklimaat. De gemeente Den Haag wil daarom elektrisch vervoer faciliteren. Over Morgen voert de regie over de plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte (contractmanagement, coördinatie vergunningverlening, plaatsingsadvies).  Daarnaast maakt Over Morgen een “Gemeentelijke Laadpalenplan”. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente in de toekomst een rendabele businesscase voor laadinfrastructuur kan faciliteren. Door slim combinaties te maken van private en (semi) publieke laadinfrastructuur, langzaam laden en snel laden kan “de markt” dadelijk voor eigen rekening en risico investeren in laadinfrastructuur.

Simple Share Buttons